T3 Technology technology บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เทคโนโลยี

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และ T3 Technology
ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อ “ความร่วมมือที่ไร้ขอบเขตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า”

คัดลอก URL แล้ว

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และ T3 Technology ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือที่ไร้ขอบเขตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า”

T3 Technology จะให้ความร่วมมือและช่วยสนับสนุนให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหนึ่งในผู้นำหลักที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา”Thailand 4.0″ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลของประเทศไทย การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากนี้ การพัฒนาและการใช้ Digital transformation ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งเสริมการพัฒนาที่เจริญรุ่งเรือง มั่นคง และยั่งยืน ครั้งนี้

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติของประเทศไทย และ T3 Technology ได้เปิดตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างชาญฉลาดของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ทั่วประเทศ ทั้งภูมิภาคหลัก 5 แห่ง และความร่วมมือเชิงลึกในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 4 ด้าน ธุรกิจเครือข่ายเน็ตเวิร์คขั้นพื้นฐาน ธุรกิจผู้บริโภค ธุรกิจภาครัฐ และธุรกิจระดับองค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และ T3 Technology ได้ตกลงกันว่าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นภูมิภาคแรกที่เริ่มสาธิตการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างชาญฉลาดและขยายไปยังทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย

การร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และ T3 Technology ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่แรกของการนำร่องการก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรมากกว่า 20 ล้านคน ไม่เพียงแต่เป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ แต่ยังเป็นผู้นำแนวคิด “IAMNT” ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มาใช้ (Innovation / Agility / Momentum / Nation- Oriented/Trust)

นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้นำในการส่งเสริมและปรับปรุงระดับของการสื่อสารและระบบดิจิทัลระดับชาติ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมดิจิทัลที่ยั่งยืน เศรษฐกิจ 4.0” กลยุทธ์ จากพันธกิจและวิสัยทัศน์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รวบรวมทรัพยากรจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันส่งเสริมบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กรและสถาบันต่างๆ

T3 Technology เป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และได้สะสมประสบการณ์จากการประสบความสำเร็จมากมายในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กับ T3 Technology จะช่วยให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่งรัดกลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัล เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้คน และมีส่วนร่วมมากขึ้นใน “Thailand 4.0”

นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ชื่นชมบทบาทต้นแบบของพื้นที่สาธิตการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างชาญฉลาด โดยเต็มไปด้วยความมั่นใจและความคาดหวังสำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในอนาคตกับ T3 Technology

Mr.Geng Zhi รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารบริษัท T3 Technology กล่าวว่าในฐานะบริษัทชั้นนำด้านโซลูชั่นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในประเทศไทย

T3 Technology มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกดิจิทัลกลายเป็นรากฐานของโลกอัจฉริยะ สร้างความชาญฉลาดในการเข้าถึง พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์สุดยอดแบบอัจฉริยะส่วนบุคคลในทุกสถานการณ์ เช่น การเดินทาง การทำงาน ความบันเทิง สุขภาพและอื่นๆ ให้ลูกค้าด้านครัวเรือนและลูกค้าด้านองค์กร ได้รับประสบการณ์ใหม่ ในการใช้งานเข้าถึงโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัว ความมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และสนุกไปกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัดบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในด้านการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น T3 Technology ยินดีที่จะสนับสนุน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการสร้างโลกดิจิทัลเพื่อรองรับกลยุทธ์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย T3 Technology และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะเพิ่มความร่วมมือด้านดิจิทัลในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 4 ด้าน : ธุรกิจเครือข่ายเน็ตเวิร์คขั้นพื้นฐาน ธุรกิจผู้บริโภค ธุรกิจภาครัฐ และธุรกิจระดับองค์กรเพื่อช่วยพลิกโฉมระบบดิจิทัลของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 4.0

ในการประชุม Mr.Kevin Guo ประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ T3 Technology และ Mr. David Chen รองประธานฝ่ายธุรกิจผู้บริโภค ได้แนะนำรายละเอียด: โซลูชั่นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแบบ end-to-end สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของผู้ให้บริการโทรคมนาคม การเชื่อมต่อคุณภาพสูง โซลูชั่นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ชาญฉลาดและสะดวกสบายที่สร้างขึ้นสำหรับ ผู้บริโภคทุกที่ทุกเวลา โซลูชั่นการแปลงระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าองค์กรและโซลูชั่นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ปรับแต่งสำหรับลูกค้าภาครัฐในโยบายด้านปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

