การ Agile คืออะไร? ทำไมต้องทำ Agile Organization ถ้าอยากอยู่รอด?

การ Agile คืออะไร? ทำไมต้องทำ Agile Organization ถ้าอยากอยู่รอด?

โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวินาทีในทุก ๆ ด้าน อย่างเรื่องของเทคโนโลยีเองก็เป็นเรื่องที่เคลื่อนไหวเร็วมาก ๆ จนหลาย ๆ ครั้งเราเองก็ตามไม่ทัน ทำให้การปรับตัวให้ทันตามสิ่งที่ก้าวหน้านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสุด ๆ ทั้งสำหรับบุคคลและสำหรับองค์กรนั่นเอง คำที่ได้ยินบ่อย ๆ ก็คือ Agile…