SME SME ACCESS ธุรกิจยุคใหม่ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สสว.

สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

คัดลอก URL แล้ว

สสว. เดินหน้าพัฒนาระบบ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ SME เต็มรูปแบบ เน้นปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่าง ๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 โดยเริ่มจากการต่อยอดการบูรณาการงบประมาณการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้วยการพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลการส่งเสริมของรัฐบาลให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน SMECONNEXT สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ สสว. และการเป็นชุมชน (Community) ของผู้ประกอบการ SME ที่เคยใช้บริการของ สสว.

ผอ.สสว. เผยอีกว่า การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลออนไลน์ของ สสว. ได้รับกระแสตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ smeone ที่มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 9,287 ราย ในปี 2561 เพิ่มเป็น 332,741 ราย ในปี 2563 และมีจำนวน 580,185 ราย ในปี 2564 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์จากความจำเป็นของเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สสว. จึงพัฒนา “ระบบให้บริการ SME ACCESS” ที่เป็นการบูรณาการส่วนงานที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบดิจิทัลของ สสว. ทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ SME และจะเป็น Infrastructure ของระบบการส่งเสริม SME ของประเทศที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ SME ONE (Web Portal) SME Academy 365 (ระบบการเรียนรู้ออนไลน์) SME Coach (ระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญหรือที่สามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการ MSME) และ แอปพลิเคชัน SME Connext
นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบในการให้บริการของภาครัฐ สสว. ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่างๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ การให้บริการในรูปแบบ e-Service หรือ “ระบบให้บริการ SME ACESSS”

“วันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำหรับพี่น้องผู้ประกอบการ SME ทั่วโลก เนื่องจากสหประชาชาติได้ยกให้วันที่ 27 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน MSME DAY (Micro Small and Medium-sized Enterprises Day) เพื่อเป็นการให้การยอมรับถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ MSME ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ประกอบการเป็น MSME และมีการจ้างงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการจ้างงานทั้งโลก และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 50 ของ GDP โลกอีกด้วย” นายวีระพงศ์ ระบุ
“สสว. จึงใช้วันนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการทำงานเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ของไทย โดยการปรับรูปแบบการทำงานและการให้บริการแก่พี่น้อง MSME ในแบบที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ระบบ SME ACCESS เป็นเพียงหนึ่งในงานที่ สสว. ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ MSME ไทย ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นรากฐาน สร้างความเข็มแข็ง และพร้อมปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในอนาคต รัฐบาลจะดำเนินงานในการพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการ MSME ต่อไป” นายวีระพงศ์กล่าวในที่สุด
โดยงานดังกล่าวได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ นายภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ กูรูในวงการด้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านเจริญพุงโภชนา ร่วมเสวนากับ นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและบอกเล่าโอกาสดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือ SME ACCESS แพลตฟอร์มที่จะมาช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น นั่นเอง


แท็ก: PRNEWS , , , , ,

RELATED

Sea (ประเทศไทย) ชวนพันธมิตรเผยความท้าทายและโอกาสในยุคดิจิทัล

Sea (ประเทศไทย) ชวนพันธมิตรเผยความท้าทายและโอกาสในยุคดิจิทัล

ดึงเทคโนโลยีสนับสนุน SMEs – ครู – ผู้สูงวัย ในการเสวนา “Inclusive World with Technology” ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทยเติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด…

SME ไทยก็ทำได้! ชม 3 สินค้า SME วางขายใน เซเว่นฯ แค่เห็นก็ร้อง Wow!!! สร้างอัตลักษณ์-สตอรี่-คาแรกเตอร์ ผ่านแพ็กเกจจิ้ง

SME ไทยก็ทำได้! ชม 3 สินค้า SME วางขายใน เซเว่นฯ แค่เห็นก็ร้อง Wow!!! สร้างอัตลักษณ์-สตอรี่-คาแรกเตอร์ ผ่านแพ็กเกจจิ้ง

ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในปัจจุบันสามารถพัฒนา “บรรจุภัณฑ์” หรือ “แพ็กเกจจิ้ง” ให้น่าสนใจได้ไม่แพ้แบรนด์ใหญ่ๆในตลาด เช่นสินค้าที่จะพาไปรู้จักในวันนี้ได้แก่ All Season (ออลซีซัน), Clear Nose (เคลียร์โนส) และ Patto (พัตโตะ)…

สสว. จับมือกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่เพิ่มช่องทางขายให้ SME ทั่วประเทศ

สสว. จับมือกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่เพิ่มช่องทางขายให้ SME ทั่วประเทศ

สสว. จับมือพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ ทั้งกลุ่มซีพี กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเดอะมอลล์ PTTOR ฯลฯ เดินหน้าเพิ่มช่องทางขายสินค้า “SME ชัวร์” ทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้า SME…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูงขึ้นทั้งจากค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และค่าขนส่ง เป็นผลกระทบทางอ้อมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ รวมถึงกำไรทางธุรกิจ ด้วยอำนาจในการปรับราคาสินค้าของ SME น้อย…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565  ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น จากโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่เข้ามาช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค ประกอบกับความสามารถในการปรับตัวของ…

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับ SMESI รายภูมิภาค ทั้งภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือต้นทุนราคาสินค้า ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ฯลฯ…

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับฺ BEDO สนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSME ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดัน…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่น SMESI ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดือนพฤศจิกายน…

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. จับมือ TGO เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีกลุ่มส่งออกสินค้า 5 กลุ่มหลัก ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย และบริการไฟฟ้า ที่มีจำนวนกว่า 845 ราย…

X