โควิด-19 โพรพอลิส

นักวิชาการชี้! โพรพอลิส ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดเสี่ยง โควิด-19

คัดลอก URL แล้ว

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทย ยังดูไม่มีวี่แววจะคลี่คลายลง จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ทำให้มีผู้ป่วยที่รอเตียงหรือผู้ป่วยตกค้างจำนวนมาก คงต้องยอมรับว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกับการระบาดนี้ของโรคไปอีกสักพัก นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และวัคซีน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่จะช่วยป้องกันและรับมือกับเชื้อได้ดีที่สุดอีกหนึ่งอย่างก็คือร่างกายของเราเอง หลายคนจึงหันมาหาวิธีเสริมภูมิต้านทาน ป้องกันตัวเองด้วยการเลือกใช้สมุนไพรหรือสารธรรมชาติที่มีรายงานวิจัยระบุว่ามีประสิทธิภาพยับยั้งและต้านเชื้อได้อย่างมีนัยสำคัญ และอาจช่วยลดเสี่ยงเชื้อลงปอดอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมด้วยเซลล์ (CBAI) ภายใต้ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ได้เผยการทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในการลดโอกาสและความเสี่ยงการเข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ของเชื้อไวรัส โควิด-19 และความสามารถในการต้านการอักเสบของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในเซลล์เยื่อ บุปอดมนุษย์ ในห้องปฏิบัติการ พบว่า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของ เวลเนส เอเซีย มีประสิทธิภาพในการลดระดับโปรตีน ACE2 จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการลด การแสดงออกทั้งในระดับยีนและโปรตีน ACE2 อาจมีความสามารถในการช่วยลดความเสี่ยงหรือโอกาสของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ได้ ตามที่สรุปไว้ในวีดีโอคลิป รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากไวรัส โควิด-19 https://www.youtube.com/watch?v=3VTC4Z7U9WU&ab_channel=WellnessChannel

รศ.ดร.ปริญญา น้อยสา หัวหน้าห้องปฏิบัติการ CBAI ภายใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีรายงานถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในการลดโอกาสและความเสี่ยงในการเข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ของเชื้อไวรัส โควิด-19 และความสามารถในการต้านการอักเสบของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในเซลล์เยื่อบุปอดมนุษย์ ในห้องปฏิบัติการ โดยสามารถสรุปถึงประสิทธิภาพของสูตรที่ทำการทดสอบได้อย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เวลเนส เอเชีย จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทางห้องปฏิบัติการ ได้ทำการทดสอบสูตรตัวอย่างของสารสำคัญจาก โพรพอลิส กระชายขาว และสมุนไพรอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ เวลเนส เอเซีย เพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในการลดโอกาสหรือความเสี่ยงในการเข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ของเชื้อไวรัส โควิด-19 และความสามารถในการต้านการอักเสบของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในหลอดทดลอง

โดยใช้ Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) เป็นยีนและโปรตีนเป้าหมายในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ตัวอย่างในการยับยั้งการแสดงออกของยีน ACE2 ในหลอดทดลองด้วยวิธี RT-PCR และทดสอบความสามารถในการลดปริมาณ ACE2 โปรตีนในหลอดทดลองด้วยวิธี ELISA Test รวมไปถึงทดสอบคุณสมบัติการต้านการอักเสบของตัวอย่าง โดยตรวจสอบการแสดงออกของยีน IL-1β ด้วย Real-time PCR ซึ่งเป็นยีนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นกระบวนการอักเสบภายในร่างกาย โดยทางห้องปฏิบัติการใช้เซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ (A549) เป็นโมเดลในการศึกษาในครั้งนี้ ผลการทดสอบพบว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ตัวอย่างมีความสามารถในการลดการแสดงออกของยีน ACE2 โดยตัวอย่างที่ 5 สามารถลดการแสดงออกของยีน ACE2 ได้มากที่สุด จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการลดการแสดงออกของยีน ACE2 และปริมาณโปรตีน ACE2 อาจมีความสามารถในการช่วยลดความเสี่ยงหรือโอกาสของ เชื้อไวรัส โควิด-19 เข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ได้ ผลการทดสอบพบว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ตัวอย่างมีความสามารถในการลดการแสดงออกของยีน ACE2 โดยตัวอย่างที่ 5 สามารถลดการแสดงออกของยีน ACE2 ได้มากที่สุด จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการลดการแสดงออกของยีน ACE2 และปริมาณโปรตีน ACE2 อาจมีความสามารถในการช่วยลดความเสี่ยงหรือโอกาสของ เชื้อไวรัส โควิด-19 เข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ได้

ด้าน ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น อาจารย์สาขาชีววิทยา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของโพรพอลิส ตามที่มีรายงานวิจัยต่างประเทศ สอดคล้องกันว่า มีการทดลองใช้ โพรพอลิสร่วมกับยาปกติในวอร์ดการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ที่โรงพยาบาล SAO RAFAEL SA ประเทศบราซิล จากผลการวิจัยทำให้ทราบว่า Covid19 จะเข้าสู่เซลล์ได้โดยการจับกับ AEC2 และมี TMPRSS2 เป็นตัวช่วย และยังพบว่า โพรพอลิส สามารถไปขัดขวางไม่ให้ไวรัสจับกับ ACE2 อีกทั้งโพรพอลิสยังไปจัดการให้ TMPRSS2 หมดฤทธิ์ที่จะช่วยไวรัสเข้าสู่เซลล์ และยับยั้งกระบวนการอักเสบ โดยผู้ป่วยโควิด 124 ราย ที่เข้ารับการรักษาพบว่าผู้ป่วยโควิดรักษาหายเร็วขึ้นกว่าเท่าตัว และลดการเกิดไตวายเฉียบพลันได้ ถึง 80%

นอกจากนี้ ดร.กรกนก ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของทั้ง 5 สารสกัด ในทิศทางเดียวกันว่า โพรพอลิส สารสกัดจากธรรมชาติที่ได้จากผิวของรังผึ้ง อุดมไปด้วยสารอาหารกว่า 22 ชนิด มีสาระสำคัญ คือ ฟลาโวนอยด์ จัดเป็นเป็นสารปฏิชีวนะที่ดีที่สุดตามธรรมชาติ เป็นสารประกอบจากพืชที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Antioxidant) ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และมีคุณสมบัติยับยั้งการอักเสบได้ดี ผึ้งใช้ Propolis เคลือบผิวรัง ป้องกันไม่ให้รังแตกร้าว และใช้อุดรอยรั่วของรัง และใช้ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้รุกรานเข้ามาได้! กระชายขาว สมุนไพรไทย ที่คุ้นเคยกันดี เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่มีรายงานวิจัยว่าช่วยออกฤทธิ์ต้านไวรัส

  • กระชายขาว สารสำคัญทั้ง 2 ตัวที่อยู่ในกระชายขาว ได้แก่ Pandulatin A และ Pinostrobin สารทั้ง 2 ตัวในกระชายขาว มีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด-19 ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สารสำคัญทั้ง 2 ชนิด ทั้งโพรพอลิส และกระชายขาว ต่างมีส่วนช่วยยับยั้งและต้านเชื้อไวรัสต้นเหตุของโรคโควิด-19 ได้ตามที่มีรายงานในงานวิจัย!
  • ขมิ้นชัน เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยาของหลายประเทศ มีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ ได้แก่ สารเคอร์คูมินอยด์ การศึกษาวิจัยพบว่า สารเคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล ฤทธิ์ป้องกันตับจากสารพิษ เป็นต้น
  • มะขามป้อม วิตามินซีธรรมชาติสูงมาก มะขามป้อม 1 ผล มีปริมาณ วิตามินซี เทียบเท่ากับส้ม2ลูก จึงมีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการไอ มีรายงานจากศึกษาทางเภสัชวิทยา มะขามป้อมมีฤทธิ์ต้านไวรัส (ไข้หวัดใหญ่,ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 Reverse transcriptase)
  • วิตามินดี มีบทบาทสำคัญในขบวนการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกาย เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยให้เม็ดเลือกขาวตอบสนองต่อเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ดี

