คาโอฯ บิโอเรการ์ดมอสบล็อกเซรั่ม ไข้เลือดออก

คาโอฯ ต่อยอดรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออก เตรียมเปิดตัวโครงการ “ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง” พร้อมแจกจ่าย “บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม” ทั่วประเทศ

คัดลอก URL แล้ว

คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการฯ รวมมูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ทั้งยังเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการ “ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง” (Save Future Lives from Mosquitoes project) และบริจาคผลิตภัณฑ์ชูโรง “บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม” 80,000 ชิ้น ทั่วประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ภาพพิธีการส่งมอบระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จากซ้าย : แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค, นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย), นายยูจิ ชิมิซึ ประธานบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และทีมบริหารจากบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน วัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และบริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในตำบลดอนหัวฬ่อและตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงในเด็กและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาช้านาน และจำนวนการติดเชื้อก็ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นของคาโอฯ ที่จะเป็นบริษัทที่มอบความปลอดภัยให้แก่ชีวิตผู้คนในอนาคต ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการป้องกันผู้คนจากยุงลายในชีวิตประจำวันมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนงานวิจัย อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันผู้คนจากยุงลาย ด้วยสูตรเฉพาะที่สามารถกระจายตัวในวงกว้างและปกปิดผิวเสมือนเกราะป้องกันแก่ผิวซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แตกต่างจากสารไล่แมลงทั่วไปความมุ่งมั่นในการควบคุมการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

หลังจากที่คาโอฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” ซึ่งร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น
ทั้งนี้ เมื่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มของสถานการณ์ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีการผ่อนคลายมาตรการ “คลายล็อกดาวน์” ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยนำโดยกรมควบคุมโรคจึงลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่นำร่องตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ ตามลำดับ เพื่อจัดทำข้อมูลสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ คาโอฯ ยังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ตลอดจนนำเสนอปรับปรุงระบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุง โดยมุ่งให้พื้นที่นำร่องดังกล่าวซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปีนั้นมีอัตราการเจ็บป่วยจากไข้เลือดออก และการแพร่กระจายลดลง จนกลายเป็นพื้นที่ปลอดไข้เลือดออกภายใน 3 ปี

นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยจากเนคเทค และกรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “รู้ทัน” เพื่อสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยล่าสุดคาโอฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาทแก่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยง ไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด และยอดผู้ติดเชื้อCOVID-19 รวมถึงคำแนะนำและวิธีรับมือพร้อมขยายผลสู่ความเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

“คาโอฯ ได้วางกลยุทธ์การจัดการระยะกลาง หรือ K25 ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของภารกิจของคาโอฯ โดยเราวางแผนขยายกิจกรรมนี้ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในทวีปเอเชียที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆ ที่แพร่ระบาดจากยุงอีกด้วย ซึ่งเราจึงสรรค์สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนผ่านแบรนด์บิโอเร (Biore) ให้เป็นแบรนด์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คนและสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งเราไม่หยุดที่จะคิดค้นพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าความสะอาดและความปลอดภัยจะช่วยเชื่อมโยงผู้คนให้สามารถสัมผัสและเชื่อมถึงกันได้” นายโคทาโร่ นูริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น กล่าว
ชูผลิตภัณฑ์ใหม่ป้องกันยุง มุ่งสร้างความยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของคาโอฯ ที่ยึดมั่นในเรื่อง “ความยั่งยืนคือหนทางเดียว” (“Sustainability as the only path”) โครงการ “ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง” จึงเป็นโครงการตัวอย่างที่สำคัญภายใต้แนวคิด แผนวิถีชีวิตแบบคิเรอิ ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2562 ที่เน้นเรื่อง “การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (Improved Quality of Life) และ “การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม” (Transformative Innovation) เพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆ โดยผ่านผลิตภัณฑ์ในการมอบความปลอดภัยแก่ชีวิตผู้คนในอนาคต

คาโอฯ จึงได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งศึกษาไปที่พฤติกรรมของยุง และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันยุงในชีวิตประจำวันได้ ในชื่อ “บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม” ซึ่งเป็นครีมทาผิวสูตรเฉพาะมีคุณสมบัติเสมือนเกราะป้องกันผิวจากการถูกยุงกัด ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่สามารถกระจายตัวในวงกว้าง แตกต่างจากสารไล่แมลงทั่วไป และปราศจากสาร DEET และ Picaridin ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ คาโอฯ มีแผนบริจาค “บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม” เพื่อช่วยปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัยด้วยการปกป้องผิวกาย จำนวน 80,000 ชิ้น ในโครงการ “ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง” ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้น


