ทุกปัญหาเราพร้อมรับฟัง ขสมก. ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการ

คัดลอก URL แล้ว

ที่ผ่านมา…องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. รับฟังทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งหลายประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบที่ผ่านมา ขสมก. ได้นำคำติชมเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับปรุงคุณภาพและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกท่าน รวมถึงการฝึกทักษะและวินัยในการขับขี่ให้กับพนักงานขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ไปจนถึงผู้คนรอบข้างที่อยู่บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสูงถึงปีละ 1,350,000 คน หรือประมาณ 3,700 คนต่อวัน และในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนถนนมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดอัตรการสูญเสียที่เกิดขึ้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ในฐานะผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน อย่างครอบคลุมและรอบด้าน

1. ด้านการพัฒนาและอบรมพนักงาน ขสมก.

ขสมก. ได้มีการอบรมพนักงานประจำรถให้มีใจรักการให้บริการ หรือ Service Mind พร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้ม ความเอาใจใส่และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจทุกครั้งที่ใช้บริการ รวมทั้งขับขี่อย่างมีวินัยใส่ใจผู้ร่วมทาง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

2. ด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดมลพิษ

ปัญหามลพิษถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และเป็นประเด็นที่สังคมไทยให้ความตื่นตัวอย่างมาก ขสมก. ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คน ขสมก. จึงจัดหารถโดยสารที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาให้บริการประชาชน เริ่มจากการให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 489 คัน ซึ่งเป็นรถแบบชานต่ำ มีทางลาด เพื่อรองรับการใช้บริการของคนพิการ รวมทั้งมีการติดตั้งระบบ GPS และกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้บริการ และในอนาคตจะจัดหารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) ที่มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดจากรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ทำให้ชาวกรุงเทพสูดหายใจได้เต็มปอด 

3. ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 

การให้บริการรถโดยสารประจำทางในแต่ละวัน ซึ่งมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก ขสมก. จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน รวมทั้งเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ขสมก. จึงจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ เพื่อดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการขณะขึ้น-ลงรถโดยสารบริเวณป้ายหยุดรถโดยสาร ขสมก. ทั้งยังอำนวยความสะดวกด้านจราจร และตรวจสอบความเรียบร้อยในการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ สะดวก และรู้สึกปลอดภัยตลอดการเดินทาง

4. อุ่นใจปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด(CCTV) และโครงการของหายได้คืน Lost and Found

  ที่ผ่านมา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.  รับฟังทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ในการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม ขสมก. ได้นำคำติชมเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ อาทิ ระบบ GPS เพื่อติดตามตำแหน่งของรถโดยสารได้ กล้อง CCTV แสดงผลบนหน้าจอของพนักงานขับรถโดยสาร และเชื่อมต่อเข้าสู่ห้อง Control Room มั่นใจได้เลยว่า ปลอดภัยสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที อุ่นใจในการเดินทาง 

นอกจากนี้หากทำทรัพย์สินตกหล่นบนรถมั่นใจได้เลยว่าได้คืนแน่นอน ขสมก. ได้ดำเนินโครงการ “ของหายได้คืน Lost and Found” เพื่อติดตามทรัพย์สินคืนให้กับเจ้าของได้อย่างครบถ้วน

ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ขสมก. พร้อมให้บริการและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

——————————————————————————–


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)