sosthailand มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ แม่โสสะ

#แม่โสสะ คือใคร?

คัดลอก URL แล้ว

แม่ที่มีลูก 34 คน แม่ที่ปลงผมบวชให้ลูกมาแล้ว 8 คน แม่ที่พาลูกๆ ไปจับใบดำใบแดง 3 ครั้ง แม่ที่รดน้ำสังข์ให้ลูกมาแล้ว 5 คน หรือแม้แต่รดน้ำศพลูก

ในประเทศไทยยังคงมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า หรือเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงตั้งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียครอบครัว ไร้ที่พึ่งพิง หรือเด็กที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมได้ เพื่อให้น้องๆ ได้เติบโตขึ้นภายใน #ครอบครัวทดแทน ที่มี #แม่โสสะ คอยดูแลด้วยความรัก มีพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายในบ้านคอยพึ่งพาอาศัยกัน โดยเด็กทุกคนจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพไม่ต่างจากครอบครัวทั่วไป

#แม่โสสะ คือใคร?
แม่โสสะ คือ สตรีโสดที่ไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งทำ “อาชีพแม่” มีหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต่างจาก “แม่” ทั่วไป อาชีพนี้แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ เพราะต้องอุทิศชีวิตเพื่อมอบความรักให้กับเด็กทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงระหว่างแม่โสสะกับลูกโสสะตลอดไป

ก่อนจะเป็นแม่โสสะ ทุกคนต้องผ่านการเป็น “คุณน้า” มาก่อน ซึ่งก็คือผู้ช่วยของคุณแม่ในขณะนั้น เพื่อเรียนรู้หน้าที่ วิธีการดูแลเด็กๆ ที่ถูกต้องทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะอุปนิสัยของเด็กแต่ละคนที่อยู่ในบ้าน

#แม่โสสะ มีหน้าที่อะไร?
หน้าที่หลักของคุณแม่โสสะทุกคนนั้น ไม่ต่างจากคุณแม่คนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหาร ดูแลสุขภาพลูกๆ จัดหาเสื้อผ้า แต่งตัว ทำงานบ้าน สอนการบ้าน รวมไปถึงการพูดคุยเอาใจใส่และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆ ทุกคน

ซึ่งครอบครัวโสสะในแต่ละบ้านจะมีเด็กๆ อาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 10 คน แม้จะต่างที่มา ต่างสายเลือด แต่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรัก พึ่งพาอาศัยกันเสมือนพี่น้องแท้ๆ ที่มีคุณแม่โสสะคอยดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เด็กๆ ได้เข้าสู่ #ครอบครัวโสสะ แม่โสสะคือคนที่ใกล้ชิดที่จะคอยดูแลทั้งกายใจ นำพาชีวิตของเด็กทุกคนที่เคยถูกทอดทิ้งให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างกล้าแกร่ง แม้จะเติบใหญ่จนออกจากการดูแลของหมู่บ้านเด็กโสสะไปแล้ว แต่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่โสสะกับลูกทุกคนจะยังคงอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไป

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การเลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร ลักษณะครอบครัวทดแทนถาวร เด็กๆ จะเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องชายหญิงในบ้านและอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งเด็กๆ จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

…เราไม่เพียงแต่รับเด็กเข้าสู่ครอบครัว
หากแต่เราเน้นสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้เป็นของเด็กทุกคน…เพราะเราเชื่อว่า “เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก”

ทำความรู้จักกับแม่ที่มีลูกกว่า 10 คน

ร่วมสนับสนุน
คุณแม่โสสะ และเด็กๆ ทุกคนให้เติบโตด้วยความรักอย่างพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง

https://www.sosthailand.org/donate


แท็ก: PRNEWS , , ,
WRITER

RELATED

มูลนิธิเด็กโสสะฯ มุ่งสร้างโอกาสเยาวชนเป็นผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์ ท่ามกลางความท้าทายในโลกดิจิทัล

มูลนิธิเด็กโสสะฯ มุ่งสร้างโอกาสเยาวชนเป็นผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์ ท่ามกลางความท้าทายในโลกดิจิทัล

ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจละเยาวชนคนรุ่นใหม่คือเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่ออนาคตของเยาวชนและการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจ องค์ความรู้คือภูมิคุ้มกันสำคัญที่จะทำให้ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัลที่การตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาท จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยน และสร้างความสำเร็จบนเส้นทางของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จากการสำรวจเบื้องต้นของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งมีเยาวชนอยู่ในความดูแลประมาณ 80 คน พบว่าเยาวชนจำนวนหนึ่งสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ และความต้องการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของยุทธศาสตร์ “Empower young people” ของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน…

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เตรียมความพร้อมเยาวชน เน้นส่งเสริมศักยภาพรับมือการประกอบอาชีพ มุ่งสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เตรียมความพร้อมเยาวชน เน้นส่งเสริมศักยภาพรับมือการประกอบอาชีพ มุ่งสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต และจะต้องขับเคลื่อนตนเองเข้าสู่อาชีพ แต่การที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้ เพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก จะเริ่มอย่างไร ทำการตลาดแบบไหน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและสังคมในปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ความสำคัญเสมอมาว่าเด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพตามช่วงวัย และเยาวชนเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงาน เป็นรากฐานในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ…

X