MThai Toptalk 2017
MThai Toptalk 2017

ประมวลภาพแขกผู้มีเกียรติ และพันธมิตรทางธุรกิจ ในงาน MThai Top Talk-About 2016

อีกครั้งกับความยิ่งใหญ่ของการประกาศรางวัล สิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดบนโลกอินเตอร์เน็ทแห่งปีกับงานซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว  สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่น้อยกว่าการแจกรางวัลนั่นคือ เหล่าแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรทางธุรกิจ และบรรดาผู้สนับสนุนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจใน MThai.com ภายใต้บริษัทในเครือ โมโน กรุ๊ป  ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน และ แสดงความยินดี ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำการก้าวขึ้นสู่ความเป็นที่หนึ่งในวงการอินเตอร์เน็ต

Geust_Peepok

คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content
หัวเรือใหญ่แห่ง MThai.com ทั้ง 2 ท่าน ต้อนรับแขกผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

MIX_magazine

MIX Magazine
คุณพรเลิศ เลิศหิรัญรัตน์ บรรณาธิการ, คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร (ผู้มอบกระเช้า) ,
คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content , คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship

warner

Warner Music Thailand
คุณพสุพัทธ์ ธนะไพศาลวัฒนา  Account Service Manager, คุณกนกพร บุญหรั่ง  Assistance Music Partnership Manager
คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content,
คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship

00

LG
คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) Mono Technology PLC, คุณวริศรา ดากลืน Head of Marketing , คุณอำนาจ สิงหจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณวิภาพร เพ็ญสันติ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business

Tmoment

T Moment
คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content, คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ T Moment ,
คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship

PlayBoy

Play Boy Thailand  (Bunny Ventures Limited)
คุณวาเลนท์ สร้อยสุวรรณ CEO & Editor-in-Chief พร้อมทีมสาว Playmate of the year 2015 จาก Play Boy Thailand,
คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content,
คุณจิรัญ รัตนวิริยะชัย Senior Vice President : Mono Broadcast, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business

RukkLook

รักลูกกรุ๊ป
คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship,  คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business
คุณภัทรธมนต์ วิชาคุณ Executive Director of Rakluke Television, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content

Rush RUSH SASSY CLUB
คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship,  คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business,
คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content, คุณสาธิต แก้วรุ่ง บรรณาธิการบริหาร RUSH Magazine

cleo

CLEO Magazine
คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business, คุณณฐกร คงสถิตย์ ผู้จัดการฝ่ายการขาย และประชาสัมพันธ์อาวุโส นิตยสารคลีโอ,
คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content, คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship

dichan

นิตยสารดิฉัน
คุณเก่งกาจ ทัฬสายทอง Head of Sales , คุณกิ่งกาญจน์ พงศทัต Group Advertising & Marketing Director,
คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship, คุณวริศรา ดากลืน Head of Marketing

Sabsin

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
คุณภัคคินาถ วราวิทยานุกุล เจ่้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา, คุณพรวิภา ฉิ่งทอง หัวหน้าแผนกส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน,
คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content
คุณวัฒก ยงวณิชย์ เจ่้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา

Tiga

TIGA
คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship , คุณนพรัตน์ ธงริ้ว Digital Project Co-coordinator Supervisor,
คุณธาดา ธนสุริยสกุล Section Manager, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content

TVThunder

TV Thunder
คุณศุทธิ เรืองวิทยาโชติ Senior Marketing Executive, คุณทรงศักดิ์ เพิ่มวณิกุล  Client and Partnership Manager,
คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship

Zense

Zense
คุณณพณ จันทร์แขวง, คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม Senior Digital Content Management,
คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship

dtac

DTAC
คุณชิสา อมรชัญญาสร ผู้จัดการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร, คุณพิมล บัวเพชร Head of Partner Relationship

OHM_0462

มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณจิรประวัติ บุณยะเสน Senior Vice President – Mobile Internet Business,
คุณแมนรัตน์ แปลกลำยอง ประธานฝ่ายดิจิตอลมีเดีย บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด, คุณกัญญภัทร สุขสมาน AVP -Publishing Business and Online Content

OHM_0509

บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด
คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณจุฑาภรณ์ บุญสัย และ คุณเพ็ญโพยม ศรีกอง Digital Buyer บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย)จํากัด,
คุณณัฐริยา เหลืองอร่าม MThai Account Executive

OHM_0496

บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

คุณเก่งกาจ ทัฬหสายทอง Head of Online Sales, คุณธันวาชัย อนุยูร Senior(Ads) Operations executive,
คุณพัชราภรณ์ ประวิตรภิญโญ Associate Director – Digital Trading, คุณณัชชา พรเจริญ Digital Media Supervisor – Trading,
คุณก่อเกียรติ มงคลปัญญา Assistant Sales Manager, คุณกำธร คณูวัฒนา Ad Operations Manager

OHM_0507

บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด
คุณชิงชาญ กวีวุฒฑ์ Associate Director, Digital Strategy, คุณพยุงศักด์ เกียรติเรืองกิจ Manager,
Digital Strategy, คุณณัชชา พรเจริญ Digital Media Supervisor – Trading

OHM_0485

ออมสิน
คุณ ธนัตถ์นันท์ แก้วทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร หน่วยบริหารสื่ออิเล็กทรอนิกส์, คุณเก่งกาจ ทัฬสายทอง Head of Sales ,
คุณ วินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร , คุณ เสาวณี เวียงหฤทัย รองผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร ,
คุณ สาธิต เอี่ยมจิต Project Manager , คุณ เพ็ญภา จันทน์หอมไกล

ผู้สนับสนุนทั้งหมด

MONO GROUP Gossipstar 3BB oppo Mono29 Monoplus Leo Soda Dtac Siamparagon Mthai