คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเราชนะ เราชนะ.com แอพเป๋าตัง โครงการเราชนะ

สรุปโครงการ “เราชนะ” แบบที่เดียวจบ

รวมคำถาม-คำตอบ โครงการเราชนะ / ใครได้-ไม่ได้

Home / เราชนะ / สรุปโครงการ “เราชนะ” แบบที่เดียวจบ

ประเด็นสำคัญ

 • โครงการเราชนะ – ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม รอรับเงินผ่านบัตรได้เลย, บัตรเคยใช้ที่ไหน ไปใช้ที่นั่นได้เลย
 • คนเคยใช้แอปฯ เป๋าตัง รวมโครงการคนละครึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม รอเช็คสิทธิ 5 ก.พ. ที่เว็บเราชนะ.com และกด “ใช้สิทธิ” 18 ก.พ.
 • เฉพาะคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง, ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่ง และผ่านเกณฑ์ ให้ลงทะเบียนใหม่
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่มีสิทธิ์ร่วมโครงการ เช่น รายได้เกิน 3 แสนต่อปี, รับบำนาญ, ผู้ประกันตน ม. 33, เป็นข้าราชการ
 • ผ่านเกณฑ์ ไม่มีมือถือ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีแอปเป๋าตัง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารรัฐ 15 ก.พ.

สำหรับโครงการเราชนะ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ จำนวนเงิน 7000 บาทต่อคน จำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 210,200 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 31 พ.ค. 2564

กลุ่มที่ได้รับเงิน “เราชนะ” โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินผ่านบัตรอัตโนมัติ
 • กลุ่มผู้ที่เคยใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ได้รับเงินช่วยเหลืออัตโนมัติเช่นกัน

ดังนั้นในกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ , ผู้ที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง จะได้รับเงินเข้าอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่ได้เป็นผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง มาก่อน จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.

ผู้ที่จะต้องลงทะเบียน “เราชนะ” ใหม่

สำหรับผู้ที่ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง หรือ ร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน จะต้องลงทะเบียน โดยที่จะต้องผ่านเกณฑ์ หรือมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด (ด้านล่าง)

เกณฑ์-คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ในการโครงการเราชนะ จะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการฯ)

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5 ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

วิธีการรับเงินเราชนะ

◼️ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งเป็น

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
  .
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน)

◼️ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

หากผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา จะได้รับ วงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมตลอดโครงการ 7000 บาท

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

หากได้รับสิทธิ แล้วสามารถกดรับเงินใน G-Wallet โดยจะมีแถบเมนู “เราชนะ” เพิ่มขึ้นมา ดังนั้นให้กด “ใช้สิทธิ์” ได้เลย ซึ่งจะมีให้กดยอมรับข้อตกลง และยืนยันจังหวัดที่อยู่ เพิ่มเติม

ขั้นตอนการ “ใช้สิทธิ” โครงการเราชนะ ในแอปฯ เป๋าตัง

◼️ กลุ่มลงทะเบียนใหม่

หลังจากที่ลงทะเบียนในเว็บ www.เราชนะ.com แล้ว และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับเงินช่วยเหลือ งเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ รวม7,000 บาท

โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตังมาก่อน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

โดยขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • กดปุ่มลงทะเบียน, กดยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์
 • กรอกข้อมูล ชื่อนามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์
 • รอรับ รหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และรอการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่

เงินที่ได้ใช้ได้ที่ไหน

สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-31 มีนาคม 2564

คำถาม-คำตอบ

Q : คนมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้าง
A : ไม่ต้องทำอะไรเลย ระบบจะพิจารณา และเติมเงินให้อัตโนมัติในบัตร

Q : คนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องโหลดแอปไหม?
A : ไม่ต้อง เอาบัตรสวัสดิการไปใช้ได้เลย

Q : เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง ร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง
A : ไม่ต้องทำอะไรเลย ถือว่ามีข้อมูลในระบบแล้ว หากไม่แน่ใจ รอตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บ เราชนะ.com อีกครั้งในวันที่ 5 ก.พ.

Q : ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนไหม?
A : ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ หากไม่เข้าในหลักเกณฑ์ เช่น มีเงินได้เกิน 3 แสนต่อปี ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ขาดคุณสมบัติ แต่ถ้าเข้าเกณฑ์ข้อกำหนดทั้ง ให้ดูว่า คุณมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าใช่ ก็ไม่ต้องทำอะไร

ถ้าไม่ใช่ ให้ดูว่า เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง/รวมโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน มาก่อน หรือไม่ ถ้าใช่ก็รอเช็คสิทธิ์อีกครั้ง 5 ก.พ.

Q : ต้องเติมเงินแบบคนละครึ่งไหม?
A : ไม่ต้อง เพราะเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ไม่เหมือนคนละครึ่ง ที่รัฐช่วยครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง

Q : ไม่มีมือถือ ลงทะเบียนยังไง
A : สำหรับผู้ที่ไม่มีมือถือ กรณีที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตังมาก่อน , ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่ง และไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ เพื่อลงทะเบียนได้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารรัฐ ตั้งแต่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป เช่น กรุงไทย, ออมสิน โดยในขณะนี้ ทางภาครัฐกำลังพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มนี้

Q : แถวบ้านไม่มีร้านธงฟ้าจะได้ใช้ไหม?
A : หากเคยใช้บริการซื้อสินค้าในร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ก็สามารถได้เลย

Q : ได้รับเงินมาต้องรีบใช้ให้หมดไหม?
A : ไม่ สามารถทบไว้ใช้ได้จนสิ้นโครงการ คือ พ.ค. 2564

Q : ไม่มีบัตรสวัสดิการ ไม่แน่ใจว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
A : กรณีที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากเคยใช้แอป เป๋าตัง หรือร่วมโครงการคนละครึ่ง ให้รอเช็คสิทธิในวันที่ 5 ก.พ. ผ่านเว็บ เราชนะ.com

Q : ต้องรีบลงทะเบียนหรือไม่
A : ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องเฝ้า เพราะไม่มีจำกัดจำนวน ลงทะเบียนได้จนถึง 12 ก.พ. 64

Q : ลงทะเบียนหลายเบอร์ได้ไหม
A : ไม่ได้ เพราะจะอ้างอิงจากเลขที่บัตรประชาชน 1 คนลงได้ 1 เบอร์เท่านั้น

Q : ต้องรีบใช้เงินไหม
A : ไม่ต้องรีบใช้แม้ว่าจะเงินจะเข้าทุกสัปดาห์ก็ตาม ยอดเงินสามารถทบไปเรื่อย ๆ จนถึง สิ้นสุดโครงการ และไม่ได้มีการจำกัดวงเงินที่ใช้ต่อวัน จะใช้ได้ตามเท่าที่ได้รับในสิทธิ