ไม่อยากเป็นโรคเข่าเสื่อม ต้องรู้วิธีป้องกันอย่างถูกต้อง

ไม่อยากเป็นโรคเข่าเสื่อม ต้องรู้วิธีป้องกันอย่างถูกต้อง

หัวเข่าเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้การเดินและแบกรับน้ำหนักตัว ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีภาวะข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) ทำให้มีอาการเจ็บปวดตรงข้อเข่าและไม่สามารถเดินได้ตามปกติ ส่งผลให้ต้องทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ ดังนั้น เราควรทำความเข้าใจ เพื่อจะได้รู้วิธีป้องกันและดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคนี้ มาเริ่มกันเลย อาการของโรคเข่าเสื่อมในระยะแรกจะมีอาหารปวดเข่าเมื่อเดิน ย่อเข่า หรือนั่งพับเข่า…