ICC ร่วมใจสู้ภัยไวรัสโควิด-19 มอบเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ BSC Honei V

คัดลอก URL แล้ว

จากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงมากขึ้น ทางบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ BSC Honei V ขอร่วมใจ สู้ภัยไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ BSC Honei V ให้กับสภากาชาดไทยทั้งหมดมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้  ขนาด 50 ml. จำนวน 90,000 หลอด ,ขนาด 500 ml. จำนวน 4,834 ขวด, ขนาด 40 ml.  จำนวน 44,009 หลอด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,428,407 บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางสภากาชาดไทยนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ของทางสภากาชาดไทยดังนี้ 

  1. บรรจุในชุดถุงธารน้ำใจ
    มอบเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ BSC Honei V   ขนาด 50 ml. จำนวน 90,000 หลอด มูลค่ารวม  5,310,000 บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  1. สำหรับการออกหน่วยครัวพระราชทานทั่วประเทศ มอบเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ BSC Honei V
    ขนาด 500 ml. จำนวน 3,000 ขวด,ขนาด 40 ml. จำนวน 25,000  หลอด มูลค่ารวม 1,822,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  1. มอบให้สถานทูตอินเดียในประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย เมื่อมีโอกาส
    มอบเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ BSC Honei V ขนาด 500 ml. จำนวน  1,834 ขวด ขนาด 40 ml. จำนวน 19,009 หลอด มูลค่ารวม 1,296,407 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน)  

ในครั้งนี้คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นตัวแทนบริษัทฯในการมอบ พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณมิกค์ ทองระย้า ดารานักแสดงจากทางช่อง 7, ดร.ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ นางสาวไทยปี 2541, แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2542 (โฆษก ศบค.) และแพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล สาวไทย ประจำปี 2551 (โฆษก ศบค.) ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ


แท็ก: PRNEWS
WRITER
X