EA ANYWHERE การไฟฟ้านครหลวง บิ๊กซี รถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

EA ผนึก กฟน. – Big C ส่งมอบสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก ณ ลาดพร้าว 2

คัดลอก URL แล้ว

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) รับการสนับสนุน จาก กฟน. และร่วมมือกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EA Anywhere ในพื้นที่ บิ๊กซี ประเดิมส่งมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาขาแรกที่ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2

EA ANYWHERE
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า “บริษัท พลังงานมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ EA ได้รับการส่งเสริมจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ด้วยการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันประกาศแผนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยทาง บิ๊กซี ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท พลังงานมหานคร ทำการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EA Anywhere ในพื้นที่ของบิ๊กซี ที่มีศักยภาพที่จะรองรับการติดตั้งสถานีชาร์จ จึงได้มีการพัฒนาร่วมกันมาเป็นลำดับ จนก้าวเข้าสู่ความสำเร็จด้วยการทำพิธีส่งมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere ที่ใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดให้แก่ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เริ่มต้นสาขาแรกที่ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2  โดยมีแผนการขยายการติดตั้งไปยังบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตามสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ”

EA ANYWHERE
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน EA Anywhere มีสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้ากว่า 400 สถานี รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 หัวชาร์จ ตั้งแต่ระบบธรรมดา หรือ AC Charger ไปจนถึงระบบชาร์จเร็ว และทันสมัยที่สุด หรือ DC Super-Fast Charge  ที่ใช้เวลาเพียง 15-20 นาที  รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วย Application “EA Anywhere” ระบบออนไลน์ที่สามารถดำเนินการทั้ง จอง จ่าย และชาร์จในคราวเดียวกัน เพื่อให้เข้ากับยุคดิจิทัล ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมียอดดาวน์โหลดใช้งานแล้วกว่า 19,400 ครั้ง  EA Anywhere จึงนับเป็นทั้งผู้บุกเบิก และครองความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการอัดประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

EA ANYWHERE

“การปรับเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และมลพิษ PM 2.5 และการที่ภาครัฐได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ไทย เป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% ภายในปี 2578 พร้อมเร่งรัดแผนการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ เป็นสัญญาณที่ดีอย่างมาก ดังนั้น การร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม” นายสมโภชน์ กล่าว

EA ANYWHERE
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตร กับ การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด หรือ (EA Anywhere) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ให้กับชุมชนโดยเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2 ซึ่งเป็น 1 ใน 8 สาขาที่เปิดให้บริการ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และช่วยสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการของบิ๊กซีได้มากขึ้น  เพราะในอนาคตจะมีประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ บิ๊กซี ยังได้เตรียมความพร้อมขยายสาขาเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในบิ๊กซีสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวและจะเพิ่มขึ้นในอนาคต”

EA ANYWHERE
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการการไฟฟ้านครหลวง

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า “โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พลังงานมหานครจำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นการจับมือครั้งสำคัญ เนื่องจากการขยายและเพิ่มปริมาณสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้น เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยต่อไป

EA ANYWHERE

กฟน. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจ่ายไฟ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นประโยชน์ในการขยายโครงข่ายการจ่ายไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ได้ในอนาคต” 


แท็ก: PRNEWS , , , , ,

RELATED

Mercedes-Benz อาจจะไม่ขาย PHEV ในอนาคต เน้นโฟกัสที่รถยนต์ไฟฟ้า 100%

Mercedes-Benz อาจจะไม่ขาย PHEV ในอนาคต เน้นโฟกัสที่รถยนต์ไฟฟ้า 100%

จากความสำเร็จของรถยนต์ซับแบรนด์ EQ ทาง Mercedes-Benz เผยว่าในอนาคตจะเบนเข็มทุนรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ส่วนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด จะชะลอและหยุดลงทุนตามลำดับ

Changan อีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามอง พร้อมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด

Changan อีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามอง พร้อมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด

