𝐌𝐈𝐍𝐃 𝐒𝐘𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐔𝐌 𝐛𝐲 𝐀𝐏 𝐓𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 “ตั้งหลักจิตใจ” กับ 8 แนวคิดให้คุณก้าวต่อไป In Collaboration with THE STANDARD

𝐌𝐈𝐍𝐃 𝐒𝐘𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐔𝐌 𝐛𝐲 𝐀𝐏 𝐓𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 “ตั้งหลักจิตใจ” กับ 8 แนวคิดให้คุณก้าวต่อไป In Collaboration with THE STANDARD

ในวันที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตทางจิตใจในวันที่ข่าว..ข่าวเดียวทำให้ทั้งประเทศสั่นคลอนอะไรคือ ‘หลัก’ ที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง? ครั้งแรกเวทีสนทนา ‘สร้างจิตใจ’ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รวม 8 ผู้นำทางความคิด กับ 8 เรื่องราวที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน เพื่อให้คุณค้นหา ‘หลัก’ ให้จิตใจได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง…