NEO พัทยา ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่

คัดลอก URL แล้ว

เมืองพัทยา ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาเมือง ใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ต้องการยกระดับการ พัฒนาเมืองพัทยาให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของ EEC ที่กําลังจะมี นักลงทุนจํานวนมาก เข้ามาลงทุน และการเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน พัทยาจึงต้องมีการปรับ ภาพลักษณ์ใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ในคอนเซ็ปต์ที่ว่า “NEO พัทยา พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน”


แท็ก: PRNEWS
WRITER