menu search

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

schedule | โควิด-19, โควิด-19 วันนี้, โควิด-19 ไทย, โควิดวันนี้

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้

 • แนวโน้มการติดเชื้อยังทรงตัว แม้ยอดรวมในวันนี้จะลดลงค่อนข้างมาก ในส่วนของ ATK
 • PCR +23,441 ราย ส่วน ATK +15,177 ราย
 • อัตราการเสียชีวิตยังสูงขึ้นต่อเนื่อง
 • กลุ่มผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 • จำนวนผู้ป่วยอาการหนักยังเพิ่มสูงขึ้น
 • ยังคงมีผู้สูงอายุอีกราว 2 ล้านคน ที่ยังคงไม่ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 21 มี.ค. 65 ) โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 23,441 ราย รวมสะสม 3,377,410 ราย โดยแบ่งเป็น

 • ในประเทศ 23,403 ราย
 • มาจากต่างประเทศ 38 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจาก ATK จำนวน 15,177 ราย รวมสะสม 1,253,260 ราย

สำหรับยอดผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย PCR ในวันนี้ มีจำนวนลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แล้ว ทำให้แนวโน้มในขณะนี้เริ่มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจจะยังมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีกได้เช่นกัน

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อนเรือนจำในวันนี้ พบเพิ่ม 173 ราย ซึ่งกลุ่มก้อนใหญ่สุดเป็นที่เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา 53 ราย, เรือนจำ-ทัณฑสถานในกรุงเทพฯ 45 ราย และเรือนจำในเชียงใหม่ 39 ราย

ในขณะที่แนวโน้มของการพบผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจด้วย ATK นั้นอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2 หมื่นราย หลังจากที่เมื่อวานนี้ พุ่งขึ้นไปกว่า 2.5 หมื่นราย

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุด 10 จังหวัดแรก

จังหวัดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่
กรุงเทพฯ2,870
นครศรีธรรมราช1,625
ชลบุรี1,126
สมุทรสาคร908
สมุทรปราการ865
ระยอง737
พัทลุง547
สงขลา533
ฉะเชิงเทรา524
ราชบุรี519
พระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์ในหลายจังหวัดมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีบางจังหวัดที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ประจวบฯ พัทลุง ระยอง เชียงใหม่

ในขณะที่กรุงเทพฯ แม้ว่าในวันนี้จะลดลง แต่ยังลดลงไม่มากนัก และคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 23,153 ราย รวมสะสม 3,112,737 ราย

สถานการณ์ของการหายป่วยจากโควิด-19 ในช่วงนี้เริ่มมีจำนวนสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงเป็นในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีอาการเบา หรือผู้ป่วยในระดับสีเขียว

จำนวนผู้ป่วยที่หายป่วยในวันนี้ แม้ว่าจะยังต่ำกว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการตรวจด้วย PCR แต่ก็ถือว่า อยู่ในระดับที่ค่อนสูงเกือบเท่ากับยอดผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้ยอดผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในระบบบริการมีเพิ่มขึ้นไม่มากนัก โดยยังเหลือผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวอยู่ทั้งหมด 240,339 ราย แบ่งเป็น

 • โรงพยาบาล 67,435 ราย
 • โรงพยาบาลสนาม 62,983 ราย
 • แยกกักตัวที่บ้าน/ชุมชน 108,784 ราย
 • อื่น ๆ 1,137 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 88 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 24,334 ราย

แนวโน้มของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในขณะนี้ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจะดูเหมือนชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่อัตราการเสียชีวิตยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง

โดยกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในขณะนี้ ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ รวมถึงผู้ที่รับครบ 2 โดสนานเกิน 3 เดือนด้วย

และเช่นเดียวกับอัตราการป่วยหนัก ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในวันนี้ มีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้น 32 ราย รวมเป็น 1,464 ราย ในขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจลดลง 7 ราย เหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจอยู่ทั้งหมด 514 ราย

โดยในขณะนี้ แม้ว่าแนวโน้มของการพบผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยอาการหนักจะยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังคงต่ำกว่าในระลอกที่ผ่านมาค่อนข้างมาก รวมถึงไม่ได้พุ่งตามอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยรายใหม่อีกด้วย สะท้อนให้เป็นประสิทธิภาพของวัคซีนที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และป่วยหนักได้

ซึ่งในขณะนี้ ยังคงมีผู้สูงอายุอีกกว่า 2 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ทำให้ในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยหนักและเสียชีวิตได้ หากการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ที่จะมีการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้