ขสมก. จัดเดินรถเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี 5 เส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

คัดลอก URL แล้ว

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ขสมก. จึงจัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีความถี่ในการปล่อยรถโดยสารคันละ 20 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ – ส่งทุกป้าย) จำนวน 5 เส้นทาง เส้นทางละ 5 คัน ดังนี้ (จอดรับ – ส่งที่กรมทางหลวง และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อตรวจ ATK)
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง
เส้นทางที่ 2 สโมสรทหารบก – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง
เส้นทางที่ 3 สนามศุภชลาศัย – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณกรมทางหลวง
เส้นทางที่ 4 สนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
เส้นทางที่ 5 วงเวียนใหญ่ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม

พร้อมทั้ง จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งรับ – ส่งประชาชน ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 20 คัน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2. ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ – ส่งทุกป้าย) จำนวน 4 เส้นทาง เส้นทางละ 5 คัน ดังนี้ (จอดรับ – ส่งที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ)
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 2 สนามศุภชลาศัย – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 3 สนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 4 วงเวียนใหญ่ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ


แท็ก: PRNEWS , , , ,
WRITER

RELATED

ขสมก. ปรับเวลาให้บริการ คันสุดท้าย 22.00 น. เริ่ม 1 ต.ค. นี้

ขสมก. ปรับเวลาให้บริการ คันสุดท้าย 22.00 น. เริ่ม 1 ต.ค. นี้

พร้อมกับเพิ่มจำนวนรถในช่วง เช้า - เย็น

X