สักการะ เจ้าแม่กวนอิม วิหาร อี่ ทง เทียน ไท้ จุดมูแห่งใหม่รับฮวงจุ้ยยุค 9

เทพเจ้าองค์ประธานของวิหารแห่งนี้ คือ เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรประทับยืนบนหลังพญามังกรที่เวียนว่ายอยู่กลางมหาสมุทร มือถือแจกันประทานน้ำอมฤต น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และกิ่งหลิว องค์พระแกะสลักจากหยกขาวชิ้นใหญ่ ที่ได้มาจากเหมืองในป่าลึกของเมืองนับปีตรู ประเทศพม่า