ข่าวทั่วไป ม.33 เรารักกัน

เตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการ ม. 33 เรารักกัน

กำหนดการ-คุณสมบัติในโครงการ ม.33 เรารักกัน

Home / เราชนะ / เตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการ ม. 33 เรารักกัน

สำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพื่อช่วยเหลือ-เยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับเงินช่วยเหลือผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในวงเงิน 4000 บาท ซึ่งจะมีการโอนวงเงินเข้าระบบเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1000 บาท และสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้า-บริการ ในกลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโคงการคนละครึ่ง และเราชนะ ที่ผ่านมา

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการ ม.33 เรารักกัน

  • ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 กับสำนักงานประกันสังคม
  • มีสัญชาติไทย
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ
  • ต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท

กำหนดการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

  • 21 ก.พ. – 7 มี.ค. เปิดให้ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
  • 15 – 28 มี.ค. เปิดให้มีการขอทบทวนสิทธิ์ กรณีไม่ได้ผ่านเกณฑ์ / ไม่ได้รับสิทธิ
  • 15 – 21 มี.ค. ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะมีการกดเปิดใช้งาน ม.33 เรารักกัน ในแอปฯ เป๋าตัง
  • 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. มีการโอนเงิน วงเงิน 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง