pidthong คิดใหม่ไทยก้าวต่อ มูลนิธิปิดทองหลังพระ เศรษฐกิจ แนวพระราชดำริ

แปดองค์กรภาคีร่วมทำโครงการ “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” ระดมความคิดจากสถาบันวิชาการชั้นนำ ภาคธุรกิจ และประชาชนหาแนวทางนำประเทศไทยผ่านวิกฤตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

คัดลอก URL แล้ว

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับอุปสรรครุนแรงจากทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ การเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาจนมีการปิดกั้นตลาดระหว่างกัน การเกิดภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในช่วง 40 ปี จนมาถึงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบกับไทยอย่างรุนแรง

“แต่เมื่อมีการหารือกัน เกิดมุมมองว่าเหตุการณ์ทั้งสามอย่างเป็นเพียงปลายเหตุของวิกฤตในครั้งนี้ เพราะโดยความจริงประเทศของเราสะสมปัญหาไว้นานแล้ว เช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำ การศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ ที่ล้วนแต่กระทบความสามารถทางการแข่งขันของไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแปดองค์กรที่จะช่วยกันมองและหาทางในการนำประเทศผ่านวิกฤตในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯ และสำนักข่าวไทยพับลิก้าเป็นผู้ประสานงานโครงการ

โครงการ “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” มีกรอบคิดหรือประเด็นการวิเคราะห์ที่สำคัญ เช่น 1)บริบทของสังคมโลก และประเทศไทยก่อนวิกฤติโควิด-19 และเมื่อโควิด-19 ได้ส่งผลอะไรต่อสังคมโลกและประเทศไทย 2)สังคมโลกต้อง “เปลี่ยน” และประเทศไทยต้อง “ปรับ” อะไร และทิศทางที่ควรจะเป็นเป็นเช่นไร 3)คนไทยมีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนมากน้อยเพียงใด และหากจำเป็นต้องปรับ หรือเปลี่ยนต้องเตรียมการอย่างไร และ4)หารูปแบบหรือโมเดลการขับเคลื่อนสังคมไทย

ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ กล่าวว่า ตอนนี้หลาย ๆ อาชีพพบกับความเสี่ยงและความเปราะบางว่าในอนาคตอันใกล้หรืออาจจะไม่มีงานทำแล้ว ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน หรือจากโควิด-19 ก็ตาม

“คนจำนวนมากอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพ การศึกษานี้เราก็อยาก ดูว่าอุปสรรคต่าง ๆ มีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการลดข้อจำกัด ทำให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น หลาย ๆ คนอาจจะทราบว่าอาชีพตัวเองมีความเสี่ยง ไม่ทราบว่าตัวเองมีทักษะอะไร โครงการนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามจะพูดคุยในวงกว้างว่าอุปสรรคของเขาอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะมาหาทางรอดไปด้วยกัน”

คณะทำงานจัดแบ่งลำดับงานออกเป็นสามส่วนหลัก ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของประเทศไทยก่อนและหลังการเกิดโควิด-19 เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนในด้านต่าง ๆ ซึ่งมี ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้กำกับดูแล การศึกษาผลกระทบของประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู เป็นผู้กำกับดูแล และการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งมี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้โครงการ “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” กำหนดจะออกรับฟังความเห็นทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคใต้ที่หาดใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่ชลบุรี จากนั้นคณะวิชาการจะได้ทำการรวบรวมทั้งงานทางวิชาการและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบในเดือนพฤศจิกายน

“พวกเราทุกองค์กรทุ่มเทระดมความคิดกันมาหลายเดือนก่อนจะมาเริ่มทำโครงการ เพราะนี่คือโอกาสที่สำคัญที่สุดที่คนไทยทุกคนจะร่วมคิด พลิกฟื้นประเทศของเราได้ ข้อเสนอแนะของทุกคน ทุกภาคส่วนจะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น”

คณะผู้ดำเนินโครงการขอเชิญชาวไทยทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำมายังมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (www.pidthong.org) สำนักข่าวไทยพับลิก้า (info@thaipublica.org)


แท็ก: PRNEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

ทูตพาณิชย์ ชี้สินค้าไทยสำหรับเด็ก ครองใจพ่อแม่ชาวจีนเเผ่นดินใหญ่

ทูตพาณิชย์ ชี้สินค้าไทยสำหรับเด็ก ครองใจพ่อแม่ชาวจีนเเผ่นดินใหญ่

มูลค่านำเข้าของเล่นเด็กจากไทย ประมาณ 425 ล้านบาท

ครม.ปรับแผนกู้เงินเพิ่มอีก 1.5 แสนล้านบาท เเก้ปัญหาโควิด-19

ครม.ปรับแผนกู้เงินเพิ่มอีก 1.5 แสนล้านบาท เเก้ปัญหาโควิด-19

เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม เเละเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

1.มาตรการสาธารณสุข 2.มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SME และประชาชน 3.มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4.มาตรการรองรับเศรษฐกิจ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ  ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายมุ่งผลิตทุเรียนคุณภาพของปิดทองฯ ทางด้านเกษตรกรก็พอใจในโครงสร้างราคาใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นรางวัลให้กับเกษตรกรที่สามารถทำทุเรียนคุณภาพส่งออกได้ผลดี จากการที่ปิดทองหลังพระฯ เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา…

ธนาคารกรุงเทพ จัดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จัดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย

สามารถลงทะเบียนผ่าน www.bangkokbank.com และโมบายแบงก์กิ้ง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค.

ยกเว้นค่าธรรมเนียมร้านสปา-ร้านนวด-สถานดูแลผู้สูงอายุออกไป 1-2 ปี

ยกเว้นค่าธรรมเนียมร้านสปา-ร้านนวด-สถานดูแลผู้สูงอายุออกไป 1-2 ปี

ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,640,000 บาท

กรมบัญชีกลาง ซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 65

กรมบัญชีกลาง ซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 65

หากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ ให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยทันที

ศุลกากร เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ นำเข้า-ส่งออก ด้วยระบบ “Customs Trader Portal”

ศุลกากร เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ นำเข้า-ส่งออก ด้วยระบบ “Customs Trader Portal”

ผู้นำเข้า-ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถชำระค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมผ่านแอป Krungthai NEXT

กสิกรไทย วิเคราะห์ การส่งออกวงจรพิมพ์ ปี 2564 จะขยายตัวมากกว่า 20%

กสิกรไทย วิเคราะห์ การส่งออกวงจรพิมพ์ ปี 2564 จะขยายตัวมากกว่า 20%

หรือมีมูลค่าส่งออกราว 1,573 ถึง 1,626 ล้านดอลลาร์ฯ นำโดยความต้องการสินค้าในกลุ่ม ICT

X