บรรณาธิการข่าวช่อง “MONO29” ร่วมเสวนา “นักสื่อสารคลื่นลูกใหม่ Convergence” ที่พัทยา

คัดลอก URL แล้ว

“คุณเบญจวรรณ สมสิน” ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29 ได้รับเกียรติเป็นตัวแทน บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ในเครือ MONO Next เดินทางไปร่วมเสวน “นักสื่อสาร Convergence : สื่อถึงใจหลากหลายแพลทฟอร์ม” ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ ศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก

พร้อมทั้งภาคีเครื่อข่าย ได้จัดขึ้น ภายใต้โครงการ “กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสาร Convergence เพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และ การพัฒนาเนื้อหาข่าวสุขภาวะชุมชน” โดยมี “รศ.ดร. สุกัญญา บูรณเดชาชัย” คณบดีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , “นางปวีณา พุฒพันธุ์” ตัวแทนสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และ “นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ” เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมพูดคุย เสวนา ให้กับเหล่าน้องๆ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ โรงแรม Flipper House Hotel จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


แท็ก: PRNEWS
WRITER
X