รฟท.

รฟท. กับบทบาทในการพัฒนาระบบรางของไทย

คัดลอก URL แล้ว

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้ระบบรางเป็นแกนกลางในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้รับมอบหมายให้ลงทุนและพัฒนาระบบรางของประเทศ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการบริการขนส่งทางราง ปรับปรุงการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรองอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเพิ่มฐานะทางการเงิน เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เดินหน้าตามแผนลงทุนพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนี้

  1. การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง และระยะที่ 2 อีก 8 เส้นทาง รวมเป็นระยะทาง 2,529 กิโลเมตร เป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อเพิ่มความจุทางและประสิทธิภาพในการเดินทางและขนส่งสินค้า เพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการเดินรถ สามารถเดินทางได้ตรงเวลา
  2. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่เชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนระหว่างพื้นที่ใจกลางเมือง กับพื้นที่ชานเมืองและหัวเมืองโดยรอบ และเชื่อมโยงการเดินทางของระบบรถไฟ และโครงข่ายระบบขนส่งอื่น ๆ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้น เพื่อจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริการ นับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรอย่างยั่งยืน 
  3. สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางระบบรางของไทย และเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่เชื่อมต่อกับรูปแบบการเดินทางอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอย่างธุรกิจแห่งใหม่ทดแทนสถานีกรุงเทพ 
  4. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การพัฒนา “รถไฟความเร็วสูงของไทย” การรถไฟได้วางแผนการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ในระยะเร่งด่วน คือ ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา และช่วงดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา จุดเด่นของรถไฟความเร็วสูงคือ สามารถเดินทางระหว่างเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และกระจายความเจริญของเมืองไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ
  5. การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟให้มีความคุ้มค่า สามารถนำรายได้มาเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบ ให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์กลางความเจริญของเมือง

สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทาง  www.railway.co.th หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


แท็ก: PRNEWS ,
WRITER

RELATED

ขนส่งมวลชน ฟรี 4-6 พ.ค. รองรับปชช. ร่วมงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขนส่งมวลชน ฟรี 4-6 พ.ค. รองรับปชช. ร่วมงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คมนาคมเตรียมความพร้อมเเละอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2556 นี้ โดยได้จัดระบบ ขนส่งมวลชน ทั้งทางบก ทางน้ำ เเละอื่นๆ เพื่อเตรียมรับประชาชนจากจุดรวมพลจำนวน 7 จุด…

รฟท.แจกกล่องข้าวที่ระลึก ให้ประชาชนร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รฟท.แจกกล่องข้าวที่ระลึก ให้ประชาชนร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจกกล่องข้าวที่ระลึกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 62 วานนี้(3 พ.ค.) ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ได้โพสต์ภาพผ่านทวิตเตอร์ @thapanee3miti กล่องข้าวที่ระลึก จากการรถไฟแห่งประเทศไทย…