ซีเอ็ด

เยาวชนไทยเก่ง คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020

คัดลอก URL แล้ว

ซีเอ็ด ผู้ให้บริการร้านหนังสือและสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน IYRC THAILAND ONLINE 2020 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 โดยได้ส่งวิดีโอผลงานทีมผู้แข่งขันที่เข้ารอบ ไปแข่งขันแบบ online ในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในประเภท Robot Creation หัวข้อ (Help us ! Robot!) หุ่นยนต์ช่วยเหลือมนุษย์ต้านภัย COVID-19 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 500 คน จาก 14 ประเทศทั่วโลก

และเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลโดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล Grand, Gold, Silver และBronze อันนำมาซึ่งภาคภูมิใจของประเทศ โรงเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานมอบเหรียญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจ โดยมีทาง คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีคณะกรรมการกว่า 30 ประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย รัสเซีย ฯลฯเข้าร่วมตัดสินแบบออนไลน์ มีผู้เข้าแข่งขันส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เข้าประกวด โดยแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับจูเนียร์ (Creative Design Junior) อายุ 8-12 ปี และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับซีเนียร์ (Creative Design Senior) อายุ 12-18 ปี แบ่งรางวัลการแข่งขันออกเป็นลำดับดังนี้ 1.Grand Prize, 2. Gold Prize, 3. Silver Prize และ 4. Bronze Prize

ผลการแข่งขัน IYRC ONLINE 2020 เฉพาะเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับจูเนียร์ (Creative Design Junior)

รุ่นจูเนียร์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ ได้รับรางวัล Gold Prize (จากซ้ายไปขวา) นายนวมินทร์ แก้ววิเศษโฮง, นางสาวปาริชาติ จันทร์ย้อย, เด็กหญิงอาณิสา ลำอิน, เด็กหญิงสุวพิชชา โสภาคดิษฐ์, เด็กชายหิรัญพงษ์ ลิ้มวงศ์พิพัฒน์และนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รุ่นจูเนียร์ โรงเรียนวัดบุคคโล รางวัล Gold Prize (จากซ้ายไปขวา) นางสาวณมรัตน์ พังตระกูล, นางสาวกมลมาลย์ ทรงแสงจันทร์, เด็กชายชัยวัฒน์ นกอ่วม, เด็กชายนครินทร์ เทียนชัย, เด็กชายวสันต์ หาดแก้วและนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน IYRC ONLINE 2020 เฉพาะเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับซีเนียร์ (Creative Design Senior)

รุ่นซีเนียร์ รางวัล Grand prize โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวอาทิตยา เทียนดำรง, นายธนภัทร อินทรโฆษิต, นายสุรนันท์ จิราภรณ์, นายเสฏฐนันท์ สมชื่นและนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัล Gold Prize โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวกตัญชลี พงศ์ทองมี, นายธนภัทร ดาวลอยนายนล ศรีนารักษ์, นายปานณวัตร ลมพัด และนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัล Silver Prize โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (จากซ้ายไปขวา) นางสุธัญญา มงคลเจริญลาภ, นางงามจิตต์ อุณหะนันทน์, นายสายัณห์ สิทธิสุนทร, เด็กชายเทียนทอง มีชัยศรี, นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครและนางสาวธัญญลักษณ์ เอี่ยมเจริญ

รางวัล Sillver prize โรงเรียนนาหลวง (จากซ้ายไปขวา) นางสาวทศพร โนนวิเศษ, นายพรชัย ศรีพระราม, นายชัยสิทธิ์ เปรมปรี, นายณัฐนันท์ แม้นอิ่ม, นายรพีพงศ์ ปิติภิรมย์สกุลและนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัล Silver Prize โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (จากซ้ายไปขวา) นางสุธัญญา มงคลเจริญลาภ, นางงามจิตต์ อุณหะนันทน์, นางสาวธัญญลักษณ์ เอี่ยมเจริญ, เด็กหญิงศสิชา แซ่อึ้ง, เด็กหญิงณัฐณิชา สีม่วง, เด็กชายอดิศร สาธร,นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครและนายสายัณห์ สิทธิสุนทร