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

คาโอฯ จับมือ DKSH เสริมทัพ ส่งสินค้าอุปโภคคุณภาพดี เจาะตลาดกัมพูชา

คาโอฯ จับมือ DKSH เสริมทัพ ส่งสินค้าอุปโภคคุณภาพดี เจาะตลาดกัมพูชา

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mr. Bishan Gautam รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค…

คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

คาโอ เปิดตัวโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” พื้นที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ 4 องค์กรใหญ่…

คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

คาโอ เปิดตัวโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” พื้นที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ 4 องค์กรใหญ่…

3BB จับมือ เจพี ประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออก ให้ลูกค้าช่วงหน้าฝน ฟรี!..

3BB จับมือ เจพี ประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออก ให้ลูกค้าช่วงหน้าฝน ฟรี!..

โรคชนิดหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกับฤดูฝน คือโรคไข้เลือดออก ซึ่งในประเทศไทยมีการระบาดของโรคนี้ค่อนข้างสูง โดยมียุงลายเป็นพาหะสำคัญ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาจมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อต่างสายพันธุ์ ครั้งที่ 2 อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออก ช็อค และเสียชีวิตได้ 3BB มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของลูกค้าทุกคน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนี้ จึงได้ร่วมกับ…

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ โรคไข้ซิกา ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ โรคไข้ซิกา ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค

จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐ ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ…

ล่าสุด!! พบชายสเปนเป็น ไข้เลือดออก ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ คนแรกของโลก

ล่าสุด!! พบชายสเปนเป็น ไข้เลือดออก ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ คนแรกของโลก

ไข้เลือดออก (Dengue fever) เป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรงมาก แต่ถ้าหากติดเชื้อครั้งที่ 2 แล้วต่างสายพันธุ์จากครั้งแรกมักมีอาการรุนแรงมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชาวสเปนได้ยืนยันว่า พบผู้ชายที่ได้รับเชื้อไข้เลือดออกผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์คนแรกของโลก ซึ่งปกติแล้วโรคนี้จะติดต่อผ่านยุงลายเท่านั้น กรณีนี้เกิดขึ้นที่กรุงมาดริด ชายวัย 41 ปี…

6 อาหาร สำหรับผู้ป่วย ไข้เลือดออก ช่วยเพิ่มเกล็ดเลือด ทำให้หายเร็วขึ้น!!

6 อาหาร สำหรับผู้ป่วย ไข้เลือดออก ช่วยเพิ่มเกล็ดเลือด ทำให้หายเร็วขึ้น!!

ไข้เลือดออก (Dengue fever) เป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรงมาก แต่ถ้าหากติดเชื้อครั้งที่ 2 แล้วต่างสายพันธุ์จากครั้งแรกมักมีอาการรุนแรงมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งการรักษาควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ซึ่งอาหารเหล่านี้จะช่วยให้หายป่วยได้เร็วขึ้น อาหารสำหรับผู้ป่วย ไข้เลือดออก ใบมะละกอ น้ำใบมะละกอมีสรรพคุณช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดได้ดี สำหรับใครที่ป่วยเป็น…

ไขข้อสงสัย แอร์โฮสเตสสาวป่วยไข้เลือดออก 3 วันเสียชีวิต

ไขข้อสงสัย แอร์โฮสเตสสาวป่วยไข้เลือดออก 3 วันเสียชีวิต

จากกรณีแอร์โฮสเตสสาววัย 25 ปี เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โดยผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต ระบุว่า เวลาเพียงสามวัน ไข้เลือดออกได้พรากชีวิตน้องแนน ลูกสาวอดีตกำนันตำบลกลางเวียง จ.น่าน ไปอย่างไม่มีวันกลับ ซึ่งเวลา 3 วัน เชื้อได้เข้าสู่กระแสเลือด…

แพทย์เผย สถานการณ์ไข้เลือดออก ในกลุ่มเด็กนักเรียนยังน่าเป็นห่วง

แพทย์เผย สถานการณ์ไข้เลือดออก ในกลุ่มเด็กนักเรียนยังน่าเป็นห่วง

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 6 กรกฎาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วย 44,671…

X