EA ANYWHERE การไฟฟ้านครหลวง บิ๊กซี รถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

EA ผนึก กฟน. – Big C ส่งมอบสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก ณ ลาดพร้าว 2

คัดลอก URL แล้ว

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) รับการสนับสนุน จาก กฟน. และร่วมมือกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EA Anywhere ในพื้นที่ บิ๊กซี ประเดิมส่งมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาขาแรกที่ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2

EA ANYWHERE
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า “บริษัท พลังงานมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ EA ได้รับการส่งเสริมจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ด้วยการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันประกาศแผนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยทาง บิ๊กซี ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท พลังงานมหานคร ทำการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EA Anywhere ในพื้นที่ของบิ๊กซี ที่มีศักยภาพที่จะรองรับการติดตั้งสถานีชาร์จ จึงได้มีการพัฒนาร่วมกันมาเป็นลำดับ จนก้าวเข้าสู่ความสำเร็จด้วยการทำพิธีส่งมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere ที่ใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดให้แก่ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เริ่มต้นสาขาแรกที่ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2  โดยมีแผนการขยายการติดตั้งไปยังบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตามสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ”

EA ANYWHERE
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน EA Anywhere มีสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้ากว่า 400 สถานี รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 หัวชาร์จ ตั้งแต่ระบบธรรมดา หรือ AC Charger ไปจนถึงระบบชาร์จเร็ว และทันสมัยที่สุด หรือ DC Super-Fast Charge  ที่ใช้เวลาเพียง 15-20 นาที  รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วย Application “EA Anywhere” ระบบออนไลน์ที่สามารถดำเนินการทั้ง จอง จ่าย และชาร์จในคราวเดียวกัน เพื่อให้เข้ากับยุคดิจิทัล ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมียอดดาวน์โหลดใช้งานแล้วกว่า 19,400 ครั้ง  EA Anywhere จึงนับเป็นทั้งผู้บุกเบิก และครองความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการอัดประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

EA ANYWHERE

“การปรับเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และมลพิษ PM 2.5 และการที่ภาครัฐได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ไทย เป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% ภายในปี 2578 พร้อมเร่งรัดแผนการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ เป็นสัญญาณที่ดีอย่างมาก ดังนั้น การร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม” นายสมโภชน์ กล่าว

EA ANYWHERE
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตร กับ การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด หรือ (EA Anywhere) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ให้กับชุมชนโดยเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2 ซึ่งเป็น 1 ใน 8 สาขาที่เปิดให้บริการ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และช่วยสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการของบิ๊กซีได้มากขึ้น  เพราะในอนาคตจะมีประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ บิ๊กซี ยังได้เตรียมความพร้อมขยายสาขาเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในบิ๊กซีสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวและจะเพิ่มขึ้นในอนาคต”

EA ANYWHERE
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการการไฟฟ้านครหลวง

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า “โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พลังงานมหานครจำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นการจับมือครั้งสำคัญ เนื่องจากการขยายและเพิ่มปริมาณสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้น เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยต่อไป

EA ANYWHERE

กฟน. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจ่ายไฟ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นประโยชน์ในการขยายโครงข่ายการจ่ายไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ได้ในอนาคต” 


แท็ก: PRNEWS , , , , ,

RELATED

MG เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย เทียบชั้นระดับโลก

MG เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย เทียบชั้นระดับโลก

เอ็มจี ประเทศไทย รุกตลาด “อีวี” ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ของประเทศเทียบเท่าระดับโลก

Shell x Porsche เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอย่างเป็นทางการ

Shell x Porsche เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอย่างเป็นทางการ

เชลล์ จับมือ ปอร์เช่ ผสานกำลังสองแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทย

Sony Mobilitiy แบรนด์ใหม่ล่าสุดในเครือ Sony พร้อมรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

Sony Mobilitiy แบรนด์ใหม่ล่าสุดในเครือ Sony พร้อมรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

Sony ประกาศจัดตั้งบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการ พร้อมเผยโฉมโมเดล SUV EV รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

Chevrolet Silverado EV รถกระบะไฟฟ้าอเนกประสงค์รุ่นใหม่ หรู ล้ำ ทรงพลัง

Chevrolet Silverado EV รถกระบะไฟฟ้าอเนกประสงค์รุ่นใหม่ หรู ล้ำ ทรงพลัง

General Motor เปิดตัว All-New Chevrolet Silverado EV ที่ผสมผสานทั้งประสิทธิภาพการบรรทุก สมรรถนะ และความอเนกประสงค์

จีนเตรียมลดเงินอุดหนุนสำหรับลูกค้ารถยนต์ NEVs และเตรียมยกเลิกสิ้นปีนี้

จีนเตรียมลดเงินอุดหนุนสำหรับลูกค้ารถยนต์ NEVs และเตรียมยกเลิกสิ้นปีนี้

รัฐบาลจีน เตรียมประกาศลดเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า โดยจะเริ่มลดลง 30% ในปีนี้ และยุติเงินอุดหนุนภายในสิ้นปีนี้

BMW iX M60 เอสยูวีไฟฟ้าตัวแรงเหนือชั้น 610 แรงม้า แรงบิด 1,100 นิวตันเมตร!

BMW iX M60 เอสยูวีไฟฟ้าตัวแรงเหนือชั้น 610 แรงม้า แรงบิด 1,100 นิวตันเมตร!

BMW M GmbH ประกาศเปิดตัว iX M60 ที่ได้รับการยกระดับ iX ใหม่ที่เร็วและทรงพลังที่สุดด้วยกำลังสูงสุด 610 แรงม้าจากมอเตอร์คู่

Mercedes-Benz ไฟเขียวนำโซลาร์รูฟไปติดตั้งบนรถยนต์ไฟฟ้าใน 2 ปีข้างหน้า

Mercedes-Benz ไฟเขียวนำโซลาร์รูฟไปติดตั้งบนรถยนต์ไฟฟ้าใน 2 ปีข้างหน้า

Mercedes-Benz เผย เตรียมนำเสนอออพชั่นแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้ลูกค้าได้เลือก โดยจะวางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2024 เป็นต้นไป

Mercedes-Benz VISION EQXX แนวคิดรถยนต์ไฟฟ้าอนาคตที่วิ่งได้ไกล 1,000 กม./ชาร์จ 1 ครั้ง

Mercedes-Benz VISION EQXX แนวคิดรถยนต์ไฟฟ้าอนาคตที่วิ่งได้ไกล 1,000 กม./ชาร์จ 1 ครั้ง

Mercedes-Benz โชว์วิสัยทัศน์ของรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบทั้งสมรรถนะ, เทคโนโลยีล้ำสมัย และการใช้วัสดุแห่งความยั่งยืน

BMW iX M60 หลุดข้อมูลสำคัญก่อนเปิดตัวผ่านออนไลน์ในอีกไม่กี่วันนี้

BMW iX M60 หลุดข้อมูลสำคัญก่อนเปิดตัวผ่านออนไลน์ในอีกไม่กี่วันนี้

BMW เตรียมเปิดตัว iX M60 เอสยูวีขุมพลังไฟฟ้ารุ่นสมรรถนะสูง ทรงพลังมากที่สุด ซึ่งในเวลานี้ได้ปรากฎข้อมูลชุดใหญ่ก่อนเปิดตัวในอีกไม่กี่วันนี้

X