สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

ผลตรวจสลากออมสิน

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ 1

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 8 ษ 7866658 งวดที่ 9 N 4655487 งวดที่ 9 ฐ 7388978

อันดับที่ 2

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 8 ค 2079299 งวดที่ 9 M 6505524 งวดที่ 9 W 7777886 งวดที่ 9 Y 7946242 งวดที่ 10 ล 6560659

อันดับที่ 3

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

1689455 3410736 8464460 8752377 8856508

อันดับที่ 4

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

0378920 2656981 3169197 3381285 3399471 4980726 5789503 7224492 8736022 9713111

อันดับที่ 5

อันดับที่ 4 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท

0159623 1058691 1103969 2005361 2944142 3921689 4332594 5534498 5626784 5739016 6839722 7345873 7398911 7468981 7663446 8545447 9262502 9518219 9587234 9832432

เลขท้าย 6 ตัว

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท

564887 868371

เลขท้าย 5 ตัว

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท

24087 59394

เลขท้าย 4 ตัว

เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท

1861 1973 4898 7813