เนสท์เล่ ชวนคนไทยแข็งแรงด้วย 3อMEสไตล์ ใช้ชีวิตตามสไตล์ที่ชอบ ดูแลตัวเองแบบที่ใช่

เนสท์เล่ ชวนคนไทยแข็งแรงด้วย 3อMEสไตล์ ใช้ชีวิตตามสไตล์ที่ชอบ ดูแลตัวเองแบบที่ใช่

เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง” ด้วยคอนเซ็ปท์ “#3อMEสไตล์” “อ. อาหารที่มีประโยชน์” “อ. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ” และ “อ. อารมณ์แจ่มใส”