ซีเอ็ด

งานประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND Online 2020

คัดลอก URL แล้ว

(วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563/กรุงเทพฯ) “ซีเอ็ด” ร้านหนังสือที่ตอบโจทย์คนรักหนังสือได้อย่างครบเครื่องมายาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย และซีเอ็ดยังมีฐานะเป็นสมาชิกสมาคม IYRA (สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Association) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้เป็นผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ IYRC Thailand และได้พาตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC (International Youth Robot Competition) สำหรับปีนี้ก็เช่นกัน ทางเราได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมสมัคร IYRC Thailand online 2020 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Youth Robot Competition 2020 online ที่เกาหลีใต้ ซึ่งประเภทรายการแข่งขัน Robot Creation การแข่งขันหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ หุ่นยนต์ช่วยด้วย ! (Help us ! Robot!) เป็นหัวข้อโจทย์ที่ตั้งขึ้นมา โดยให้ผู้เข้าแข่งขันได้ออกแบบหุ่นยนต์มาช่วยเหลือมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

แถวบน(เรียงจากซ้านไปขวา) ฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์, ประภาส ทองรัก, กัญญุมา คามาตะ, ดวงใจ จีนานุรักษ์,
ถาวร โสมณวัฒน์, ศรเทพ วรรณรัตน์, ไกรวุฒิ โรจน์ประเสริฐสุด แถวล่าง(เรียงจากซ้ายไปขวา) สุุวพิชชา โสภาคดิษฐ์, หิรัญพงษ์ ลิ้มวงศ์พิพัฒน์, อาณิสา ลำอิน, กฤตนัย แดงเผือก, บุญธนวัฒน์ แซ่ตั้ง และ ธัญจิรา ศรีศักดา

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมาทางซีเอ็ดได้จัดงานประกาศผล IYRC Thailand Online 2020 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 4 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์ อายุ 8 – 12 ปี และ รุ่นซีเนียร์ อายุ 12 – 18 ปี ซึ่งมีทีมเยาวชนได้ร่วมส่งคลิปผลงานมาอย่างคับคั่ง และแต่ละทีมยังได้มีการโชว์ผลงานหุ่นยนต์ด้วยไอเดียที่หลากหลาย

คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและเจตนารมย์ของการแข่งขันว่า “ซีเอ็ดให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วย Stem Education ที่ตอบรับการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ เราได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้และหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับอาชีวศึกษา โดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐานการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบกลไกนวัตกรรมพื้นฐาน จนถึงการใช้วิทยาการคำนวน หรือ Coding ในระดับที่ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ได้ฝึกกระบวนการคิดออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) และการใช้แนวคิดเชิงคำนวน มาใข้แก้ปัญหากับโครงงานจริง ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ นำไปสู่การเขียนโปรแกรมขั้นสูงหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริงต่อไป”

ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก 3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสิน อาจารย์กัญญุมา คามาตะ(1) อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, อาจารย์ประภาส ทองรัก(2) สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณ ไกรวุฒิ โรจน์ประเสริฐสุด(3) ผู้อำนวยการดิจิตอลคอนเทนต์ บรรณาธิการบริหารวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ยังมีสักขีพยานโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กรรมการและเลขานุการหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและนางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลโครงการ STEM&ROBOTICS

โดยหลักเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณา ผ่านคลิปที่ส่งเข้าประกวดพร้อมด้วยองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์, กระบวนการทำงานของหุ่นยนต์, ความเกี่ยวข้องกับธีม, ทักษะการทำเสนอและ การทำงานเป็นทีม

สุุวพิชชา  โสภาคดิษฐ์, หิรัญพงษ์  ลิ้มวงศ์พิพัฒน์, อาณิสา  ลำอิน และดวงใจ จีนานุรักษ์

สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์ ได้แก่ ชื่อโครงงาน Sterilizer Amazing Robot : ทีมบ้านบางกะปิ จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ โดย ด.ญ. อาณิสา ลำอิน ตัวแทนของทีมได้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาประดิษฐ์หุ่นยนต์พร้อมกับได้รับเหรียญทอง สำหรับการเตรียมตัวใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับไวรัสโคโรนา2019และฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในอากาศจึงเป็นแนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อคัดกรอง ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งยังบอกค่าอุณหภูมิภายในห้อง ซึ่งควบคุมจากรีโมทคอนโทรลได้อีกด้วย จากประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ช่วยเพิ่มทักษะความอดทน ช่างสังเกตได้ดี สำหรับรางวัลที่ได้รับจะไปต่อยอดพัฒนาหุ่นยนต์ โดยเป้าหมายต่อไปจากแบบจำลองในตอนนี้อยากจะทำให้เป็นจริงเพื่อที่จะทำให้เรามีคุณภาพอากาศดีขึ้นค่ะ”

ดวงใจ จีนานุรักษ์, กฤตนัย  แดงเผือก, ธัญจิรา ศรีศักดา, บุญธนวัฒน์  แซ่ตั้ง และถาวร โสมณวัฒน์

ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์ ได้แก่ ชื่อโครงงาน Healthy Delivery Robot : ทีมราชาโรบอท โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นาย

