Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV มิตซูบิชิ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี โรงพยาบาลน้ำพอง

Mitsubishi มอบแผงโซล่าร์เซลล์ และ Outlander PHEV แก่โรงพยาบาลน้ำพอง ขอนแก่น

คัดลอก URL แล้ว

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และบริหารทั่วไป มอบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง ในจังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม “Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล โดย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังถือโอกาสนี้ ส่งมอบ รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ

Mitsubishi
มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบรถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปใช้สำหรับกิจกรรมทางการแพทย์

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี พร้อมกับสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการสร้างสังคมคาร์บอนสมดุล โครงการนี้เกิดจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และมุ่งสู่เป้าหมายในการสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนประมาณ 40 แห่ง ภายในปี 2575 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 17,300 ตัน ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และช่วยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 400,000 บาท ต่อปี”

Mitsubishi

“โรงพยาบาลน้ำพองได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโครงการฯ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนจากการขยายพื้นที่ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ ยังได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง ซึ่งทำให้โซล่าร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราเชื่อว่าระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ที่เรามอบให้แก่โรงพยาบาลน้ำพองจะสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชน ทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง 3 ด้านหลักของเราประกอบด้วยด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ภายใต้ปณิธาน “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” มร. โคอิโตะ กล่าวเพิ่มเติม

Mitsubishi

ภายใต้โครงการนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ รวมถึงค่าบำรุงรักษารายปี

“ผมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรของโครงการนี้ที่มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง โครงการนี้ สะท้อนให้เห็นทิศทางของบริษัทฯ ที่ต้องการตอบแทนสังคมผ่านการสนับสนุนโรงพยาบาลท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พร้อมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และเชื่อมั่นในเป้าหมายร่วมกันของเราที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน ผมมั่นใจว่า การใช้โซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลน้ำพองจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ดำเนินรอยตาม” นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าว

Mitsubishi
default

โรงพยาบาลน้ำพองก่อตั้งในปี 2514 และตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ โรงพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำพอง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอเมือง และอำเภอโนนสะอาด โดยเปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชม.

นายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรของโครงการนี้ที่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของโรงพยาบาลชุมชนในการช่วยยกระดับสุขอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนน้ำพองและพื้นที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลน้ำพอง ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีเตียงผู้ป่วย 200 เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเฉลี่ยเป็นผู้ป่วยนอก 817 คน และผู้ป่วยใน 129 คนต่อวัน การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จะช่วยให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า และช่วยสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในสมาชิกชุมชนคนน้ำพอง”

Mitsubishi

นอกจากการมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แล้ว มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพองได้นำไปใช้สำหรับกิจกรรมทางการแพทย์ รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรุ่นนี้ สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด 1,500 วัตต์ ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมนอกบ้าน และเป็นแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟดับ ด้วยสมรรถนะในการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้มาจากระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ของโรงพยาบาลรถยนต์รุ่นดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ระบบนิเวศพลังงานสะอาด และยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการเป็นสังคมคาร์บอนสมดุลของประเทศไทย ผ่านการดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดกระบวนการผลิตรถยนต์ รวมถึงโครงการปลูกป่า

Mitsubishi

โครงการ Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เปิดตัวในประเทศไทยในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้ใช้ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานแหลมฉบัง ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส นอกประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 6,100 ตันต่อปี


แท็ก: PRNEWS , , , , ,

RELATED

Nissan – Mitsubishi ร่วมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุด 20 พฤษภาคมนี้

Nissan – Mitsubishi ร่วมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุด 20 พฤษภาคมนี้

Nissan Motors และ Mitsubishi Motors ประกาศนับถอยหลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกันในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาคแก่ 3 มูลนิธิเพื่อสังคม

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาคแก่ 3 มูลนิธิเพื่อสังคม

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาค 6 ล้านบาท แก่ 3 มูลนิธิ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Mitsubishi ประมวลบรรยากาศกิจกรรม RALLIART CLUB MEET ครั้งแรกในประเทศไทย

Mitsubishi ประมวลบรรยากาศกิจกรรม RALLIART CLUB MEET ครั้งแรกในประเทศไทย

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เสริมฐานความแข็งแกร่งจิตวิญญาณแห่งแรลลี่อาร์ทกับกลุ่มแฟนคลับผ่านกิจกรรม ‘RALLIART CLUB MEET’

Mitsubishi ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ เยือนสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

Mitsubishi ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ เยือนสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยือนสำนักงานใหญ่ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น แสวงหาโอกาสการลงทุน พร้อมเน้นย้ำแผนแม่บทและการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

Mitsubishi เปิดแผนธุรกิจเชิงรุก เปิดตัว Ralliart สองรุ่นใหม่ และ Xpander ใหม่

Mitsubishi เปิดแผนธุรกิจเชิงรุก เปิดตัว Ralliart สองรุ่นใหม่ และ Xpander ใหม่

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวแผนธุรกิจที่ก้าวล้ำหน้า พร้อมแนะนำรถรุ่นใหม่สำหรับเปิดตัวในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43

Mitsubishi เปิดโรงงานพ่นสีระดับโลกที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ในชลบุรี

Mitsubishi เปิดโรงงานพ่นสีระดับโลกที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ในชลบุรี

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ทุ่มงบกว่า 3 พันล้านบาท เปิดตัวโรงงานพ่นสีแห่งใหม่ ที่แหลมฉบัง ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Bosch – Mitsubishi – BPSE ร่วมพัฒนาบริการตรวจสอบแบตเตอรี่รถ EV อัจฉริยะ

Bosch – Mitsubishi – BPSE ร่วมพัฒนาบริการตรวจสอบแบตเตอรี่รถ EV อัจฉริยะ

3 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ร่วมผนึกกำลังพัฒนาบริการตรวจสอบและประเมินแบเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

Mitsubishi Motor ประเทศไทย รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จาก ก.อุตสาหกรรม

Mitsubishi Motor ประเทศไทย รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จาก ก.อุตสาหกรรม

ศูนย์การผลิตรถยนต์ของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แหลมฉบัง จ. ชลบุรี ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Mitsubishi เตรียมนำ Minicab MiEV กลับมาจำหน่ายอีกครั้งในปีนี้

Mitsubishi เตรียมนำ Minicab MiEV กลับมาจำหน่ายอีกครั้งในปีนี้

Mitsubishi Motors เตรียมนำ Minicab MiEV รถตู้เคคาร์ขุมพลังไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์กลับมาจำหน่ายในญี่ปุ่นอีกครั้ง หลังจากปิดม่านเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา

X