รวมภาพแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน MThai Top Talk-About 2019

Home / ข่าว MThai Top Talk-About 2019 / รวมภาพแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน MThai Top Talk-About 2019

ประมวลภาพแขกผู้มาร่วมงานประกาศรางวัล MThai Top Talk-About 2019

คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณสิทธา สุวิรัชวิทยกิจ ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพและปริมณฑล บริษัทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน), คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai และ คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย Head of MonoMaxxx.com

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณปิยวัฒน์ ถิรวุฒิธนรัชต Senior Marketing Officer บริษัทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน), คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน), คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย Head of MonoMaxxx.com, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business – Mono Technology PLC

 

คุณก่อเกียรติ มงคลปัญญา Assistant Advertising Manager, คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณเมญาพิมพ์ สมประสงค์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณวรกานต์ กองเสริมทรัพย์ พนักงานส่วนสื่อสารการตลาดอาวุโส, คุณพิฐรา เกษมสุวรรณ และ คุณภัทร์นฤน เกิดสุข พนักงานส่วนสื่อสารการตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด

 

คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai และ อาจารย์คฑา ชินบัญชร

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณปัญญาวีร์ ธนาโชคจิรพัฒน์ Manager Marketing Communication บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด, คุณพชร สมุทวณิช บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, คุณเศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด และ คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด, คุณวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจองค์กร Mono Technology PLC

 

คุณฐานิตา จันทรวารีเลขา Account Executive – Mono Broadcast, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณธนะกิจ มหไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทศภาค จำกัด, คุณสัญญา บุญมาก Senior Manager Mono Broadcast,  คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณวราทิพย์ คล้ำจีนภาณุวงศ์ Account Executive – Mono Broadcast

 

คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณวิจิตรา วิบูลย์จันทร์ เลขานุการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด,  คุณวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจองค์กร Mono Technology PLC

 

คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณวิภาดา แมตเมือง Senior Manager บริษัท อาคเนย์ประกันภัยจำกัด, คุณยุวดี จึงเจริญ Senior Business Development Manager และ คุณวราภรณ์ สันติชัยกูล Corporate Relations Manager of Mono Technology PLC

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณเพ็ญโพยม ศรีกอง Senior Digital Buyer, คุณฐิติชญา โสธนะเสถียร Assistant Digital Buying Manager และ คุณจุฑาภรณ์ บุญสัย Digital Buyer บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จํากัด, คุณณัฐริยา เหลืองอร่าม Senior Account Executive – MThai

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณนวลนุช  งามเจตนรมย์ Associate Director – Programmatic, คุณบุณยลักษณ์ เอี่ยมละออ Associate Director – Branded Content & Sponsorship และ คุณพิชฎา วิทยสุนทร Senior Digital Trader บริษัท OmnicomMediaGroup, คุณกำธร คณูวัฒนา Ad Operation Manager – MThai

 

คุณเทพทัศน์ เทพทิพย์อำพร Senior Executive Influencer Marketing บริษัท AdAsia ( Thailand ) Limited, คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales – MThai,คุณกฤษฏิ์ ภูริโภไคย Senior Executive Influencer Marketing บริษัท AdAsia ( Thailand ) Limited

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ Vice President Marketing and Customer Relation Management และ คุณน้ำผึ้ง เกิดปฐม Strateic Management Manager บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), คุณวราภรณ์ สันติชัยกูล Corporate Relations Manager of Mono Technology PLC

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต, คุณวราภรณ์ สันติชัยกูล Corporate Relations Manager of Mono Technology PLC

 

คุณสัญญา บุญมาก Senior Manager Mono Broadcast, คุณว​นันยา​ ผล​เจริญ​ และ คุณณัฐสุดา​ ผล​เจริญ​ บริษัทOmnicom Media Group, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณสริลลา รักษ์พลเมือง Head of Creative, คุณพิชชาภา รัตนมาลัย Business Development Manager, คุณปลินธร โพธิสาโร Business Development Executive และ คุณจันทรา คนแรงดี Sale Manager บริษัท อินนิตี้ ดิจิตอล มีเดีย

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณก่อเกียรติ มงคลปัญญา Assistant Advertising Manager – MThai, คุณพลวัต กรานเขียว Digital Performance บริษัท Star Reachers Group Co.,Ltd., คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณนินันญา ขำเอี่ยม Digital Buyer, คุณพิชญา เจียรพงศ์ปกรณ์ Digital Buyer และ คุณอรุษยา ฐิโณทัย Digital Planner บริษัท Star Reachers Group Co.,Ltd.