กฤตนัย แดงเผือก ตัวแทนของทีมกล่าวว่า “สำหรับความรู้สึกแรกตอนขึ้นไปรับรางวัลตื่นเต้นมากครับ เพราะก่อนหน้านี้ได้เห็นผลงานทีมอื่นก็แอบกังวล แต่ด้วยความร่วมมือของทุกคนในทีมทำให้ได้รับรางวัลนี้มาครับ โดยหุ่นยนต์ของเรามีจุดเด่นคือแบ่งเบาภาระในโรงพยาบาลยุคที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระบาดทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักเป็นพิเศษ ซึ่งหุ่นยนต์ของเราจะช่วยลดภาระและความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้หุ่นยนต์สองตัวมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยตัวที่หนึ่งเป็นหุ่นยนต์จ่ายยาทำหน้าที่เหมือนเภสัชกรในโรงพยาบาล ลดภาระต่างๆในโรงพยาบาล ซึ่งหุ่นยนต์ตัวที่หนึ่งจะส่งหน้าที่ให้หุ่นยนต์ตัวที่สองทำการส่งยาเหมือนพยาบาลในโรงพยาบาลทำการจัดส่งยาไปตามห้องผู้ป่วยต่างๆครับ สำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ลดความเสี่ยงในการสัมผัสและเข้าใกล้ผู้ป่วย เป็นการลดจำนวนและความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้นครับ”

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์

  • ชื่อโครงาน SOS Robot : ทีม ปุ๊บปั๊บทีม โรงเรียนวัดบุคคโล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์

  • ชื่อโครงงาน Covid-19 Protective Helmet : ทีมหมวกป้องกันโควิด-19 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์

  • ชื่อโครงาน Automatic Mask Distribution Machines : นาหลวงโรบอททีม โรงเรียนนาหลวง

สำหรับผู้ได้รับ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับสิทธิ์ส่งคลิปวีดีโอผลงาน เข้าร่วมการแข่งขัน IYRC online 2020 ที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2563 ต่อไป


แท็ก: PRNEWS ,
WRITER

RELATED

“ซีเอ็ด” มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับองค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ซีเอ็ด” มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับองค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 “ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทาง ซีเอ็ดได้ทำการเปิดสาขาใหม่ล่าสุด “ร้านซีเอ็ด สาขาเซ็นทรัลอยุธยา” และเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในชุมชนที่ซีเอ็ดได้เปิดให้บริการ จึงได้จัดให้มีการมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและองค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณธนภัทร วงษ์ประเสริฐ…

“ซีเอ็ด” เปิดคลังมอบหนังสือ “โครงการ Love To Read” ของกลุ่มแพทย์ รพ.รามาธิบดี กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

“ซีเอ็ด” เปิดคลังมอบหนังสือ “โครงการ Love To Read” ของกลุ่มแพทย์ รพ.รามาธิบดี กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

“ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยกับโครงการ ”Love To Read” โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและให้ความสำคัญกับพัฒนาการทางด้านการอ่าน ซึ่งถือเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในด้านการพัฒนาการสมองที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อการการเรียนรู้ ดำเนินการโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางซีเอ็ดได้มีการจัดงาน “เปิดคลังพังกระบะ SE-ED Warehouse Sale”ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถนนเทพรัตน…

ติดเทอร์โบโกอินเตอร์กับ 5 เล่มแนะนำสำหรับเด็ก

ติดเทอร์โบโกอินเตอร์กับ 5 เล่มแนะนำสำหรับเด็ก

จะพูดภาษาไหนก็แจ่มแจ๋วไปกับ 5 เล่มนี้ที่จะช่วยติดเทอร์โบ โกอินเตอร์ สุดๆไปเลยยยย

“ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

“ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

“ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาพบคุณวินเนอร์ เจ้าของหนังสือ ขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆบน Facebook

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาพบคุณวินเนอร์ เจ้าของหนังสือ ขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆบน Facebook

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาพบคุณวินเนอร์ เจ้าของหนังสือ ขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆบน Facebook

เยาวชนไทยเก่ง คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020

เยาวชนไทยเก่ง คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020

เยาวชนไทยเก่ง คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020

ซีเอ็ดเปิดโลกแห่งแรงบันดาลใจ #บดจ #BDJ จำให้แม่น “Bundanjai by SE-ED”

ซีเอ็ดเปิดโลกแห่งแรงบันดาลใจ #บดจ #BDJ จำให้แม่น “Bundanjai by SE-ED”

ซีเอ็ด เปิดโลกแห่งแรงบันดาลใจ #บดจ #BDJ จำให้แม่น “Bundanjai by SE-ED”

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาร่วมเคมเปญสุดพิเศษ #เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น กับ หนังสือ Atomic Habits

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาร่วมเคมเปญสุดพิเศษ #เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น กับ หนังสือ Atomic Habits

ซีเอ็ด ชวนเพื่อนนักอ่านมาร่วมเคมเปญสุดพิเศษ #เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น กับ หนังสือ Atomic Habits

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม…ดัง+ดี+เด่น เป็นได้ในคนเดียว

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม…ดัง+ดี+เด่น เป็นได้ในคนเดียว

เชื่อไหมว่าเราสามารถ ดัง+ดี+เด่น ได้ แบบไม่ต้องง้อ รอโชคชะตาฟ้าลิขิต มาพิชิตเป้าหมาย อย่าให้ใครมาบดบังรัศมี ไปกับหนังสือดีๆ 5 เล่มนี้กันค่ะ

X