Amazing Race Festival & Triathlon ททท. ไตรกีฬา

ททท. จัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon

คัดลอก URL แล้ว

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างกระแสความนิยมกีฬาที่มีความท้าทาย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรีและพัทลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ซึ่งกำลังเป็นกระแสความนิยมและความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและเล่นกีฬาที่มีความท้าทาย สร้างประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันกีฬา ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 – 2564 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับแนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวในระดับสากล มุ่งพัฒนาส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวและการเล่นกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง น่าประทับใจ เพื่อ“พลิกโฉมประเทศไทย” ในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565 – 2566 หรือ“Visit Thailand Year 2022 – 2023 : Amazing New Chapters” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing Sports & Extreme Month เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ชูจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยกำหนดจัดกิจกรรมในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว เพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันกีฬา ยกระดับสู่การเป็น Sport Tourism Destination ของประเทศไทย รวมถึงการจัดแข่งขันไตรกีฬาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดการกระจายรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ

กิจกรรม การแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon จัดขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี (27 – 29 พฤษภาคม 2565) และ พัทลุง (17 – 19 มิถุนายน 2565) ในลักษณะมหกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันไตรกีฬา (ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน วิ่ง) การแข่งขันวิ่ง การแข่งขันจักรยาน การแข่งขันว่ายน้ำในรูปแบบ Open Swim Water และการแข่งขันชักกะเย่อ (Tug of War) ซึ่งแต่ละพื้นที่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการแข่งขันกีฬาในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่จัดงาน ดังต่อไปนี้ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ อำเภอบ่อพลอย พบกับการแข่งขันไตรกีฬา ระยะ Super Sprint ทดสอบพละกำลังและความแข่งแกร่งของร่างกาย ด้วยการว่ายน้ำ 300 เมตร ปั่นจักรยาน 1 กิโลเมตร จำนวน 4 รอบ และวิ่ง 1.6 กิโลเมตร ทั้งหมด 3 ครั้งต่อเนื่อง ชมการแข่งขันชักกะเย่อ (Tug of War) ชิงแชมป์ภาคตะวันตก (ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) การปั่นจักรยานแบบ Touring ระยะทาง 100 และ 50 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวและทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอบ่อพลอยไปจนถึงถ้ำธารลอด การแข่งขันว่ายน้ำแบบ Open Water Swim ระยะ 4.5, 3 และ 1.5 กิโลเมตร และครั้งแรกของการวิ่งแบบ Cross Country ระยะ 21, 10 และ 5 กิโลเมตร ที่ทดสอบความอึดและสนุกในทุกย่างก้าวบนแฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟระดับโลก จังหวัดพัทลุง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ณ หาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง พบกับการแข่งขันไตรกีฬา ทดสอบพละกำลังและความแข็งแกร่งของร่างกาย ด้วยการว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง ชมการแข่งขันชักกะเย่อ (Tug of War) ชิงแชมป์ภาคใต้ การแข่งขันว่ายน้ำแบบ Open Water Swim กิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะ 21, 10 และ 5 กิโลเมตร สัมผัสเสน่ห์และวิถีชีวิตในยามเช้าของเมืองพัทลุง และวัดความแกร่งของกำลังขากับการปั่นจักรยาน ในคอนเซปต์ “ทะเลน้อย…ร้อยโล” ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามไปยังทะเลน้อยซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพัทลุง

นอกจากนี้ ทั้ง 2 พื้นที่ยังมีกิจกรรมพายซับบอร์ด พายคายัค การออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย โดย ททท. มุ่งหวังให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเกิดการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของผู้ประกอบการในพื้นที่และใกล้เคียง

ทั้งนี้ การแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon จัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) และแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบททวิถีปกติใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Thailand Festival หรือ Facebook Page: Amazing Race Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

ททท. จับมือ สามพันธมิตรยักษใหญ่ เปิดโครงการ “เที่ยวไปด้วยกัน สุขใจไปกับปันสุข”