นายอรุณพร อนุกูลไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ เวลเนส เอเซีย เผยว่า บริษัทได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโพรพอลิส สารสกัดกระชายขาว และสมุนไพรอื่นๆ ในรูปแบบของซอฟเจล และเม้าท์ สเปรย์ ได้แก่ บาลานส์ โพรพอลิส กระชาย พลัส (Balans Propolis Krachai Plus), บาลานส์ โพรพอลิส พลัส (Balans Propolis Plus) และ เม้าท์ สเปรย์ บาลานส์ โพรพอลิส กระชาย เลม่อน พลัส (Balans Propolis Krachai Lemon Plus) และได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงโดยนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปช่วยเหลือผู้ป่วยภาคสนาม และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่า อาการต่างๆลดลง บางรายแทบไม่มีอาการเลย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยตัดเขียวได้ หมายความว่า ช่วยให้ผู้ป่วยเขียว ไม่เป็นเหลือง กลุ่มเสี่ยงก็ไม่ติดเชื้อ

ดังนั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 ที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะยุติลงในเร็วๆ นี้ และกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาทุกวัน การใช้สารธรรมชาติหรือสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่มีส่วนช่วยเสริมเกราะภูมิคุ้มกันต้านโควิดที่ควรมีติดบ้านไว้ และวิธีการป้องกันตัวที่ดีที่สุด คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ พกสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเมื่อไปในที่สาธารณะ พกเม้าท์ สเปรย์ และสิ่งสำคัญที่สุดคือความไม่ประมาท หมั่นสังเกตตัวเองหากรู้สึกไม่สบายและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยชะลอการกระจายของไวรัสได้


แท็ก: PRNEWS , ,
WRITER

RELATED

CARRO มอบรถกระบะ คุ้มค่า ราคาดี หลังคลายล็อคมาตรการวิกฤตโควิด-19

CARRO มอบรถกระบะ คุ้มค่า ราคาดี หลังคลายล็อคมาตรการวิกฤตโควิด-19

คาร์โร ร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีรถกระบะคุณภาพดีได้ต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจหลังการคลายล็อคดาวน์ กับ โปรโมชั่นออกรถฟรี! มีเงินเหลือ ตลอดเดือนกันยายนนี้

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

โดยลดปริมาณเหลือ 10 ไมโครกรัม จำนวน 2 โดส เตรียมยื่น FDA สหรัฐฯ ขออนุมัติใช้งานฉุกเฉิน

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ใน สหรัฐฯ สูงเกินไข้หวัดใหญ่ระบาด ในปี 1918 แล้ว

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ใน สหรัฐฯ สูงเกินไข้หวัดใหญ่ระบาด ในปี 1918 แล้ว

โดยในขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐฯ กว่า 675,000 รายแล้ว

AAS จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ส่งรถถึงหน้าบ้าน

AAS จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ส่งรถถึงหน้าบ้าน

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ทดลองขับรถหรูได้แบบไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน

กัมพูชา ฉีดวัคซีนครอบคลุม 75% ของปชช. แล้ว หรือราว 12 ล้านคน

กัมพูชา ฉีดวัคซีนครอบคลุม 75% ของปชช. แล้ว หรือราว 12 ล้านคน

ยอดผู้ติดเชื้อในกัมพูชาล่าสุด เพิ่ม 622 ราย รวมสะสม 104,716 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดชิโนฟาร์มให้เด็กนักเรียนวันแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดชิโนฟาร์มให้เด็กนักเรียนวันแรก

ซึ่งจะฉีดให้กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10-18 ปี ในวันแรกนี้ 2,000 คน สำหรับโรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนไว้

Nissan ผ่อนผันช่วงเวลารับประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าในช่วงโควิด-19

Nissan ผ่อนผันช่วงเวลารับประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าในช่วงโควิด-19

นิสสัน ประเทศไทย ผ่อนผันนโยบายการรับประกันรถยนต์และการบำรุงรักษาตามระยะในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารถยนต์นิสสัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นักวิทย์จีนเผย ‘ห่วงโซ่การแพร่โควิด-19 เดลตา’

นักวิทย์จีนเผย ‘ห่วงโซ่การแพร่โควิด-19 เดลตา’

คณะนักวิจัยจีนรายงานห่วงโซ่การส่งผ่านเชื้อที่ก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

ศธ. เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด นักเรียน-นักศึกษา

ศธ. เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด นักเรียน-นักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การฉีดวัคซีนนักเรียน