องค์การสะพานปลา

องค์การสะพานปลา ตรวจเข้มท่าเทียบเรือประมงสงขลา

เจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา นำโดย ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางสมรัก บุษปธำรงรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา องค์การสะพานปลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานขององค์การตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

พร้อมด้วย ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และนายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติร่วมการตรวจเยี่ยม ดูพร้อมรับฟังนโยบายท่าเทียบเรือประมงสงขลา

ถึงแนวทางด้านการบริหารให้มีการจัดการอย่างมีระบบ โดยมีนางสาวจุติพร ไชยมณีหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และพนักงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา

WRITER

RELATED