กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว ความช่วยเหลือ รุนแรงทางเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยืนยันพร้อมช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทางเพศทุกคน เปิดรับความร่วมมือทุกองค์กร

คัดลอก URL แล้ว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แถลงข่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ให้นโยบายในการให้ความคุ้มครองผู้เป็นเหยื่อของการถูกคุกคามทางเพศมาโดยตลอด ทางกระทรวง พม. ได้ดำเนินการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยเฉพาะการเยียวยาทางจิตใจของผู้เสียหาย รวมทั้งระบบส่งต่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ทางสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily เว็บไซต์ระบบเพื่อนครอบครัว www.เพื่อนครอบครัว.com ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง Facebook : Jintana Chanbamrung ของนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง
อธิบดี จินตนา กล่าวว่าขอให้สังคมตระหนักว่าการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง และขอให้สังคมยุติวัฒนธรรมการกล่าวโทษผู้เสียหาย โดยการยุติการกล่าวโทษต่อผู้เสียหายว่ามีส่วนในการทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้น เช่น การยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงทางเพศโดยการแต่งตัวของผู้ถูกกระทำ เป็นต้น
กระทรวง พม. พร้อมส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และพิทักษ์สิทธิสตรี สร้างองค์ความรู้ต่อสาธารณชน และ ขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันยุติการกระทำความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบ


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก.การพัฒนาสังคมฯ แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก.การพัฒนาสังคมฯ แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศขึ้น เพื่อให้การคุ้มครอง ป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยคณะทำงานดังกล่าวได้มีการประชุมฯ…

X