COVID-19 ทำให้คนใช้สายตากันมากขึ้น แนะนำวิธีป้องกันและดูแลสายตา

ทุกคนใช้สายตาในการทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อสมาร์ทโฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน พวกเขามักใช้สายตาในการจ้องโทรศัพท์มากเกินไป ส่งผลให้สายตาเราทำงานหนักโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากหากไม่มีการบำรุงสายตาเข้ามาเสริม การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ทุกคนต้องอยู่บ้านมากขึ้น คนใช้สายตามากขึ้น เราจึงควรดูแลสายตามากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือใช้อาหารเสริมบำรุงสายตา มาดูกันว่าสาเหตุที่ทำให้สายตาแย่ลงคืออะไร ใช้สายตามากเกินไป ปัจจัยที่ทำให้สายตาแย่ลง แม้ว่าสุขภาพสายตามักจะอยู่เหนือการควบคุมของเรา…