องค์การสะพานปลา ตรวจเข้มท่าเทียบเรือประมงสงขลา

องค์การสะพานปลา ตรวจเข้มท่าเทียบเรือประมงสงขลา

เจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา นำโดย ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางสมรัก บุษปธำรงรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา องค์การสะพานปลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานขององค์การตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมด้วย ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์…