ความสำเร็จจากรางวัลที่เด็กนักเรียนได้รับเป็นเพราะการศึกษาที่ให้โอกาสเยาวชนพัฒนาความสามารถและทักษะด้านต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างผลสัมฤทธิ์โดดเด่นน่าภูมิใจ จนผลงานต่างๆได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง


แท็ก: PRNEWS ,
WRITER

RELATED

“ซีเอ็ด” มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับองค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ซีเอ็ด” มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับองค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 “ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทาง ซีเอ็ดได้ทำการเปิดสาขาใหม่ล่าสุด “ร้านซีเอ็ด สาขาเซ็นทรัลอยุธยา” และเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในชุมชนที่ซีเอ็ดได้เปิดให้บริการ จึงได้จัดให้มีการมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและองค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณธนภัทร วงษ์ประเสริฐ…

“ซีเอ็ด” เปิดคลังมอบหนังสือ “โครงการ Love To Read” ของกลุ่มแพทย์ รพ.รามาธิบดี กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

“ซีเอ็ด” เปิดคลังมอบหนังสือ “โครงการ Love To Read” ของกลุ่มแพทย์ รพ.รามาธิบดี กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

“ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยกับโครงการ ”Love To Read” โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและให้ความสำคัญกับพัฒนาการทางด้านการอ่าน ซึ่งถือเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในด้านการพัฒนาการสมองที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อการการเรียนรู้ ดำเนินการโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางซีเอ็ดได้มีการจัดงาน “เปิดคลังพังกระบะ SE-ED Warehouse Sale”ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถนนเทพรัตน…

ติดเทอร์โบโกอินเตอร์กับ 5 เล่มแนะนำสำหรับเด็ก

ติดเทอร์โบโกอินเตอร์กับ 5 เล่มแนะนำสำหรับเด็ก

จะพูดภาษาไหนก็แจ่มแจ๋วไปกับ 5 เล่มนี้ที่จะช่วยติดเทอร์โบ โกอินเตอร์ สุดๆไปเลยยยย

“ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

“ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

“ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาพบคุณวินเนอร์ เจ้าของหนังสือ ขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆบน Facebook

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาพบคุณวินเนอร์ เจ้าของหนังสือ ขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆบน Facebook

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาพบคุณวินเนอร์ เจ้าของหนังสือ ขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆบน Facebook

ซีเอ็ดเปิดโลกแห่งแรงบันดาลใจ #บดจ #BDJ จำให้แม่น “Bundanjai by SE-ED”

ซีเอ็ดเปิดโลกแห่งแรงบันดาลใจ #บดจ #BDJ จำให้แม่น “Bundanjai by SE-ED”

ซีเอ็ด เปิดโลกแห่งแรงบันดาลใจ #บดจ #BDJ จำให้แม่น “Bundanjai by SE-ED”

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาร่วมเคมเปญสุดพิเศษ #เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น กับ หนังสือ Atomic Habits

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาร่วมเคมเปญสุดพิเศษ #เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น กับ หนังสือ Atomic Habits

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาร่วมเคมเปญสุดพิเศษ #เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น กับ หนังสือ Atomic Habits

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม…ดัง+ดี+เด่น เป็นได้ในคนเดียว

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม…ดัง+ดี+เด่น เป็นได้ในคนเดียว

เชื่อไหมว่าเราสามารถ ดัง+ดี+เด่น ได้ แบบไม่ต้องง้อ รอโชคชะตาฟ้าลิขิต มาพิชิตเป้าหมาย อย่าให้ใครมาบดบังรัศมี ไปกับหนังสือดีๆ 5 เล่มนี้กันค่ะ

งานประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND Online 2020

งานประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND Online 2020

งานประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND Online 2020 โดยซีเอ็ด

X