CSTD ประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม

CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020

สถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing หรือ CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย จัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นเยาวชนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยในปีนี้ได้มีนักเต้นเยาวชนและระดับมืออาชีพร่วมประชันความสามารถบนเวทีมากถึง 21 สถาบันจากทั่วภูมิภาคของประเทศ เยาวชนเข้าแข่งขันถึง 1,396 คน และมีการแข่งขันมากถึง 736 ชุดการแสดง

การแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะบนเวที โดยได้เผยถึงงานในครั้งนี้ “ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นครั้งที่7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020” ซึ่งศิลปะการเต้น นับว่าเป็นศิลปะที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ด้ายการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่ต่างจากศิลปะร่วมสมัยแขนงอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันหลายประเทศได้นำศิลปะการเต้นเป็นสื่อในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนให้นานาประเทศได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะองค์กรภาครัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ศิลปะการเต้นแบบร่วมสมัยมาต่อยอดทุนวัฒนธรรมของประเทศ จึงขอชื่นชนที่ได้เห็นผลงานและความมุ่งมั่นของสถาบัน CSTD ประจำประเทศไทยในการส่งเสริมเยาวชน และพัฒนาศิลปะการเต้นอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เดินทางเข้าร่วมงานการแข่งขันจะได้ใช้โอกาสนี้แสดงความสามารถและศักยภาพด้านการเต้นให้นานาชาติระดับอาเซียนได้ประจักษ์ในความสามารถของเยาวชนไทย มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคตต่อไป”

ด้านนางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน CSTD ประเทศไทย ในนามของผู้จัดงาน ได้เปิดเผยว่า “ในนามของคณะผู้จัดงานการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัล สถาบันยอดเยี่ยม และ คะแนนรวมบุคคลสูงสุด ถึง 2 รางวัล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ในครั้งนี้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้มีนักเต้นเยาวชนและระดับมืออาชีพร่วมประชันความสามารถบนเวทีมากถึง 21 สถาบันจากทั่วภูมิภาคของประเทศ มีเยาวชนร่วมเข้าแข่งขันถึง 1,396 คน มีการแข่งขันมากถึง 736 ชุด การแสดงโดยรูปแบบการแข่งขันเปิดให้แข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า 5 ปี จนถึงระดับอาชีพ และมีการแข่งขันการเต้นหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Classical Ballet (บัลเลต์คลาสสิค), Lyrical Ballet (บัลเลต์ตามอารมณ์เพลง), Demi-Character (นำเสนอเรื่องราวผ่านการเต้น), Modern Jazz Dance (แจ๊สแดนซ์), Contemporary Dance (เต้นร่วมสมัย), Hip-Hop (ฮิปฮอป), National Dance (ระบำประจำชาติ), Song & Dance (ร้องและเต้น), Ballet Repertoire (อุปรากรบัลเลต์), Improvisation (คิดท่าสดบนเวที) เป็นต้น โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นเยาวชนตัวแทนประเทศ ให้มีโอกาสก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ร่วมกับอีก10 ประเทศ ในการแข่งขันการเต้นบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย-แปดซิฟิกใน Asia-Pacific Dance Competition ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2564”

การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์การเต้นของเยาวชนไทยจาก กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย และโรงละครอักษรา รวมไปถึงผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทุกท่านในการร่วมกันพัฒนาเยาวชนไทยและบุคคลากรที่มีความสามารถในระดับอาชีพให้มีความก้าวหน้าในศิลปะการเต้นในประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขยายเครือข่ายวงการศิลปะการเต้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเชื่อมโยงและขยายวงกว้างต่อไปไม่รู้จบ จนกลายเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

“ด้วยพันธกิจของสถาบัน CSTD ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับศิลปะการเต้นของเยาวชนไทย พร้อมกับการยกระดับให้มีความทัดเทียมนานาประเทศ สานฝันปั้นให้เด็กไทยมีการพัฒนาศักยภาพให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป รวมถึงยังช่วยรักษาและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของศิลปะคนไทย ทั้งยังเปิดพื้นที่ให้เป็นเวทีแห่งการแสดงออกร่วมกันของเหล่านักเต้นไทยจากทั่วภูมิภาค ต่อยอดไปสู่ระดับสากล” นางสาววัลลภา กล่าวปิดท้าย

การแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซ.รางน้ำ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขัน สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062-441-9442

WRITER

RELATED

เปิดให้ลงทะเบียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 จัดฉายฟรี! ทุกเรื่อง ทุกรอบ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า

เปิดให้ลงทะเบียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 จัดฉายฟรี! ทุกเรื่อง ทุกรอบ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า

เปิดให้ลงทะเบียนจองตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันนี้ – 6 ก.ย 63 เงื่อนไขลงทะเบียนจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า  เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2563 เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 จัดฉายฟรี!!! ทุกเรื่อง ทุกรอบ ระหว่างวันที่  3 –…

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยภายหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยภายหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.สถานที่: ณ ศูนย์ประชุมชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

“สัญจรดี วิถีไทย”โครงประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ลุ้นทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท

“สัญจรดี วิถีไทย”โครงประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ลุ้นทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท

“พลังวัยรุ่นอย่างเรามีเหลือเฟือ… ถ้าเราใช้พลัง ใช้ความคิด ใช้แรงใจทุ่มเท ยังมีผลลัพธ์ดี ๆ รออยู่มากมาย เช่น “โครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ที่เราสามารถใช้พลังวัยรุ่นออกมาช่วยแก้ไขปัญหาจราจรที่เป็นปัญหาระดับประเทศได้ แถมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลกว่า 600,000 บาทอีกด้วย” “ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการของโครงการนี้ ผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ ในการสรรหาไอเดียดีๆ…

วธ. เร่งเอาผิด แนท เกศริน เหตุใส่ชุดหวิว โชว์เกินงาม

วธ. เร่งเอาผิด แนท เกศริน เหตุใส่ชุดหวิว โชว์เกินงาม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกมาเปิดเผยหลังปรากฏภาพไม่เหมาะสม ขณะที่ดารา-นางแบบสาวชื่อดัง น.ส.เกศริน ชัยเฉลิมพล หรือ น้องแนท ที่ไปโชว์ตัวในงานๆ หนึ่งในที่สาธารณะด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น จากนั้นมีการเต้นด้วยท่วงท่ายั่วยวน จนเกินงาม กระทั่งผู้คนแห่เข้าไปถ่ายรูปจนทำให้งานต้องหยุดลงกลางคัน ว่า…

วธ. ผุดแนวคิด 4 DNA สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต

วธ. ผุดแนวคิด 4 DNA สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบ ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ปี 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น…

วธ. เปิดตัว “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เผยแพร่สู่ความรู้สู่ประชาชน

วธ. เปิดตัว “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เผยแพร่สู่ความรู้สู่ประชาชน

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์ “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และ “หนังสือประมวลบทความ-องค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโบราณราชประเพณี-เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละสมัยรัชกาล ขึ้นปกหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่รัฐบาล จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อจดจารึกมรดกทางวัฒนธรรมตามโบราณราชประเพณีมาเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงงานพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ปฏิบัติสืบต่อมาอย่างยาวนาน…