Greener World with Shopee & TEI Shopee

ช้อปปี้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI”ส่งเสริมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้

คัดลอก URL แล้ว

‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” ซึ่งถือเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้

สำหรับโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” ถือเป็นโครงการพิเศษเปิดตัวนำร่องต้อนรับปี 2565 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึงผู้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ภายใต้การกำกับของหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาการขายบนโลกออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ซึ่งมีศักยภาพในการเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วประเทศ และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใช้งานช้อปปี้ รวมถึงสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคสังคม

คุณสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดช้อปปี้ (ประเทศไทยกล่าวว่า “ทางช้อปปี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในระยะยาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้วยพันธกิจหลักของเราในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทยและภูมิภาค เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่ตอกย้ำพันธกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจโดยได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มของเราเพื่อช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” จะถือเป็นโครงการนำร่องที่จะช่วยให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการตระหนักรับรู้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ต่อไป”

ด้าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า “ด้วยในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก โดยหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น จึงทำให้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ประชาคมทั่วโลกให้ความสนใจ และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปจะเกิดประโยชน์ต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบในระยะยาวด้วย จึงได้มีความพยายามร่วมมือกันในระดับเวทีโลกเพื่อรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมกันและลงมือทำเพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามให้คนรุ่นต่อๆ ไป โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับความร่วมมือกับ ช้อปปี้ ประเทศไทย ในครั้งนี้ เรามุ่งหวังว่า โครงการ “Greener World with Shopee & TEI” จะเป็นโครงการที่ช่วยให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ได้การรับรองฉลากเขียวและผู้ขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกซื้อสินค้ารักษ์โลก และเป็นโอกาสในการดูแลโลกอีกทางหนึ่ง ให้สามารถขยายผลความสำเร็จไปสู่การลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวและผู้ขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://shorturl.asia/l7AU5 เพื่อร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ แนะนำรายละเอียดแพลตฟอร์มช้อปปี้ ขั้นตอนการเปิดร้านค้า พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้ขายช้อปปี้ที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App Gallery


แท็ก: PRNEWS , ,

RELATED

ช้อปปี้ประกาศศักดาความเป็น 1 เรื่องแบรนด์ดัง ฉลองใหญ่มหกรรมกลางปี “Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration” พร้อมผนึกหลายพันแบรนด์ส่งดีลปังทะลุโลก

ช้อปปี้ประกาศศักดาความเป็น 1 เรื่องแบรนด์ดัง ฉลองใหญ่มหกรรมกลางปี “Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration” พร้อมผนึกหลายพันแบรนด์ส่งดีลปังทะลุโลก

นักช้อปจะได้เต็มอิ่มไปกับโปรโมชั่นจากแบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลกจากแบรนด์ชั้นนำบน Shopee Mall และ Shopee Premium

‘ช้อปปี้’ ผนึกกำลังภาครัฐ ปลุกปั้นโลกดิจิทัลปลอดภัย เสริมประสบการ์ณในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างมั่นใจ

‘ช้อปปี้’ ผนึกกำลังภาครัฐ ปลุกปั้นโลกดิจิทัลปลอดภัย เสริมประสบการ์ณในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างมั่นใจ

‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมมือกับสองเครือข่ายภาครัฐ ‘สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)’ และ ‘ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส. ตร.)’ 

‘เนสท์เล่’ และ ‘ช้อปปี้’ ยืน 1 เคียงข้างคนไทย จัดเทศกาลช้อปจุใจ ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ ในแคมเปญ Nestlé x Shopee Brand of the Day

‘เนสท์เล่’ และ ‘ช้อปปี้’ ยืน 1 เคียงข้างคนไทย จัดเทศกาลช้อปจุใจ ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ ในแคมเปญ Nestlé x Shopee Brand of the Day

เนสท์เล่ ผู้ผลิตอาหารเเละเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก จับมือ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน

vivo รุกเปิดตัวสมาร์ทโฟน T Series สุดเอ็กซ์คลูซีฟบน Shopee Mall เจาะกลุ่มโมบายเกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

vivo รุกเปิดตัวสมาร์ทโฟน T Series สุดเอ็กซ์คลูซีฟบน Shopee Mall เจาะกลุ่มโมบายเกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

หลังจากเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล T Series ที่แฟน ๆ ตั้งตารอไปแล้ว vivo บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อันล้ำสมัย เตรียมปล่อยแคมเปญ “Get. Set. Turbo.” บน ช้อปปี้ (Shopee)

“ช้อปปี้” เปิดทิปส์ดีๆ ต้อนรับหน้าฝน พร้อมชวนส่องไอเทมที่นักช้อปห้ามพลาด

“ช้อปปี้” เปิดทิปส์ดีๆ ต้อนรับหน้าฝน พร้อมชวนส่องไอเทมที่นักช้อปห้ามพลาด

หน้าฝนใกล้เข้ามาแล้ว แน่นอนว่าในอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเช่นนี้ เหล่านักช้อปจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ที่ขาดไม่ได้เลยคือเหล่าไอเทมจำเป็น

#โปรดียืน 1 ช้อปคุ้มกว่าครั้งไหนๆ“ ช้อปปี้ ตอกย้ำความคุ้มค่าให้นักช้อปชาวไทยด้วยโปรดีครึ่งราคาไปกับโค้ดลดเพิ่ม 50% ดีลเด็ดลด 50%

#โปรดียืน 1 ช้อปคุ้มกว่าครั้งไหนๆ“ ช้อปปี้ ตอกย้ำความคุ้มค่าให้นักช้อปชาวไทยด้วยโปรดีครึ่งราคาไปกับโค้ดลดเพิ่ม 50% ดีลเด็ดลด 50%

ในแคมเปญ Shopee 5.5 Half Price Sale” ลดสนั่น หั่นครึ่งราคา บนช้อปปี้ที่เดียว วันที่ 28 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 นักช้อปจะได้ช้อปสะบั้นหั่นแหลกไปกับแคมเปญความคุ้มค่า

“ช้อปปี้” สาด #โปรดียืน1 ฉลองมหาสงกรานต์ผ่านแคมเปญ “Shopee 4.15 Songkran Sale” โปรลด สยบร้อน

“ช้อปปี้” สาด #โปรดียืน1 ฉลองมหาสงกรานต์ผ่านแคมเปญ “Shopee 4.15 Songkran Sale” โปรลด สยบร้อน

ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งสำหรับนักช้อป ทั้งในแง่ของการมอบ #โปรดียืน1 #ของเยอะยืน1 ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

ยืน 1 เพื่อชาว NCTzen! ช้อปปี้และเอสเอ็มทรูจัดให้ กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ NCT DREAM VIDEO CALL EVENT

ยืน 1 เพื่อชาว NCTzen! ช้อปปี้และเอสเอ็มทรูจัดให้ กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ NCT DREAM VIDEO CALL EVENT

ให้แฟนๆอยู่ในโหมดติดเพลงกันต่อพร้อมร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้วิดีโอคอลแบบตัวต่อตัว กับเมมเบอร์คนโปรดในโอกาสเฉลิมฉลองวันดีเดย์แคมเปญ Shopee 4.4 Shocking Sale วันช้อปโปรช็อก

‘ช้อปปี้’ ประกาศศักดาขึ้นแท่นอีคอมเมิร์ซยืน 1 ในใจนักช้อปชาวไทย ฉายภาพเส้นทางความสำเร็จครองใจผู้ใช้งาน

‘ช้อปปี้’ ประกาศศักดาขึ้นแท่นอีคอมเมิร์ซยืน 1 ในใจนักช้อปชาวไทย ฉายภาพเส้นทางความสำเร็จครองใจผู้ใช้งาน

‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยืน 1 ในใจนักช้อปชาวไทย และมุ่งส่งเสริมโลกอีคอมเมิร์ซให้ก้าวไปข้างหน้า ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานทุกคนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลบนอีโคซิสเต็มแบบบูรณาการของช้อปปี้ ตลอดจนเชื่อมต่อผู้ขายและผู้ซื้อให้เข้าถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อส่งมอบประสบการณ์การช้อปปี้งออนไลน์ที่ดีที่สุดในทุกมิติ

X