คนดี เพื่อน้องคนดี ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ลุยต่อ! โครงการ คนดี เพื่อน้องคนดี สานต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเครือสพัฒน์อย่างต่อเนื่อง

คัดลอก URL แล้ว

ด้วยแนวคิดของเครือสหพัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” เครือสหพัฒน์จึงได้ร่วมใจกันระดมความช่วยเหลือสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤตเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน” ที่จัดขึ้นทั้ง 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ และได้ผลตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นวงกว้างตลอดโครงการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ที่ยังเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ขณะนี้ ยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ จึงจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกครั้ง สานต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเครือสพัฒน์อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ “คนดี เพื่อน้องคนดี” 

ณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และผู้ดูแลโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการคนดี เพื่อน้องคนดี” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 9 บริษัทสาขา ของบริษัท .ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ทั้ง 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ และ ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น เพื่อลงพื้นที่จริงในการคัดเลือกหน่วยงาน โรงเรียน มูลนิธิ หรือสถานสงเคราะห์ที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการรับบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง เราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งต่อความหวังดีให้ไปถึงผู้ที่เดือดร้อน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ และเราจะยังคงยึดมั่นการตอบแทนสังคมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง”

โดย “น้ำนมถั่วเหลือง” ทุกกล่องได้ผ่านการผลิตและบรรจุจาก บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมทางอาหารมาตรฐานระดับสากล ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทำไมเราถึงเรื่องน้ำนมถั่วเหลือง…

“น้ำนมถั่วเหลือง” ถือเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และโปรตีนสูงเทียบเท่าการรับประทานเนื้อสัตว์ ทั้งยังมีแคลเซียมสูง ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง พร้อมมีประโยชน์จากวิตามิน บี1 , บี2 , บี6 , บี12   สูงเพื่อบำรุงระบบประสาทและสมอง ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกาย และช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์หรือกรดไขมันตามเส้นเลือดและหลอดเลือดได้ดี ลดอัตราเสี่ยงภาวะไขมันอุดตันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในร่างกายสูงหรือผู้ที่เป็นโรคอ้วน และยังสามารถแก้ปัญหาผู้ที่มีอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี 

ภาพบรรยากาศการขนน้ำนมถั่วเหลืองจาก บริษัท สหชลผลพืช จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยเฟสแรกได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น 

ที่เข้าร่วมบริจาคแก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 1. ร้านสหคุณ ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี
 2. ร้านปั๊กซัง ต.คุ้งน้ำวน จ.ราชบุรี
 3. ห้างหัวหินช้อปปิ้งมอลล์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 4. ห้างกนกกาญจน์ จ.กาญจนบุรี
 5. ห้างไดอาน่า อ.หาดใหญ่ จ.สงชลา
 6. ห้างไดอาน่า จ.ปัตตานี
 7. ห้างโคลีเซียม อ.เมือง จ.ยะลา
 8. แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จ.เชียงใหม่
 9. ดาราคอสเมติคส์ จ.เชียงใหม่
 10. วินคอสเมติคส์ จ.เชียงใหม่
 11. ห้างสหไทย-เพชรบุรี จ.เพชรบุรี

