EA ANYWHERE การไฟฟ้านครหลวง บิ๊กซี รถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

EA ผนึก กฟน. – Big C ส่งมอบสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก ณ ลาดพร้าว 2

คัดลอก URL แล้ว

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) รับการสนับสนุน จาก กฟน. และร่วมมือกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EA Anywhere ในพื้นที่ บิ๊กซี ประเดิมส่งมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาขาแรกที่ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2

EA ANYWHERE
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า “บริษัท พลังงานมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ EA ได้รับการส่งเสริมจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ด้วยการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันประกาศแผนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยทาง บิ๊กซี ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท พลังงานมหานคร ทำการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EA Anywhere ในพื้นที่ของบิ๊กซี ที่มีศักยภาพที่จะรองรับการติดตั้งสถานีชาร์จ จึงได้มีการพัฒนาร่วมกันมาเป็นลำดับ จนก้าวเข้าสู่ความสำเร็จด้วยการทำพิธีส่งมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere ที่ใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดให้แก่ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เริ่มต้นสาขาแรกที่ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2  โดยมีแผนการขยายการติดตั้งไปยังบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตามสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ”

EA ANYWHERE
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน EA Anywhere มีสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้ากว่า 400 สถานี รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 หัวชาร์จ ตั้งแต่ระบบธรรมดา หรือ AC Charger ไปจนถึงระบบชาร์จเร็ว และทันสมัยที่สุด หรือ DC Super-Fast Charge  ที่ใช้เวลาเพียง 15-20 นาที  รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วย Application “EA Anywhere” ระบบออนไลน์ที่สามารถดำเนินการทั้ง จอง จ่าย และชาร์จในคราวเดียวกัน เพื่อให้เข้ากับยุคดิจิทัล ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมียอดดาวน์โหลดใช้งานแล้วกว่า 19,400 ครั้ง  EA Anywhere จึงนับเป็นทั้งผู้บุกเบิก และครองความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการอัดประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

EA ANYWHERE

“การปรับเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และมลพิษ PM 2.5 และการที่ภาครัฐได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ไทย เป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% ภายในปี 2578 พร้อมเร่งรัดแผนการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ เป็นสัญญาณที่ดีอย่างมาก ดังนั้น การร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม” นายสมโภชน์ กล่าว

EA ANYWHERE
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตร กับ การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด หรือ (EA Anywhere) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ให้กับชุมชนโดยเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2 ซึ่งเป็น 1 ใน 8 สาขาที่เปิดให้บริการ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และช่วยสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการของบิ๊กซีได้มากขึ้น  เพราะในอนาคตจะมีประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ บิ๊กซี ยังได้เตรียมความพร้อมขยายสาขาเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในบิ๊กซีสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวและจะเพิ่มขึ้นในอนาคต”

EA ANYWHERE
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการการไฟฟ้านครหลวง

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า “โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พลังงานมหานครจำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นการจับมือครั้งสำคัญ เนื่องจากการขยายและเพิ่มปริมาณสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้น เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยต่อไป

EA ANYWHERE

กฟน. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจ่ายไฟ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นประโยชน์ในการขยายโครงข่ายการจ่ายไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ได้ในอนาคต” 


แท็ก: PRNEWS , , , , ,

RELATED

Nissan – Mitsubishi ร่วมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุด 20 พฤษภาคมนี้

Nissan – Mitsubishi ร่วมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุด 20 พฤษภาคมนี้

Nissan Motors และ Mitsubishi Motors ประกาศนับถอยหลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกันในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

Mazda MX-30 ปรับปรุงใหม่ ชาร์จได้เร็วกว่าเดิม แต่ความจุยังเท่าเดิม

Mazda MX-30 ปรับปรุงใหม่ ชาร์จได้เร็วกว่าเดิม แต่ความจุยังเท่าเดิม

Mazda MX-30 รุ่นปรับปรุงใหม่ ที่มาพร้อมกับการชาร์จแบตเตอรี่ที่เร็วขึ้น ฟิลลิ่งการขับขี่ที่ดีขึ้น และสีภายนอกใหม่

e.GO e.wave X ครอสโอเวอร์ไฟฟ้าจากเยอรมนี ดีไซน์ดุดัน สมรรถนะที่ดีขึ้นทุกด้าน

e.GO e.wave X ครอสโอเวอร์ไฟฟ้าจากเยอรมนี ดีไซน์ดุดัน สมรรถนะที่ดีขึ้นทุกด้าน

e.GO e.wave X รถยนต์รุ่นที่สองของแบรนด์ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับ e.go Life ในสไตล์ครอสโอเวอร์ พร้อมยกระดับรูปลักษณ์และสมรรถนะใหม่ที่น่าสัมผัส

SANY ขยายตลาดจากรถก่อสร้างสู่รถกระบะไฟฟ้าที่น่าจับตา

SANY ขยายตลาดจากรถก่อสร้างสู่รถกระบะไฟฟ้าที่น่าจับตา

SANY Group เตรียมเจาะตลาดผู้ใช้รถกระบะทั้งในเชิงพาณิชย์ และรถส่วนบุคคลในรูปแบบรถกระบะไฟฟ้าที่จะมีแผนเปิดตัวในจีนเร็ว ๆ นี้

BMW ผนึกกำลัง EVolt ยกระดับบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

BMW ผนึกกำลัง EVolt ยกระดับบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จับมืออีโวลท์ เทคโนโลยี ยกระดับประสบการณ์สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะสำหรับลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยูและมินิ

Changan Lumin Corn รถยนต์ไฟฟ้าไซส์มินิน้องใหม่ เรียบล้ำ โดนใจคนรุ่นใหม่

Changan Lumin Corn รถยนต์ไฟฟ้าไซส์มินิน้องใหม่ เรียบล้ำ โดนใจคนรุ่นใหม่

Changan Lumin Corn รุ่นใหม่ล่าสุด ดีไซน์น่ารัก ทันสมัย ฟีเจอร์โดนใจ ตอกย้ำถึงความนิยมอย่างร้อนแรงของรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศจีน

Honda e: NS1 & e: NP1 เตรียมเปิดสั่งจองล่วงหน้าพร้อมปูทางซีรี่ย์ e: N ในจีนภายในปี 2027

Honda e: NS1 & e: NP1 เตรียมเปิดสั่งจองล่วงหน้าพร้อมปูทางซีรี่ย์ e: N ในจีนภายในปี 2027

Honda ประเทศจีน เปิดตัว All-New e: NS1 และ e: NP1 ยนตรกรรมเอสยูวี BEV 100% รุ่นแรก พร้อมเดินหน้ายุทธศาตร์ปูทางซีรี่ย์ e :N รวมสิบรุ่นในอนาคต

Toyota นับถอยหลังจำหน่าย bZ4X สเปคไทย พร้อมราคาสุดพิเศษขานรับนโยบายรัฐ

Toyota นับถอยหลังจำหน่าย bZ4X สเปคไทย พร้อมราคาสุดพิเศษขานรับนโยบายรัฐ

โตโยต้า ขานรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ สานต่อพันธกิจผลักดันสังคมไทยสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร้รอยต่อ

Volvo Recharge EV-PHEV บุกตลาดไทยต่อเนื่อง กับความอุ่นใจที่เหนือกว่าใคร

Volvo Recharge EV-PHEV บุกตลาดไทยต่อเนื่อง กับความอุ่นใจที่เหนือกว่าใคร

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เดินหน้าส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูเทคโนโลยีช่วยให้คุณขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล

X