3BB แนะวิธีการใช้และดูแลรักษาเราเตอร์ไวไฟให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

3BB แนะวิธีการใช้และดูแลรักษาเราเตอร์ไวไฟให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

เราเตอร์ไวไฟเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ โดยเฉพาะการเดินสายไฟเบอร์เข้าบ้านหรือที่เรียกว่า FTTH (Fiber to the Home) เพื่อให้ความเร็วจากข่ายสายส่งตรงถึงอุปกรณ์รับสัญญาณภายในบ้านให้ได้มากที่สุด เราเตอร์ถือว่าเป็นหัวใจในการเชื่อมต่อที่เสถียร ซึ่ง 3BB ให้ความสำคัญในส่วนนี้จึงได้อัปเกรดอุปกรณ์เป็น Wi-Fi 6 สำหรับบ้านลูกค้า…