จิตอาสา ช่วยเหลือชาวบ้าน ซาโนฟี่

รวมพลังพนักงานจิตอาสา ซาโนฟี่ ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจองค์กรมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ผ่านโครงการ CSR จิตอาสา

คัดลอก URL แล้ว

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบให้กับผู้คนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจากชุมชนยากไร้ทั่วประเทศ และสิ่งที่ซ้ำร้ายกว่านั้น ภัยธรรมชาติจากอุทกภัยล่าสุดได้เข้ามาซ้ำเติมให้ประชาชนเหล่านั้นได้รับความเดือดร้อนและมีความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่มากยิ่งขึ้น

ในปี 2564 นี้ ซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้จัดโครงการ CSR จิตอาสา หรือ CSR Volunteering Week ขึ้นพร้อมกันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ โดยซาโนฟี่ ประเทศไทย ร่วมมือกับ 2 พันธมิตรจิตอาสา ได้แก่ มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย และสภากาชาดไทย จัดโครงการ CSR จิตอาสา ทั้งหมด 3 กิจกรรม ภายใต้แนวคิด ‘Give of Life & Gift of Happiness’ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR จิตอาสา ตามความต้องการตลอดช่วงเวลาสัปดาห์แห่งการให้ ร่วมส่งความสุขผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของชุมชนยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และอุทกภัยครั้งล่าสุด โดยเฉพาะคนชรา คนว่างงาน และเด็กด้อยโอกาสในชุมชนเหล่านั้น

คุณมารีน คินยาร์ค สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซาโนฟี่ ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก ได้มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่อย่างยั่งยืน โดยโครงการ CSR จิตอาสาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นการสานต่อโครงการจิตอาสาของซาโนฟี่ระดับโลก (Global Corporate CSR) ที่มุ่งมั่นผลักดันและกระจายการช่วยเหลือสังคมสู่ระดับท้องถิ่น ความพิเศษในปีนี้คือ การจัดโครงการ CSR จิตอาสาพร้อมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ด้วยความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสา ซาโนฟี่ และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในระดับท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ซาโนฟี่สามารถส่งต่อความช่วยเหลือให้กับครอบครัวต่างๆ จากชุมชนยากไร้มากกว่า 2,000 ครอบครัวผ่านการทำกิจกรรม CSR จิตอาสารวมกว่า 1,000 ชั่วโมง”

คุณปัณฑ์ชนิต สเนป ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเอเชีย กล่าวว่า “สำหรับโครงการ CSR จิตอาสาในปีนี้ นับเป็นอีกครั้งที่รู้สึกประทับใจและภูมิใจที่ได้เห็นถึงการรวมพลังและน้ำใจของพนักงานจิตอาสา ซาโนฟี่ ประเทศไทย ที่ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ CSR จิตอาสา ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมบริจาคเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กิจกรรมอาสาแพ็คถุงยังชีพให้กับกลุ่มคนชรา คนว่างงาน และเด็กด้อยโอกาสจากชุมชนผู้ยากไร้ จำนวน 500 ถุง และกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่ชุมชน 2 แห่ง คือชุมชนบางไทร และชุมชนบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน นอกจากกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ซาโนฟี่ ประเทศไทย โดยมีพนักงานร่วมสมทบทุน ได้มอบเงินทุนพร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับชุมชนที่ยากไร้ทั่วประเทศไทย มูลค่ารวมกว่า 310,000 บาท ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย และสภากาชาดไทย ทำให้ซาโนฟี่ ประเทศไทยสามารถส่งต่อความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ยากไร้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบาก มากกว่า 500 ครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลนเลือดอยู่ในขณนี้ ผ่านการร่วมบริจาคเลือดของพนักงานจิตอาสา”

จากการพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณปรัศนี วงศ์ศิริศิลป์ หนึ่งในพนักงานจิตอาสา ซาโนฟี่ ประเทศไทย เล่าให้ฟังว่า “ปีนี้ชุมชนของพวกเขาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนในครอบครัวส่วนใหญ่ว่างงานและมีชีวิตอยู่อย่างลำบาก นอกจากนี้ภัยน้ำท่วม ที่น้ำท่วมสูงกว่าทุกปี และท่วมขังในบริเวณบ้านเป็นเวลานานนับเดือน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นเน่า และมีปัญหาเรื่องยุงลาย มีน้ำกัดเท้าบ้าง ส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากมากกว่าเดิม โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก คนชรา และสัตว์เลี้ยง เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่อย่างไรพวกเขาก็รู้สึกดีใจที่มีหน่วยงานต่างๆ รวมถึงซาโนฟี่ ประเทศไทย มีน้ำใจและเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน ทำให้พวกเขามีกำลังใจมากขึ้น”

โครงการ CSR จิตอาสา ในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ในการสนับสนุนช่วยเหลือคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสา ซาโนฟี่ ประเทศไทย และสิ่งสำคัญคือพนักงานจิตอาสาได้รับพลังแห่งความสุขและอิ่มเอมกลับไปทุกครั้ง ซึ่งถือเป็นอีกความสำเร็จในการทำภารกิจที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาอาศัยกัน


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

โกลด์เบรด จับมือจิตอาสา หยิบยื่นโอกาสให้น้องๆ กับโครงการ ขนมปังโกลด์เบรด อิ่มรอยยิ้ม เติมเต็มควาสุขให้น้อง

โกลด์เบรด จับมือจิตอาสา หยิบยื่นโอกาสให้น้องๆ กับโครงการ ขนมปังโกลด์เบรด อิ่มรอยยิ้ม เติมเต็มควาสุขให้น้อง

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด นำโดย คุณสุทัศน์นันชัย กรรมการผู้จัดการ และ คุณเบญจวรรณ นันชัย รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย คุณฝ้าย ธนวรรณ พิธีกรและผู้ประกาศช่อง 3…

กทม. เร่งจัดการผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา

กทม. เร่งจัดการผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา

วันนี้ (13 ก.ย.64) ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 สวนหลวงพระราม 8 (สะพานพระราม 8) ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง…

เปิดตัว “ติวฟรี ฉบับเต็ม” สร้างจิตอาสาดึงเด็กเก่งช่วยติวเพื่อน

เปิดตัว “ติวฟรี ฉบับเต็ม” สร้างจิตอาสาดึงเด็กเก่งช่วยติวเพื่อน

นายกฯ เปิดตัวโครงการ “ติวฟรี ฉบับเต็ม” มอบเป็นของขวัญเด็กไทยปี 62 ระดมติวเตอร์ดังจากหลายสถาบัน สอนเข้มออนไลน์ฟรีทุกกลุ่มวิชาพร้อมนำร่อง “ติวเตอร์น้อยอาสาติวเพื่อน” หวังเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษา ดึงเด็กเก่ง ถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนนักเรียน สร้างความรับผิดชอบเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร และปลูกฝังจิตอาสาสู่เด็กไทย เปิดตัว…

จิตอาสาพระราชทาน เข้าปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ เตรียมรับสมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย

จิตอาสาพระราชทาน เข้าปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ เตรียมรับสมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย

เนื่องด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร วันนี้กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ที่ประกอบด้วยชาวคริสต์และชาวพุทธ ได้ร่วมเข้าปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ เพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน…

นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี-ปชช.จิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี-ปชช.จิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยภริยา และคณะรัฐมนตรี กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 2,290 คน…

นายกฯ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

นายกฯ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

ที่บริเวณโรงเรียนช่างอากาศบำรุงและวัดธรรมาภิรตาราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา…

ในหลวงโปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมจิตอาสา ปทุมธานี

ในหลวงโปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมจิตอาสา ปทุมธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่ ต.หลักหก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการฯและประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ-ภาพฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ-ภาพฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาพระราชทานเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาตินั้น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ เพื่อทดแทนชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาที่ได้พระราชทานไว้แต่เดิม…

จิตอาสาร่วม Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯเลียบพระนคร

จิตอาสาร่วม Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯเลียบพระนคร

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯเลียบพระนคร วันนี้ (26 เม.ย. 62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน…

X