กระทรวงวัฒนธรรม ของขวัญวาเลนไทน์ วาเลนไทน์

วธ.เผยผลโพลวาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71.05 อยากมอบความรักให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมาเพื่อน-คนรัก

คัดลอก URL แล้ว

ตั้งใจมอบของขวัญเป็นดอกไม้-พวงมาลัยมากที่สุด รองลงมาเครื่องประดับ สิ่งของมีค่าสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเอง อยากบอกรักด้วยการดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้น หากิจกรรมทำร่วมกัน ให้เวลามากขึ้น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ที่มีต่อ “วันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ปี 2565” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  8,923 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยผลสำรวจพบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชน ร้อยละ 48.12 ให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ในปีนี้พอๆ กับทุกปีที่ผ่านมา รองลงมา ร้อยละ 25.11 ไม่ได้ให้ความสำคัญ ร้อยละ 9.03 ให้ความสำคัญน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.02 ให้ความสำคัญที่สุด และร้อยละ 8.72 ให้ความสำคัญมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่วนบุคคลที่อยากมอบความรักหรือส่งความรู้สึกที่ดีในวันวาเลนไทน์มากที่สุด พบว่า ร้อยละ 71.05 คือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 45.10 เพื่อน ร้อยละ 36.80 คนรัก/แฟน ร้อยละ 26.19 ครูอาจารย์/ ผู้มีพระคุณ ร้อยละ 16.07 ญาติ ร้อยละ 16.05 บุตร/หลาน ร้อยละ 14.86 สามี/ภรรยา ร้อยละ 13.98 ศิลปินดารา นักแสดง คนดัง บุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ ณเดชน์-ญาญ่า วง BTS และ NCT ร้อยละ 12.62 เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 7.16 เจ้านาย/ผู้บังคับบัญชา และร้อยละ 5.64 ลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อสอบถามถึง “สิ่งของ” ที่อยากมอบให้คนที่รัก (เช่น คนรัก/พ่อแม่/ครอบครัว) ในวันวาเลนไทน์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ดอกไม้/ช่อดอกไม้/พวงมาลัย อันดับ 2 เครื่องประดับ สิ่งของมีค่า/นาฬิกา/เงิน/ทอง อันดับ 3 สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเอง/การ์ด อันดับ 4 หน้ากากอนามัย/สายคล้องหน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์เจล/สเปรย์ อันดับ 5 ของกิ๊ฟช็อป /ตุ๊กตา ส่วนช่องทางสื่อสารในวันวาเลนไทน์นอกจากบอกรักด้วยตนเองแล้ว ยังใช้ช่องทางอื่นๆ 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ไลน์ อันดับ 2 โทรศัพท์ อันดับ 3 ช่องทาง Chat ของเฟซบุ๊ก อันดับ 4 อินสตาแกรม และอันดับ 5 เขียนการ์ด   

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงวิธีแสดงออกถึงความรักหรือทำให้คนที่รักมีความสุข 5 อันดับแรก คืออันดับ 1 ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่มากขึ้น อันดับ 2 หากิจกรรมทำร่วมกัน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ทำอาหาร อันดับ 3 ให้เวลามากขึ้น อันดับ 4 การบอกรักผ่านสื่อออนไลน์และอันดับ 5 หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่ทำให้เครียด ส่วนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ อันดับ 1 ทำให้มีความกังวลต่อความปลอดภัยในการเดินทางออกนอกบ้าน อันดับ 2 ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางจากเดิมที่เคยตั้งใจไว้ อันดับ 3 กิจวัตรประจำวันที่เคยทำเป็นประจำต้องเปลี่ยนไปจากเดิม อันดับ 4 รู้สึกกังวลเครียดกับโควิด-19 และอันดับ 5 อยากเจอเพื่อน แต่กลัวโควิด-19

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ส่วนวิธีการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนแสดงความรักอย่างถูกต้องเหมาะสม ผลสำรวจพบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 พ่อแม่/ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างในการแสดงความรักอย่างถูกต้องเหมาะสม อันดับ 2 ภาครัฐ สถานศึกษา ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ปฏิบัติต่อความรักได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อันดับ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันดับ 4 นำศิลปิน ดารา บุคคลที่มีชื่อเสียง มาร่วมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อันดับ 5 จัดอบรม เสวนาและเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะในการสร้างค่านิยมที่ดีในวันแห่งความรัก โดยควรจัดกิจกรรมเรื่องความรักสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในความเมตตาหรือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เช่น สอนให้รู้จักรักด้วยเมตตาธรรม รักสัตว์ รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งรักตนเอง เว้นจากการทุจริต ไม่ทำร้าย ข่มเหง รังแก เบียดเบียน การกล่าวร้าย เป็นต้น รวมทั้งสร้างความตระหนักให้วัยรุ่นมีความรักต่อตนเอง รักครอบครัว รักประเทศชาติ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความรักที่ดีงามในสังคมไทย


