3BB จับมือ เจพี ประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออก ให้ลูกค้าช่วงหน้าฝน ฟรี!..

3BB จับมือ เจพี ประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออก ให้ลูกค้าช่วงหน้าฝน ฟรี!..

โรคชนิดหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกับฤดูฝน คือโรคไข้เลือดออก ซึ่งในประเทศไทยมีการระบาดของโรคนี้ค่อนข้างสูง โดยมียุงลายเป็นพาหะสำคัญ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาจมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อต่างสายพันธุ์ ครั้งที่ 2 อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออก ช็อค และเสียชีวิตได้ 3BB มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของลูกค้าทุกคน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนี้ จึงได้ร่วมกับ…