ททท. จับมือ สามพันธมิตรยักษใหญ่ เปิดโครงการ “เที่ยวไปด้วยกัน สุขใจไปกับปันสุข”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ สามพันธมิตรยักษใหญ่ ได้แก่ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด และผลิตภัณฑ์นมดีมอลต์ บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด และบริษัท…

ททท. ต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว นำส่งความสุขผ่านบทเพลงกับมหกรรมดนตรีบนชายหาด

ททท. ต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว นำส่งความสุขผ่านบทเพลงกับมหกรรมดนตรีบนชายหาด

ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายพิเชษฐ์…

ททท. ชวนมา “ขนหัวลุก” ปลุกท่องเที่ยวไทยด้วยสายศรัทธา

ททท. ชวนมา “ขนหัวลุก” ปลุกท่องเที่ยวไทยด้วยสายศรัทธา

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายก่อพงศ์ สุทธิกรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง ผู้แทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกันเป็นประธานในการแถลงข่าว “งานเทศกาลขนหัวลุก” ซึ่งเป็นการรวบรวมกิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความศรัทธาของคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีกระแสอยู่ในความสนใจของคนไทยทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจ…

รฟม. ททท. และ BEM ผนึกกำลังครั้งสำคัญ จัด ‘Happy Journey with BEM’ เที่ยว-แวะ-แชะ-ชิม กับ 5 ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ฟรี!!!!!

รฟม. ททท. และ BEM ผนึกกำลังครั้งสำคัญ จัด ‘Happy Journey with BEM’ เที่ยว-แวะ-แชะ-ชิม กับ 5 ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ฟรี!!!!!

รฟม. ททท. และ BEM ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางยุคนิวนอร์มอล จัดโครงการ ‘Happy Journey with BEM’ ตอบแทนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินด้วย 5 ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ…

ททท. พร้อมเปิดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565”

ททท. พร้อมเปิดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565”

นำเสนอประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เพื่อวางแผนเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวจริงทั่วประเทศ ณ สวมลุมพินี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ.2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่…

ททท.  รับเทรนด์ท่องเที่ยวสายมู จัดโครงการ “เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล”

ททท. รับเทรนด์ท่องเที่ยวสายมู จัดโครงการ “เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล” ร่วมกับ บริษัท ยูชุ่นลี่ 168 จำกัด จัดทำโปรแกรมคำนวณโชคชะตาผ่านเว็บไซต์และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล ตามหลักความเชื่อด้านโหราศาสตร์จีน ตอบโจทย์ท่องเที่ยวสายความเชื่อศรัทธา…

ททท. จัดกิจกรรม “มากินกัญ” เทศกาลอาหารสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวสายเขียว ชูเทรนด์ ‘กัญชา-กัญชง’ ภายใต้โครงการ Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิม เน้นย้ำรูปแบบงาน Covid Free-Setting อย่างเคร่งครัด

ททท. จัดกิจกรรม “มากินกัญ” เทศกาลอาหารสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวสายเขียว ชูเทรนด์ ‘กัญชา-กัญชง’ ภายใต้โครงการ Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิม เน้นย้ำรูปแบบงาน Covid Free-Setting อย่างเคร่งครัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการ Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิม กับเทรนด์ “กัญชา-กัญชง” ในเทศกาลอาหารสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวสายเขียว “มากินกัญ” ยกระดับอาหารไทยรูปแบบ Local to Royal และ…

ททท. เปิดตัว “Unseen New Series” ภาคอีสาน พร้อมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

ททท. เปิดตัว “Unseen New Series” ภาคอีสาน พร้อมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว “Unseen New Series” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 25 Unseen New…

ททท. ชวนเที่ยวงาน “Amazing Thailand Countdown 2022-Amazing New Chapters”5 จังหวัด

ททท. ชวนเที่ยวงาน “Amazing Thailand Countdown 2022-Amazing New Chapters”5 จังหวัด

ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ ย้ำฉลองปีใหม่ปลอดภัยแบบ New Normal เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์…

X