TAIA ตลาดรถยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไทย

TAIA ร่วมสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐ สนับสนุนการฟื้นตัวตลาดรถในไทยต่อเนื่อง

คัดลอก URL แล้ว

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association : TAIA) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน (TAIA Meets the Press) ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” มองแนวโน้มตลาดรถสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ในประเทศที่เริ่มคลี่คลาย มั่นใจนโยบายภาครัฐต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนการพลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจทั้งระบบ รวมถึงมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มากยิ่งขึ้น

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เผยว่า “ในปี พ.ศ. 2565 คาดการณ์การผลิตรถยนต์ของไทยโดยรวมที่ 1.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มียอดผลิต 1.68 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 8 แสนคัน และผลิตเพื่อส่งออก 1 ล้านคัน และได้คาดการณ์ยอดจำหน่ายรถยนต์ทุกประเภทในปีนี้จะอยู่ที่ 8.5 แสนคัน เพิ่มขึ้น 90,000 คันจากยอดจำหน่ายปีที่แล้ว หรือประมาณ 12% ส่วนตัวเลขรถจักรยานยนต์ คาดการณ์ยอดผลิตที่ 2,000,000 คัน และยอดจำหน่ายปีนี้ 1,650,000 คัน เพิ่มขึ้น 3%”

TAIA

“ด้วยปัจจัยบวกสนับสนุนในหลายส่วน ได้แก่ การที่รัฐบาลเตรียมประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากมีผู้ได้รับวัคซีนมากกว่า 80% ของประชากรทั้งประเทศและมีการปรับวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดได้ดีขึ้น นโยบายเปิดประเทศโดยการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ การเพิ่มพื้นที่สีฟ้าเพื่อนำร่องการท่องเที่ยว การเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เช่น มาตรการ Test & Go ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทางที่จะเริ่มในวันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง”

“โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดปี พ.ศ. 2565 ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 4% โดยมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออก 4.9% การอุปโภคบริโภค 4.5% การลงทุนภาคเอกชน 3.8% และการลงทุนภาครัฐ 4.6% รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา”

TAIA

ส่วนด้านปัจจัยลบ ทางสมาคมฯ มองว่า มี 2 สาเหตุหลัก กล่าวคือ

  • ปัจจัยลบนอกประเทศ เช่น ปัญหาการขาดแคลนและการถูกปรับราคาขึ้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ปัญหา Logistic & Supply chain disruption จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ การแข่งขันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ปัญหาความรุนแรงระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกสูงขึ้น รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
  • ปัจจัยลบภายในประเทศ ได้แก่ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังการซื้อของประชาชนที่ลดลง

สำหรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่กำลังเป็นเทรนด์ของทั่วโลก เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ได้เข้ามาตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ หันมาส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น โดยเฉพาะในจีนและสหรัฐอเมริกา ล่าสุดรัฐบาลไทยได้ผ่านร่างมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) กำหนดนโยบาย 30@30 คือ การตั้งเป้าการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573 เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และการเป็นฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกหรือศูนย์กลางของภูมิภาค (EV Hub)

TAIA

นายสุวัชร์กล่าวเสริมว่า “มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐที่เพิ่งประกาศล่าสุด เช่น การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์และภาษีของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นการกระตุ้นตลาด เพื่อให้รถไฟฟ้ามีราคาที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค โดยในปีนี้คาดการณ์ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด สำหรับประเภทรถยนต์นั่งไฟฟ้า คาดว่าน่าจะทะลุ 10,000 คัน”

ส่วนเรื่องการสร้างไทยให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกับรถกระบะ และรถอีโค่คาร์นั้น สมาคมฯ มองว่าไทยมีศักยภาพที่เหนือกว่าประเทศอื่น ๆ ในด้านบุคลากรทักษะสูง ประสบการณ์ ความชำนาญในการประกอบและผลิตรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลมาอย่างยาวนาน รวมทั้งยังมีเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง และยังมีนโยบายรัฐเพื่อส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

“แต่ในขณะเดียวกันเรายังต้องการตลาดขนาดใหญ่ขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้การผลิตมี Economy of Scales รวมถึงเราต้องมีการประเมินศักยภาพของประเทศรอบข้าง และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายได้”


แท็ก: PRNEWS , , , , ,

RELATED

FTI EXPO 2022 รวมพลังทุกภาคส่วน ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

FTI EXPO 2022 รวมพลังทุกภาคส่วน ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำ แถลงข่าวการจัดงาน FTI EXPO 2022 : ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES I ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต…

CARRO ปี 2022 ลุยสวนกระแสเศรษฐกิจ ตอกย้ำ! แหล่งซื้อขายรถมือสองที่ดีที่สุด

CARRO ปี 2022 ลุยสวนกระแสเศรษฐกิจ ตอกย้ำ! แหล่งซื้อขายรถมือสองที่ดีที่สุด

เปิดมุมมองนักการตลาดสาวจากสตาร์ทอัพด้านตลาดรถยนต์ เพราะอะไร ทำไมธุรกิจรถมือสองถึงยังคงไปได้สวยในยุคโควิด?

Covid-19 พ่นพิษวงการยานยนต์ทุกด้าน กระทบหนักทั้งแบรนด์ถึงลูกค้า

Covid-19 พ่นพิษวงการยานยนต์ทุกด้าน กระทบหนักทั้งแบรนด์ถึงลูกค้า

ไม่มีเวลาไหนที่กระแสรุนแรงระดับโลกได้มากเท่ากับมหันตภัยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ซึ่งในเวลานี้ได้ระบาดหนักหลายประเทศทุกทวีปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้คนไปจนถึงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ไม่เว้นแม้แต่อุสตสาหกรรมและวงการยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบแทบทั่วทุกมุมโลกด้วยเช่นกัน ตั้งแต่แบรนด์รถยนต์ โรงงาน ดีลเลอร์ จนถึงลูกค้า ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นที่รวบรวมมาได้ มีด้วยกันดังนี้ 1. ผลกระทบด้านการผลิตและส่งออก แน่นอนว่าจากเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19…

ตลาดรถยนต์ประเทศไทยกุมภาพันธ์  ยอดขายรวม 82,324 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

ตลาดรถยนต์ประเทศไทยกุมภาพันธ์ ยอดขายรวม 82,324 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการ ขายรถยนต์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 82,324 คัน …

X