กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำรับผิดชอบต่อสังคม รับประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards ปี 2565

คัดลอก URL แล้ว

นางสาวกรอบแก้ว ปันยารชุน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท
คิง เพาเวอร์ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “Friendly Design Awards ประจำปี 2565 ประเภท ห้องสุขาอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน ทำคุณประโยชน์ทางด้านอารยสถาปัตย์ เพื่อ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และคนทั้งมวล จากนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


การรับรางวัลในครั้งนี้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นหนึ่งใน 100 องค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากมูลนิธิอายรสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ ที่ดำเนินการสร้างห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภค และสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้ทัดเทียมระดับสากล โดยมีรูปแบบ ‘Universal Design’ สำหรับชาย หญิง และผู้พิการ เพื่อให้เป็นห้องน้ำของทุกคน ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และยั่งยืน


แท็ก: PRNEWS
WRITER
X