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

ก.วัฒนธรรม จับมือ 7 องค์กรเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน  CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ก.วัฒนธรรม จับมือ 7 องค์กรเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

เดินหน้าสานต่อโครงการและขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หลังบรรลุเป้าหมายงาน CCPOT GRAND EXPOSITION ผลตอบรับดีเกินคาด สร้างมูลค่าการค้าสูงถึง 600 ล้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน “โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย”…

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยCCPOT GRAND EXPOSITION ตลาดตอบรับดี สร้างมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยCCPOT GRAND EXPOSITION ตลาดตอบรับดี สร้างมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายสำคัญหลังจบงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนพบว่า มียอดเจรจาการค้าสูงถึง 600 ล้านบาท จากการจับมือภาคเอกชนรายใหญ่ เตรียมเดินหน้าสานต่อโครงการฯ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย หวังให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยถึงผลการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

Because This Is My First Life เมื่อเขาและเธอต้องมาแต่งงานกันแบบหลอกๆ

Because This Is My First Life เมื่อเขาและเธอต้องมาแต่งงานกันแบบหลอกๆ

จะเกิดอะไรขึ้น? เมื่อเขาและเธอจำเป็นต้องมาแต่งงานกันแบบหลอกๆ Because This Is My First Life ซีรีส์รักแนวโรแมนติกคอมเมดี้ เนื้อหาเบาสมอง..

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  อย่างยิ่งใหญ่

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  อย่างยิ่งใหญ่

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

วธ.เผยผลโพลวันมาฆบูชา ปี 2565 เห็นว่ามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”

วธ.เผยผลโพลวันมาฆบูชา ปี 2565 เห็นว่ามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”

ส่วนใหญ่อยากไปตักบาตรมากที่สุด รองลงมาทำบุญทำทาน และลด ละ เลิก อบายมุข  แนะจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล…

Fight for My Way เรื่องราวความรักและมิตรภาพ การเดินตามความฝันของเขาและเธอ

Fight for My Way เรื่องราวความรักและมิตรภาพ การเดินตามความฝันของเขาและเธอ

ซีรีส์เรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวความรักและการไล่ตามความฝันของหนุ่มสาว 4 คน ให้กำลังใจและแง่คิดที่ดีมากๆ..

15 คู่รักดารา แฟนๆ ลุ้นอยากเห็นงานแต่งแล้ว!

15 คู่รักดารา แฟนๆ ลุ้นอยากเห็นงานแต่งแล้ว!

ยิ่งคบนานยิ่งหวาน รวม 15 คู่รักดารา ความรักมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย ทำเอาแฟนๆ ลุ้นข่าวดีสละโสดสักที

ส่องเทรนด์ ‘ของขวัญวาเลนไทน์’ ย่านปากคลองตลาด

ส่องเทรนด์ ‘ของขวัญวาเลนไทน์’ ย่านปากคลองตลาด

ในปีนี้นอกจากช่อดอกกุหลาบแล้ว ยังมีของขวัญที่น่าสนใจอย่าง ตุ๊กตาหมี, ขนมช็อกโกแลตจัดแบบช่อดอกไม้ และตุ๊กตาอื่น ๆ

5 ไอเดียของขวัญวาเลนไทน์ สำหรับสาวแต่ละสไตล์ ชวนหนุ่มๆซื้อตามนี้ได้เลย การันตีความเลิฟ

5 ไอเดียของขวัญวาเลนไทน์ สำหรับสาวแต่ละสไตล์ ชวนหนุ่มๆซื้อตามนี้ได้เลย การันตีความเลิฟ

แค่ให้หนุ่มๆดูว่าสาวๆข้างกายคุณเป็นสาวสายไหน ก็ตามไปซื้อตามลิสต์ที่เราแนะนำ ไอเดียของขวัญวาเลนไทน์ นี้กันได้เลย

X