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณกรมณี โสภณพละกุล Executive Assistant และ คุณชลกาญจน์ สกุลรุ่งจรัส Buying Manager บริษัท Wavemaker, คุณก่อเกียรติ มงคลปัญญา Assistant Advertising Manager – MThai

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณรัชฎา ชัชอานนท์ Digital Media Buyer, คุณปิยกรณ์ ปิยะเกรียงไกร Digital Media Buyer, คุณนพรัตน์ ศรีสวัสดิ์ Digital Strategist และ คุณพชรวรรณ น้อยสุข Digital Project Coordinator บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน), คุณณัฐริยา เหลืองอร่าม Senior Account Executive – MThai

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณนันทนันท์ นารีรักษ์ Account Executive และ คุณณิชชาวีณ์ ชาน Account Executive บริษัท Nova Intert ad Co., Ltd, คุณธิดารัตน์ นาคสิทธิ์ Corporate & Relations Manager of Mono Technology PLC

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณCagri Cayir – Chief Executive Officer บริษัท Akhado, คุณกำธร คณูวัฒนา Ad Operation Manager, คุณพิมล บัวเพชร Senior Manager – MThai

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณชวนพิศ (บุนนาค) ธีระสานต์ Legal Consultant / Secretary to the Board of Directors บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales – MThai, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai , คุณอาริสา มฤคทัต ผู้จัดการธุรกิจคอนเทนต์ และ คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้จัดการธุรกิจคอนเทนต์ บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

คุณพิมล บัวเพชร Senior Manager – MThai, คุณวริศรา ดากลืน Senior Business Development Manager – MThai, คุณวรพรรณ เอี่ยวพานทอง,  คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณกฤติยาวดี พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ King Power Mahanakhon, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business บริษัท Mono Technology PLC

 

คุณพิมล บัวเพชร Senior Manager – MThai, คุณวริศรา ดากลืน Senior Business Development Manager – MThai, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, คุณอำนาจ สิงหจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้าโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ คุณวิภาพร เพ็ญสันติ ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้าโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บริษัท แอลจี อีเลคเทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณวาเลนท์ สร้อยสุวรรณ CEO and Editor-in-Chief พร้อมทีมสาว ฺBunny จาก Playboy Thailand

 

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณพิมล บัวเพชร Senior Manager – MThai, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร MiX Magazine, คุณปิยวรรณ กาญจนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Mix Magazine

 

คุณพิมล บัวเพชร Senior Manager – MThai, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม Head of Digital Business บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

 

คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณสุธามาศ พิพัฒน์นาวิน Marketing Executive,  คุณศิรินันท์ วังซ้าย Digital Designer และ คุณนันทิคณา ทันสมัย Marketing Executive บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน), คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business

 

ภัทร เจริญพักตร์ บริษัท ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย จำกัด, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณอมลณัฐ รุ่งศรีเรือง และ คุณธิดารัตน์ สุขประเสริฐ ทีมผู้ประสานงานภาษาเกาหลี บริษัท ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย จำกัด

 

คุณกวินตรา ประภาสะโนบล รองชนะเลิศ Miss Supranational Thailand 2018, คุณจิตรลดา กันทารักษ์ ทีมผู้จัดการประกวด, คุณกัมพล ทองไชย ทีมผู้จัดการประกวด, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Head of Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP of Publishing Business and Online Content – MThai, คุณพิณรัตน์ มะวิญธร Miss Supranational Thailand 2018