บทบูชาพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

เทพแห่งความสำเร็จ เทพเจ้าศาสตร์และศิลป์ ขจัดอุปสรรคทั้งปวง

โอม ศรี คเณศายะ นะมะห์

ขอพรองค์เทพพระพิฆเนศ