ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทายผล MThai Top Talk-About 2019

Home / ข่าว MThai Top Talk-About 2019 / ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทายผล MThai Top Talk-About 2019

จบไปแล้วกับงานประกาศรางวัลบุคคลออนไลน์ MThai Top Talk-About 2019 ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยผู้โชคดีมีรายชื่อดังนี้

 

ผู้โชคดีต้องเข้ามากรอกรายละเอียดในลิ้งนี้ เพื่อทีมงานดำเนินการจัดส่งของรางวัล >> กรอกข้อมูล  <<

 

*หมายเหตุ

 ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

  •         ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  •         ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางทีมงาน ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·         คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด