กระทรวงวัฒนธรรม นาโปแก พัทลุง มโนราห์

วธ.เชิญชวนเที่ยวงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” ชวนเด็ก-เยาวชน ประชาชนศึกษาการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ปรุงยาสมุนไพร ทำนาแบบดั้งเดิม งานศิลป์ งานช่างพื้นบ้าน

คัดลอก URL แล้ว

วันที่ 11-13 ก.พ.นี้ ที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแกจ.พัทลุง หนุนให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของตนเอง นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมต่อไป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการอัตลักษณ์วิถีคนเมืองลุง การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค โดยภาคใต้จัดขึ้นภายใต้งาน “เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้” วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตลาดน้ำทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” หรือ มโนราห์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งผูกพันกับชีวิตและเป็นที่นิยมของคนไทยในภาคใต้ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยการจัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นางยุพา กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก ถือเป็นความสำเร็จของ วธ. ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนจังหวัดพัทลุง เปิดแหล่งเรียนรู้ที่ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ตามวิถีชีวิตของชาวเมืองพัทลุงไว้อย่างครบถ้วน ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ เกิดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงามของตนเอง ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม นำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นไปตามนโยบาย วธ.ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมทุกช่วงวัย ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามให้มีความยั่งยืน ขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดพัทลุงที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และรวมพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และจัดงานเรียนรู้วิถีคนเมืองลุงในครั้งนี้

ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก คำว่า “นาโปแก” หมายถึง นาของปู่ มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ภายในบริเวณแบ่งออกเป็น 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 อัตลักษณ์ถิ่นพัทลุง จัดแสดงเกี่ยวกับมโนราห์ หนังตะลุง ทั้งชุดเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี การร้อยลูกปัดมโนราห์ การรำมโนราห์ การแกะหนังตะลุง การเล่นหนังตะลุง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในสมัยอดีตเมืองลุง สถานีที่ 2 ปรุงอาหารเป็นยา จัดแสดงและสาธิตอาหารที่มีสรรพคุณทางยา มีส่วนผสมของสมุนไพร ได้แก่ ข้าวยำ ขนมจีน แกงเลียง สถานีที่ 3 รักษ์คุณค่าสมุนไพร จัดแสดงยาสมุนไพรตำรับวัดเขาอ้อ เช่น ลูกประคบ ยาหม่อง สบู่ สถานีที่ 4 ทำนาเชิงอนุรักษ์ แสดงวิถีนาโบราณ การทำนาแบบดั้งเดิม สถานีที่ ๕ สานศักดิ์ศรีงานศิลป์สาธิตและจัดแสดงงานหัตถกรรมพื้นบ้าน งานช่างสิบหมู่ และงานหัตถศิลป์ รวมทั้งเปิดบริการห้องพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศแบบท้องทุ่งนา นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสารทเดือนสิบ วันลอยกระทง รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้าน ชุมชน นำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดพัทลุง ผู้สนใจเช้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00– 19.00 น.


แท็ก: PRNEWS , , , ,

RELATED

ก.วัฒนธรรม จับมือ 7 องค์กรเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน  CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ก.วัฒนธรรม จับมือ 7 องค์กรเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

เดินหน้าสานต่อโครงการและขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หลังบรรลุเป้าหมายงาน CCPOT GRAND EXPOSITION ผลตอบรับดีเกินคาด สร้างมูลค่าการค้าสูงถึง 600 ล้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน “โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย”…

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยCCPOT GRAND EXPOSITION ตลาดตอบรับดี สร้างมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยCCPOT GRAND EXPOSITION ตลาดตอบรับดี สร้างมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายสำคัญหลังจบงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนพบว่า มียอดเจรจาการค้าสูงถึง 600 ล้านบาท จากการจับมือภาคเอกชนรายใหญ่ เตรียมเดินหน้าสานต่อโครงการฯ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย หวังให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยถึงผลการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  อย่างยิ่งใหญ่

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  อย่างยิ่งใหญ่

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

วธ.เผยผลโพลวันมาฆบูชา ปี 2565 เห็นว่ามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”

วธ.เผยผลโพลวันมาฆบูชา ปี 2565 เห็นว่ามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”

ส่วนใหญ่อยากไปตักบาตรมากที่สุด รองลงมาทำบุญทำทาน และลด ละ เลิก อบายมุข  แนะจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล…

วธ.เผยผลโพลวาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71.05 อยากมอบความรักให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมาเพื่อน-คนรัก

วธ.เผยผลโพลวาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71.05 อยากมอบความรักให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมาเพื่อน-คนรัก

ตั้งใจมอบของขวัญเป็นดอกไม้-พวงมาลัยมากที่สุด รองลงมาเครื่องประดับ สิ่งของมีค่าสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเอง อยากบอกรักด้วยการดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้น หากิจกรรมทำร่วมกัน ให้เวลามากขึ้น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน…

วธ.เปิดยิ่งใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ“วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค พื้นที่แรกภาคใต้ 10-13 ก.พ.นี้ที่พัทลุง 

วธ.เปิดยิ่งใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ“วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค พื้นที่แรกภาคใต้ 10-13 ก.พ.นี้ที่พัทลุง 

เชิญชวนเที่ยวชมงาน เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  ขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทย สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย”…

กระทรวงวัฒนธรรม ชูผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมชาติ CCPOT และ ICHAMP กว่า 5,000 รายการรุกตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม ชูผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมชาติ CCPOT และ ICHAMP กว่า 5,000 รายการรุกตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

หวังเป็นต้นแบบนำทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมเปิดตัวยิ่งใหญ่ในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION 16 – 20 ก.พ. นี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

วธ.ชวนสัมผัสลมหนาวที่แม่ฮ่องสอนไหว้พระธาตุวัดพระธาตุดอยกองมู-เที่ยวชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่อง สุดยอดชุมชนต้นแบบ

วธ.ชวนสัมผัสลมหนาวที่แม่ฮ่องสอนไหว้พระธาตุวัดพระธาตุดอยกองมู-เที่ยวชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่อง สุดยอดชุมชนต้นแบบ

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จิบชาชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ปกาเกอญอ เช็คอินสะพานข้าว ๙ เพื่อสุข นอนโฮมสเตย์ แช่บ่อน้ำพุร้อน หวังช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนหลังโควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมสะพานข้าว ๙ เพื่อสุข และเปิดชุมชนคุณธรรมฯ…

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ. พร้อมให้บริการจัดแสดงผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะหลากหลายแขนง ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยโดดเด่นระดับนานาชาติ อ้าแขนรับคนรักงานศิลปะจากทั่วโลก มาใช้บริการ-ชื่นชมผลงานศิลปะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564…

X