วิถีพึ่งพิง ลิงกับคน และความผูกพันเหมือนสมาชิกในครอบครัว

“วิถีพึ่งพิง ลิงกับคน” และความผูกพันเหมือนสมาชิกในครอบครัว
มาร่วมรับชมพร้อมหาคำตอบว่า ลิงเก็บมะพร้าวคือการทรมานสัตว์ หรือเป็นเพียงวิถีชีวิตที่มนุษย์กับสัตว์พึ่งพาซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน

WRITER