4 เทคโนโลยีจากธรรมชาติที่ Sorarus นำมาเสนอ ทางเลือกใหม่สำหรับเจ้าของกิจการที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

คัดลอก URL แล้ว

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือโรงงานการผลิตต่าง ๆ ในปัจจุบันมีทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิตลงไปได้ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย โดยเทคโนโลยีนั้นก็คือการประยุกต์นำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพลังงานในธรรมชาติที่สามารถนำมาต่อยอดในด้านการผลิตได้มีพลังงานอะไรบ้าง มาดูกัน

  1. พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทยของเราตั้งอยู่ในเขตร้อน ที่มีความร้อนตลอดทั้งปี ฉะนั้นการตัดสินใจนำพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงของคุณมาใช้งาน ถือไอเดียที่ไม่เลวเลยทีเดียว เพราะแสงอาทิตย์ที่ร้อนจัด และสม่ำเสมอจะช่วยให้แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถใช้ไฟฟ้าในการผลิตได้อย่างไม่ติดขัด

  1. ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 

ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ได้จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ อาทิ เศษอาหาร ขยะอินทรีย์ ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียจากการเกษตร ของเสียจากสัตว์ และพืชต่าง ๆ ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้กับโรงงานการผลิตได้หลากหลาย อาทิ การใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานความร้อน พลังงานกล และพลังงานไฟฟ้า

  1. พลังงานลม

พลังงานลม อีกหนึ่งพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของโรงงานที่มีฐานที่ตั้งการผลิตที่เอื้ออำนวยให้ติดตั้งกังหันลม เพราะพลังงานลมนั้นต้องพึ่งพาตัวกังหันลม ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม เป็นพลังงานกลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ การใช้พลังงานลมจะมี 3 ลักษณะด้วยกันได้แก่ กังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานลมเพื่อเป็นการระบายอากาศบริเวณหลังคา และการใช้กังหันลมสูบน้ำเพื่อการผลิต

  1. พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ อีกหนึ่งพลังงานธรรมชาติของโลกที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก โดยเราสามารถนำพลังงานความร้อนนี้ขึ้นมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งหลักการเบื้องต้นคือนำน้ำที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาผ่านกังหันหมุน เพื่อให้เกิดแรงอัด และไอน้ำ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า โดยในปัจจุบันก็จะมีเทคนิคที่หลากหลายสำหรับการจัดการกับพลังงานความร้อนใต้พิภพให้ได้เลือกใช้

และทั้งหมดนี้คือ 4 เทคโนโลยีจากธรรมชาติ ที่ถือเป็นพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดไป ตัวเลือกดี ๆ สำหรับธุรกิจของคุณ ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งเรื่องต้นทุนในการผลิตที่ลดลงในระยะยาว และการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หากคุณสนใจพลังงานสะอาดเหล่านี้ Sorarus บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเป็นประโยชน์ ผ่านเทคโนโลยี ที่มีทีมวิศวกรคิดค้นจนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อธุรกิจของคุณ

สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีที่
เว็บไซต์: www.sorarus.com, Line Official, เบอร์โทรศัพท์: 089 608 7999


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Amita S

Content Creator / Beauty Tip&trick