กปน. การประปานครหลวง คุณภาพน้ำประปา

กปน. จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต”

คัดลอก URL แล้ว

ตรวจสอบคุณภาพน้ำกว่า 50 โรงเรียน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมี นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ กปน. นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมพิธี และ นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ


โดย กปน. ได้จัดทำ “โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ” เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในโรงเรียน และถังพักน้ำ พร้อมให้คำแนะนำในการบำรุงรักษา ดูแลถังพักน้ำ และความรู้เรื่องการรักษาคุณภาพน้ำ เพื่อให้น้ำประปาภายในโรงเรียนได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 50 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของ กปน.

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

นายกวี กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต” ขึ้นในวันนี้ โดย กปน. เล็งเห็นว่า โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่เป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมจริง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยนักวิทยาศาสตร์ของ กปน. เพื่อให้น้ำประปาอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย เหมาะแก่การบริโภค อุปโภค เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ปิดน้ำทันทีเมื่อไม่ได้ใช้ ไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ หมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านตนเอง และซ่อมแซมทันทีหากพบการแตกรั่ว รวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองจาก กปน. หากพบเห็นท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว สามารถถแจ้งได้ที่ MWA Call Center 1125 หรือแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนสืบไป


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กปน. คว้า 98.23 คะแนน ผลประเมิน ITA โดย ป.ป.ช.

กปน. คว้า 98.23 คะแนน ผลประเมิน ITA โดย ป.ป.ช.

มุ่งเน้นความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment…

กปน. จับมือ ShopeePay ยกเว้นค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา

กปน. จับมือ ShopeePay ยกเว้นค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา

เมื่อชำระเงินผ่าน แอปฯ Shopee ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. 65 นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย)…

กปน. เผย ผ่านวิกฤติน้ำทะเลหนุน ฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา แม้น้ำไม่ขาดแคลน แต่ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด รักษาทรัพยากรประเทศ

กปน. เผย ผ่านวิกฤติน้ำทะเลหนุน ฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา แม้น้ำไม่ขาดแคลน แต่ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด รักษาทรัพยากรประเทศ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พบว่าสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี คลี่คลายลง เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีนี้…

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นคว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นคว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 โดยมี นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.)…

ลดการเดินทาง ลดเสี่ยงโควิด-19 จ่ายค่าน้ำง่ายๆ ผ่านแอปฯ MWA onMobile

ลดการเดินทาง ลดเสี่ยงโควิด-19 จ่ายค่าน้ำง่ายๆ ผ่านแอปฯ MWA onMobile

กปน. ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลให้ผู้ใช้น้ำ ทั้งสาระความรู้ข้อมูลดีๆ ครบทุกเรื่องน้ำประปา และช่องทางการติดต่อของการประปานครหลวง สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ช่วงโควิด 19 เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำ ใกล้ชิดและติดต่อกันง่ายขึ้น เพราะยุคนี้ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน…

กปน. ประปาเพื่อประชาชน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอล ชวนผู้ใช้น้ำรับสาระความรู้ ครบทุกเรื่องน้ำประปา

กปน. ประปาเพื่อประชาชน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอล ชวนผู้ใช้น้ำรับสาระความรู้ ครบทุกเรื่องน้ำประปา

กปน. ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลให้ผู้ใช้น้ำ ทั้งสาระความรู้ข้อมูลดีๆ ครบทุกเรื่องน้ำประปา และช่องทางการติดต่อของการประปานครหลวง สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ช่วงโควิด 19 เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำ ใกล้ชิดและติดต่อกันง่ายขึ้น เพราะยุคนี้ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน…

กปน. จัดพิธีเปิดกิจกรรม ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติกในพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร พร้อมบริการน้ำสะอาดปลอดภัย

กปน. จัดพิธีเปิดกิจกรรม ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติกในพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร พร้อมบริการน้ำสะอาดปลอดภัย

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และขยายผลสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.)…

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

ร่วมกันดูแลและแจ้งปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ…

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

วันนี้ (วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พลเอก…

X