menu search

คำลาสิกขา

schedule | บทสวดมนต์, คำลาสิกขา, บทสวดมนต์

สิกขัง ปัจจักขามิ คิหิติ มัง ธาเรถะ (3 หน)

ข้าพเจ้าลาสิกขา ท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นคฤหัสถ์