โดยเดินทางมอบน้ำนมถั่วเหลืองแก่ 28 หน่วยงาน

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. มูลนิธิแสงสวรรค์ จ.นครสวรรค์/ มูลนิธิที่ดูแลเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง
 2. โรงเรียนปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์/ โรงเรียนสำหรับผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส
 3. บ้านเด็กธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี/ โครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นที่พึ่งพิงให้แก่เด็ก ๆ ด้อยโอกาสที่ติดเชื้อ HIV และที่พ่อแม่เสียชีวิตจากเชื้อ HIV
 4. มูลนิธิเด็ก (บ้านแกร์ด้า) จ.ลพบุรี/ โครงการที่จัดตั้งเพื่อดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี
 5. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง จ.ราชบุรี/ สถานที่ดูแลผู้มีปัญหาความพิการทางสมอง
 6. มูลนิธิมานาโพธารามเพื่อเด็กและสตรี จ.ราชบุรี/ สถานที่ฟื้นฟูเยี่ยวยาสตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบทางสังคม ให้ที่พักพิง และให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อความมั่นคงในอนาคต
 7. โรงเรียนธรรมจารินี (ศึกษาสงเคราะห์) จ.ราชบุรี/ โรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์แบบอยู่ประจำ และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศที่มีการบริหารจัดการโดยคณะแม่ชีไทยในพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะที่ลำบาก ไม่ว่าจะ ครอบครัวแตกแยก อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเด็กที่ถูกส่งตัวต่อมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจากทั่วประเทศ
 1. บ้านเมตตา-ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 2. บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ประจวบคีรีขันธ์/ เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาต่างๆและเกิดความลำบาก เช่น ไฟไหม้ บ้าน
 3. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์/ โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ   กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ  ๓๖  พรรษา
 4. สถานคุ้มครองคนไร้ที่ (บ้านประจวบโชค) จ.ประจวบคีรีขันธ์/ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีภารกิจในการฝึกอาชีพให้คนไร้ที่พึ่งสามารถฟื้นฟูได้ มีความรับผิดชอบในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง
 5. โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก (มูลนิธิเด็ก) จ.กาญจนบุรี/ โรงเรียนการศึกษาทางเลือก สำหรับเด็กกำพร้าและเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนหรือเสียชีวิต อายุตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี
 6. มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี/ มูลนิธิที่ให้การศึกษาให้อาหารกับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิมีเด็กในความอุปการะอายุระหว่าง 1 – 6 ขวบ กว่า 100 คน เด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง บ้างกำพร้า หลายคนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขาดสารอาหารและมี พัฒนาการไม่ เหมาะสมกับตามวัย
 7. โรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี/ โรงเรียนสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและสติปัญญา
 8. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จ.สงขลา/ ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก ที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ เด็กกำพร้าอนาถา ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน หรือเด็กในครอบครัวที่ผู้ปกครอง ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ และเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ ตั้งแต่แรกเกิด ทั้ง ชายและหญิง
 9. สถานสงเคราะห์เด็ก จ.ปัตตานี/ ให้การอุปการะเด็กหญิงอายุ  6- 18  ปี  จาก 14  จังหวัดภาคใต้  ที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท เช่น กำพร้า  อนาถา  ไร้ที่พึ่งเร่ร่อน  ครอบครัวแตกแยก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 10. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล จ.ยะลา/ องค์กรช่วยเหลือเด็กกำพร้า คนยากจน อนาถา และผู้ด้อยโอกาส
 11. บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พัทลุง/ ให้บริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง 
 12. สถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.ยะลา/ สถานที่ดูแลเยาวชน​ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ​ เป็นเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องช่วยเหลือและดูแลให้ถึงที่สุด​ ทั้งเรื่องการเรียนและชีวิตส่วนตัว​
 13. โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่/ หน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 14. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่/ โรงเรียนสงเคราะห์เพื่อคนหูหนวก
 15. โรงเรียนคนตาบอด จ.เชียงใหม่/ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ตั้งแต่ระดับประถมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั้งยืนทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 16. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่/ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการ ศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และให้บริการชุมชน หน่วยงาน และองค์กรทั้งในและต่างประเทศ  โดยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
 17. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่/ หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
 18. มูลนิธิดุลพาธร เด็กพิการทางร่างกายและปัญญา (ฝึกบำบัด) จ.เชียงใหม่/ โรงเรียนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน มีคุณครูเป็นนักวิชาการทางด้านภาษามือเป็นผู้ดูแล
 19. โรงเรียนเทศบาลวัดช้างเคี่ยน จ.เชียงใหม่/ โรงเรียนวัดในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
 20. โรงเรียนป่าข่อยใต้(เด็กพิเศษ) จ.เชียงใหม่/ โรงเรียนสอนเด็กพิการทางสมองและเด็กปกติ  ครูที่สอนก็เป็นครูปกติคะ ส่วนผอ. จะจบเทคนิดการแพทย์ เอกกายภาพบำบัด
 21. โรงเรียนธรรมิกวิทยา จ.เพชรบุรี/ โรงเรียนสอนคนตาบอด

โดยได้รับการประสานและติดตามงานจากบริษัทสาขาทั้ง 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 

 • ภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคเชียงใหม่ 

บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด  ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคพิษณุโลก 

บริษัท มหาราชพฤกษ์ จํากัด ถ.พระองค์ดำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 • ภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคนครสวรรค์ 

บริษัท ปากน้ำโพ วัฒนา จำกัด ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ. นครสวรรค์

 • ภาคกลาง ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคราชบุรี ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • ภาคกลางฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคชลบุรี

บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด   ถ.พิพิธ อ. เมือง จ.ชลบุรี

 • ภาคอีสานตอนบน ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคขอนแก่น 

บริษัท แคน จำกัด ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ. ขอนแก่น

 • ภาคอีสานตอนล่าง ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคนครราชสีมา 

บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด ตรอกเสาธง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 • ภาคใต้ตอนบน ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคภูเก็ต

บริษัท ซันแอนด์แซนด์ จำกัด ถ.พูนผล ชุมชนพูลผลไนท์พลาซ่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

 • ภาคใต้ตอนล่าง บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคสงขลา

บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ภาพบรรยากาศมอบน้ำนมถั่วเหลือง
โครงการ  “คนดี เพื่อน้องคนดี” โรงเรียนป่าข่อยใต้(เด็กพิเศษ) จ.เชียงใหม่

โดย ร้านวินคอสเมติคส์ และ บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด  ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

D:\TOB\ToB\ToB\Event\Apr 2018\คนดี เพื่อน้องคนดี\รร บ้านข่อยใต้\756294.jpg

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

โดย แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ และ บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด  ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่

โดย แจ่งฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ และ บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด  

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จ.สงขลา

โดย ห้างไดอาน่า หาดใหญ่ และ บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด 

D:\TOB\ToB\ToB\Event\Apr 2018\คนดี เพื่อน้องคนดี\สงขลา\3.jpg

โรงเรียนธรรมิกวิทยา(สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี

โดย ห้างสหไทย เพชรบุรี และ ICC ภูมิภาคราชบุรี

D:\TOB\ToB\ToB\Event\Apr 2018\คนดี เพื่อน้องคนดี\รร.ธรรมิก วิทยา เพชรบุรี\IMG_20210329_103037.jpg
D:\TOB\ToB\ToB\Event\Apr 2018\คนดี เพื่อน้องคนดี\รร.ธรรมิก วิทยา เพชรบุรี\IMG_20210329_102659.jpg

แท็ก: PRNEWS , ,
WRITER

Amita S

Content Creator / Beauty Tip&trick

RELATED

X