ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล สตรีไทยคนแรกที่ลงเลือกตั้งสมาชิก คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ

คัดลอก URL แล้ว

มาทำความรู้จักและร่วมส่งแรงใจให้ ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ สตรีคนแรกของไทยที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (International Law Commission : ILC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๓ – ๒๐๒๗

Let ‘s get to know and give support to Dr. Vilawan Mangklatanakul,
Director-General of the Department of Treaties and Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, to the UN International Law Commission (ILC) for the term 2023-202


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Chanachai B.

Senior Creative Curation / Content Creator & Producer @MThai's Chill Talk, MThai ลอง Talk, ฟังหูไว้ ทอล์ก, etc.