กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก.การพัฒนาสังคมฯ แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

คัดลอก URL แล้ว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศขึ้น เพื่อให้การคุ้มครอง ป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยคณะทำงานดังกล่าวได้มีการประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสหวิชาชีพในการคุ้มครองและช่วยเหลือปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เพื่อให้สามารถคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์แก่ผู้เสียหายอย่างแท้จริง

นางจินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีความมุ่งมั่น
ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยังได้เปิดช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือ ได้แก่ ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) โทรศัพท์ 02-6596749
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 , แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily, www.เพื่อนครอบครัว.com, Facebook และเว็บไซต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอีกด้วย โดยผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง
ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งข้อความ เป็นต้น

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ยืนยันพร้อมช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทางเพศทุกคน เปิดรับความร่วมมือทุกองค์กร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยืนยันพร้อมช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทางเพศทุกคน เปิดรับความร่วมมือทุกองค์กร

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แถลงข่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ให้นโยบายในการให้ความคุ้มครองผู้เป็นเหยื่อของการถูกคุกคามทางเพศมาโดยตลอด ทางกระทรวง พม. ได้ดำเนินการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยเฉพาะการเยียวยาทางจิตใจของผู้เสียหาย รวมทั้งระบบส่งต่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ…

X