ลุ้นบุกตลาดไทย! ฉางอัน ออโตโมบิล หนึ่งในสี่ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีน พร้อมลุยตลาดโลกต่อเนื่อง ควบคู่กับการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่นใหม่ล่าสุด

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota เดินหน้าพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และแบตเตอรี่โซลิดสเตตในอนาคต โดยทุ่มเม็ดเงินลงทุนมากถึง 14 พันล้านดอลลาร์ หรือราว ๆ 4.58 หมื่นล้านกว่าบาท

Microlino 2.0 รถยนต์ไฟฟ้าไซส์มินิโฉมจำหน่ายจริง จัดเต็มนวัตกรรมใหม่มากมาย

Microlino 2.0 รถยนต์ไฟฟ้าไซส์มินิโฉมจำหน่ายจริง จัดเต็มนวัตกรรมใหม่มากมาย

Micro เปิดตัว Microlino 2.0 มินิคาร์ทรงบับเบิลพร้อมประตูเปิดด้านหน้าโฉมจำหน่ายจริงอย่างเป็นทางการพร้อมเริ่มเปิดสายการผลิตในปลายปี 2021 นี้

Mercedes-Benz ส่งทัพ 5 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่บุกงาน IAA MOBILITY 2021

Mercedes-Benz ส่งทัพ 5 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่บุกงาน IAA MOBILITY 2021

เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดทัพยานยนต์ไฟฟ้าทั้งที่มีในปัจจุบัน และอนาคตมาจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบในงาน IAA MOBILITY ชูไฮไลท์ 5 รุ่นใหม่ที่น่าจับตา

Renault Megane E-Tech Electric ครอสโอเวอร์ไฟฟ้าลูกพี่ลูกน้อง Ariya ที่น่าจับตา

Renault Megane E-Tech Electric ครอสโอเวอร์ไฟฟ้าลูกพี่ลูกน้อง Ariya ที่น่าจับตา

Renault เตรียมนับถอยหลังเปิดตัวครอสโอเวอร์ขุมพลังไฟฟ้าที่ใช้พื้นฐานจาก Nissan Ariya โดยได้เผยภาพและข้อมูลบางส่วนก่อนเปิดตัวเต็มรูปแบบในงาน Munich Motor Show 2021 นี้

Subaru Solterra ยลโฉมครอสโอเวอร์ไฟฟ้าก่อนขายจริงใน 1-2 ปีข้างหน้า

Subaru Solterra ยลโฉมครอสโอเวอร์ไฟฟ้าก่อนขายจริงใน 1-2 ปีข้างหน้า

All-New Subaru Solterra ครอสโอเวอร์ขุมพลังไฟฟ้า 100% ที่ได้เผยรายละเอียดบางส่วน ก่อนพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายภายในปี 2022 - 2023 เป็นต้นไป

ACM City One เคคาร์ไฟฟ้าจากเยอรมนี ปรับได้ดั่งใจ พร้อมแบตเตอรี่ถอดได้

ACM City One เคคาร์ไฟฟ้าจากเยอรมนี ปรับได้ดั่งใจ พร้อมแบตเตอรี่ถอดได้

ACM จากเยอรมนี เจาะตลาดผู้ให้บริการ Car Sharing ด้วยการเปิดตัวมินิคาร์ทรงกล่องขุมพลังไฟฟ้าแบบสี่ที่นั่ง พร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้

Mazda MX-30 เอสยูวีไฟฟ้าบุกตลาดอเมริกา พร้อมข้อเสนอที่จัดหนักกว่าใคร

Mazda MX-30 เอสยูวีไฟฟ้าบุกตลาดอเมริกา พร้อมข้อเสนอที่จัดหนักกว่าใคร

Mazda สหรัฐอเมริกา วางจำหน่าย 2021 Mazda MX-30 เอสยูวีไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์ในราคาเริ่มต้นที่ 33,470 ดอลลาร์ พร้อมแพ็คเกจพรีเมียม ข้อเสนอพิเศษ และแคมเปญทดลองขับ Mazda รุ่นอื่นอีก 10 วัน!