ในการประชุมดังกล่าว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และ T3 Technology ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และกำหนดแผนปฏิบัติการเฉพาะ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และ T3 Technology ต่างก็มีกลยุทธ์และพันธกิจในการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ทั้งส่งเสริมและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับผู้บริโภค ลูกค้าครัวเรือนและองค์กรที่มากขึ้น นำไปสู่การสำรวจโลกดิจิทัลและสร้างความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตภายใต้ “ความร่วมมือที่ไร้ขอบเขตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า” ซึ่งเปิดตัวโดยทั้งสองฝ่ายในวันนี้ ถือเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งในด้านเครือข่ายโทรคมนาคม ธุรกิจผู้บริโภค กลุ่มองค์กรและรัฐบาล เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงโลกนวัตกรรม ผนวกกับความสามารถทางเทคโนโลยีของ T3 Technology เพื่อสร้างโลกดิจิทัลให้ทุกคนตื่นเต้นไปกับนวัตกรรมใหม่ที่ไร้ขีดจำกัด


แท็ก: PRNEWS , , , ,
WRITER

RELATED

ปุ่ม F1 ถึง F12 คีย์ลัดพื้นฐาน ที่อาจยังไม่ค่อยรู้กัน ว่าช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

ปุ่ม F1 ถึง F12 คีย์ลัดพื้นฐาน ที่อาจยังไม่ค่อยรู้กัน ว่าช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

"สัมผัสความรู้สึกแบบมือโปรฯ นั่งทำงาน เรียนรู้การใช้งานปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ "ปุ่ม F1 ถึง F12" มีฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

คนวัยทำงานในเอเชียแปซิฟิกกว่า 88% เชื่อมั่นหุ่นยนต์ช่วยเรื่องการงาน ได้ดีกว่ามนุษย์

คนวัยทำงานในเอเชียแปซิฟิกกว่า 88% เชื่อมั่นหุ่นยนต์ช่วยเรื่องการงาน ได้ดีกว่ามนุษย์

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้คนหันมาใช้หุ่นยนต์ช่วยทำงานมากขึ้นส่งผลให้คนวัยทำงานรู้สึกโดดเดี่ยว ควบคุมการใช้ชีวิตของตัวเองไม่ได้

ก้าวสู่ปีที่ 4 ของ T3 Technology พร้อมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก้าวสู่ปีที่ 4 ของ T3 Technology พร้อมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

T3 Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และครบรอบ 3 ปีในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในตลาดโทรคมนาคม และเป็นผู้ริเริ่มในตลาดผู้บริโภค T3 Technology เป็นพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีสูง นับตั้งแต่ก่อตั้ง T3 Technology…

Honda SENSING 360 ยกระดับเทคโนโลยีสนับสนุนความปลอดภัยรุ่นใหม่ล่าสุด

Honda SENSING 360 ยกระดับเทคโนโลยีสนับสนุนความปลอดภัยรุ่นใหม่ล่าสุด

Honda Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยรุ่นใหม่ล่าสุด ที่จะยกระดับความปลอดภัยในระหว่างขับขี่ให้ครอบคลุม 360 องศา

เทคโนโลยีรถยนต์ในปี 2021 แบบไหนบ้างที่คนต้องการ – ใช้ดีประทับใจ – แทบไม่ได้ใช้เลย

เทคโนโลยีรถยนต์ในปี 2021 แบบไหนบ้างที่คนต้องการ – ใช้ดีประทับใจ – แทบไม่ได้ใช้เลย

J.D. Power เผยรายงาน TXI ปี 2021 จากผลสำรวจผู้ใช้รถรุ่นใหม่ที่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีเทคโนโลยีใดบ้างที่ปัง เทคโนโลยีใดที่แป้ก

ตลาด IoT ไทยเนื้อหอม T3 Technology หงายไพ่ ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำ Smart IoT ในประเทศไทย

ตลาด IoT ไทยเนื้อหอม T3 Technology หงายไพ่ ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำ Smart IoT ในประเทศไทย

ในยุคที่วิถีชีวิตรีบเร่งขึ้นทุกขณะ ผู้คนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน กระทั่งสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนหยิบคว้าตั้งแต่ลืมตาตื่น ส่งผลให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยหันไปหาอุปกรณ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น  Smart IoT  หรือ Internet of Things เจ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ…

Honda ผนึกกำลัง Google ให้รถทำหน้าที่เหมือนสมาร์ทโฟนได้ภายในปีหน้า

Honda ผนึกกำลัง Google ให้รถทำหน้าที่เหมือนสมาร์ทโฟนได้ภายในปีหน้า

Honda ร่วมกับ Google ที่จะนำเทคโนโลยีเชื่อมต่อรถรูปแบบใหม่มาใช้งานภายในรถยนต์รุ่นใหม่ภายในครึ่งปีหลัง 2022 หรือปีหน้านี้

T3 Technology ผนึกพันธมิตร Tuya Smart

T3 Technology ผนึกพันธมิตร Tuya Smart

ลงนามข้อตกลงและร่วมกำหนดยุทธศาสตร์สร้าง Ecosystem ต้อนรับ IoT ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ T3 Technology จับมือ Tuya Smart ร่วมแถลงข่าวลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ รวมถึงการวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ IoT อีกทั้งขยายระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มส์เพื่อรองรับ IoT…

X